Uitgaande van de bijbelse jaartelling, wanneer was dan de steentijd? Tevens staat er in de bijbel dat er voor de zondvloed al metaalberkers waren...

Weet jij het antwoord?

/2500

Die was er niet. De bijbel is niet af te beelden op archeologische, historische of geologische periodes omdat dit later wetenschappelijk vastgesteld en benoemd zijn. De bijbel heeft in dit verband geen enkele relatie met de wetenschappelijke werkelijkheid.

Hierbij ga je er vanuit dat onze leerboeken op school correct zijn. Eerst steentijd, ijzertijd etc en dat de eerste mensen dom waren en er als holbewoners uitzagen. De Bijbel spreekt erover dat in Gen 4 vers 22 Tubal-Kaïn; hij was smid en werd de stamvader van allen die brons en ijzer bewerken. Dit was in de tijd voor de zondvloed. Noach bouwde een boot, met de meest ideale scheepsmaten ( die pas in relatief kort in de scheepsbouw zijn ontdekt ) 30:5:3 ideaal voor een niet aangedreven schip. Hoe kan dit in de Bijbel staan ? dit was zijn tijd en wetenschap dan ver voor vooruit. Ook veel niet- bijbelse schrijvers beweren dat er voor de zondvloed een technologisch beschaving was. Over deze beschavingen werd door o.a. Plato (griekse filosoof) beschreven. Na de zondvloed lijkt er veel kennis verloren te zijn gegaan. Het verklaart de o.a. Sphinx en bepaalde piramides en vele andere vondsten - waarschijnlijk was de Sphinx eerst een leeuw maar is het hoofd later door de egyptenaren opnieuw uitgehakt als het hoofd van een farao. Waar de wetenschap geen antwoord op heeft. Omdat deze feiten en theorieen niet thuis passen in het denkbeeld dat wij hebben over geschiedenis van de mens en veel discussie opleveren worden ze meestal genegeerd. Het past niet in ons morderne model van de geschiedenis van de mens en gaat niet uit van het bestaan van een God of zondvloed. Toegevoegd na 20 minuten: voor verloren beschaving zie o.a.ook de yonaguni onderwater piramide - naar men vermoedt duizenden jaren oud.

Er worden vele beschavingen besproken in de Bijbel. Er wordt inderdaad al vroeg gesproken over metaalbewerking. Dit betekend nog niet dat het wijd verbreid was. Dit is dus afhankelijk van de beschaving waar je over spreekt. Er is evolutie in kennis, maar zeker ook devolutie. Er is in Egypte metalen gevonden met een der mate hoog hardheid, wat we tot heden niet kunnen namaken. En onder de joden leeft de gedachten meer dan tegenwoordig nog onder de christenen: De opsomming van Genesis 4 was het product van wat in hoofdstuk 6 wordt beschreven: 1 En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, 2 dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. De Joden (zie o.a. de boeken van Henoch) verklaren dit als dat er gevallen engelen waren die zich vergrepen aan vrouwen, waar door zij kinderen baarde met bovenaardse kennis zoals metaalbewerking (wapens), muziek, astronomie, magie e.d. waardoor dit waarschijnlijk eerst alleen maar binnen bepaalde families deze kennis werd overgedragen.