Hoe verklaren jehova's getuigen dat er passages door andere kerken aan de bijbel zijn toegevoegd, en welke dat zijn?

Ik heb hier eens de vraag gesteld waarom jehova's getuigen bepaalde passages uit de Bijbel niet geloven. Toen werd mij verteld dat zij denken dat er bepaalde delen aan de Bijbel zijn toegevoegd door andere kerken. Maar hoe weten de JG's dan dat dat door die kerken is gedaan, en hoe verklaren ze dan welke passages dat zijn?

Weet jij het antwoord?

/2500

De gangbare Bijbelvertalingen zijn uitgegaan van de Masoretische teksten. Er zijn her en der toevoegingen gemaakt. Voor het NT geldt hetzelfde bij het maken van Septuginta. Tegenwoordig beschikken we over ruim 1000 jaar oudere teksten. Nieuwe Bijbelvertalingen houden hier dan ook rekening mee. Echter wordt door Jehova Getuigen dit argument alleen aangevoerd op basis van afwijkingen i.z. de drie-eenheid. Dit argument is vaak erg wankel omdat ze in dat geval de meest onwaarschijnlijke bron hanteren. Maar ze hebben wel gelijk dat er variatie in bronnen zijn. Toegevoegd na 3 minuten: http://nl.wikipedia.org/wiki/Drie-eenheid

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_en_de_o...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Masoreten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Septuagint

Een hele bekende is het Comma Joanneum. Dit is een stukje tekst wat bij uitstek gebruikt wordt om de Drieëenheid te onderschrijven. Op basis van de oudst beschikbare teksten blijkt dat dit stukje tekst echter oorspronkelijk niet voorkomt, maar ooit door iemand als notitie in de kantlijn is bijgeschreven, en later door andere vertalingen is opgenomen als was het een oorspronkelijke bijbelgedeelte. Het vergt dus heel wat nazoekwerk in oude vertalingen (Hebreeuws/Grieks/Latijn), ze onderling vergelijken, met in gedachte de ontwikkelingen uit die tijd (bijv. het in zwang raken van bepaalde filosofieën, of waar/door wie de betreffende vertaling is gemaakt). Het voordeel van deze aanpak is dat je zo dicht mogelijk bij oorspronkelijke tekst blijft, meer dan als je weer een modernere versie maakt van een bestaande vertaling. Bepaald geen sinecure, maar kennelijk niet onmogelijk.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Comma_Johanneum

De NBG vertaling uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem en het Belgisch Bijbel genootschap geeft mede een antwoord op je vraag. Deze vertaling zegt het volgende over de gedeelten die tussen haken staan: “” Tussen ronde haken (…..) staan woorden, die in het Nederlands ter verduidelijking moeten worden ingevoegd. Tussen vierkante haken {…..} staan woorden of tekstgedeelten die niet tot de oudste tekst van het nieuwe testament behoort hebben of waarover te dien aanzien twijfel bestaat. “” In de NWV zijn deze teksten voor dezelfde reden niet opgenomen. Op deze plaatsen staat achter het vers een - Ook in de Groot Nieuws bijbel met verwijsteksten uitgegeven in 1998 Door het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem en de katholieke Bijbelstichting ’s-Hertogenbosch, komen deze zelfde tekstgedeelten Niet voor. In het redeneren boekje van het WTG staat het volgende: "" Waarom lijken sommige verzen te ontbreken? Deze verzen, die in sommige vertalingen wel voorkomen, staan niet in de oudste voorhanden zijnde handschriften van de bijbel. Uit een vergelijking met andere moderne vertalingen, zoals de Groot Nieuws Bijbel en de katholieke Willibrordvertaling, blijkt dat ook andere vertalers hebben erkend dat de verzen in kwestie niet in de bijbel thuishoren door ze hetzij tussen haken te plaatsen of weg te laten. In sommige gevallen zijn ze uit een ander gedeelte van de bijbel genomen en door een afschrijver aan de tekst toegevoegd."" Enkele verzen als voorbeeld: Mattheus 18:11 http://wol.jw.org/nl/wol/b/r18/lp-o/Rbi8/O/2004/40/18 Markus 7:16 ; 9:44,46 ; 15:28 Markus 16: 9-19 met vermelding lang besluit Markus 16:8 kort besluit In NBG markus 16: 9-19 volledig tussen {…..} http://wol.jw.org/nl/wol/b/r18/lp-o/Rbi8/O/2004/41/16 Johannes 7:53 tot 8: 11 wordt alleen in de voetnoot weergegeven met een vermelding dat dit gedeelte in de manuscripten ,\’BSy is weggelatenover het feit dat er een afwijking bestaat in de verschillende griekse grondteksten. In de NBG zoals eerder aangehaald, staat deze tekst volledig tussen {…} Toegevoegd na 26 minuten: NBG bijbel uitgegeven in 1982

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100