Wat is het verschil tussen protestant en gereformeerd?

Of is gereformeerd een afsplitsing?

Je hebt weer babtisten, vrijgemaakten etc. etc.

Eigenlijk veel meer smaken dan bij de Katholieke kerk, dus kun je als je gelooft eigenlijk makkelijk iets vinden dat bij je past.

Lijkt mij.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De reformatie (ook wel hervorming) is in de 16e eeuw ontstaan. De bedoeling om de katholieke Kerk van binnenuit te hervormen. Toen de paus de reformatie echter afwees en liet bestrijden, kwam het tot een breuk tussen de gereformeerden en de rooms-katholieken. Een van de belangrijkste vertegenwoordiger van de Reformatie was Maarten Luther. Uit deze afsplitsing is de (Nederduits) Gereformeerde kerk ontstaan. Na begin 1800, dus begin van de Tachtigjarige Oorlog, werd de naam voor Nederduits Gereformeerde Kerk in Nederland veranderd in Nederlandse Hervormde Kerk en werd zo de officiële kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Naderhand hebben zich twee groepen uit de Nederlandse Hervormde Kerk afgescheiden en zich in 1892 verenigd in de Gereformeerde Kerk. De oorzaak van de afscheiding lag in de juiste interpretatie van de Bijbel In 2004 is de Nederlandse Hervormde Kerk met de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In feite zou je kunnen zeggen dat Protestant een mix is van Hervormde, Gereformeerde en Evangelisch-Lutherse kerken is.

Gereformeerd is onderdeel van de protestantse kerk. En ja, er is veel keus in religies, ook buiten het christelijke..

you're about to go into the snakepit.. christenen snappen er zelf vaak niks van. tenzij je je vrije uurtjes opoffert om de kerkgeschiedenis te onderzoeken. en als je dat voor alle denominaties grondig wil doen is hbo studie daar bij vergeleken een vakantie. protestanten is de verzamelnaam voor de groep die de RK uit is gegooit nadat ze tot de conclusie kwamen dat ze zelf konden lezen. je denkt: leuk en aardig... maar toen begon het gedonder pas echt. door het lezen en interpeteren maakten de protesanten elkaar in liefdevolle termen voor rotte vis uit, en moest de reformatie nog 20 keer over gedaan worden om 300 kerkjes te produceren. de gereformeerden houden vast aan de 3 formulieren van enigheid, de rest van de protestanten niet.

Belangrijke praktische en uiterlijke verschillen tussen het protestantisme en het katholicisme zijn: Binnen het protestantisme berust alle gezag bij de Bijbel (sola scriptura). Binnen het rooms-katholicisme wordt hiernaast ook het gezag van de traditie en het leergezag (apostolische successie) erkend. lees verder!

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Protestantisme

Volgelingen van Calvijn Luther, Zwingli en misschien ook anderen werden vanaf de 16e eeuw Protestanten genoemd. Zij protesteerden tegen misstanden in de RK Kerk: zoals het aanbidden van beelden, aflaten, en de biecht met de penitentie en de absolutie. Binnen het protestantisme ontstonden in de loop van de eeuwen allerlei stromingen, ten gevolge van accenten die mensen legden op het een of het ander. Gereformeerden zijn ook Protestanten. Sinds een aantal jaren is er in Nederland de Protestante Kerk Nederland, waartoe de Gereformeerden en de Hervormden en ik meen ook de Lutheranen behoren. Er is ook nog een gereformeerde kerk volgens art. 31. deze doen niet mee. met de PKN. Tegenwoordig kijkt de grootste groep van de meelevende kerkleden meer naar de overeenkomsten dan naar de verschillen. In mijn dorp is een goede samenwerking RK kerk en de Protestante Kerk. Mijn man is RK. Het maakt mij persoonlijk niets uit in welke kerk ik zit. De liturgie, de manier waarop de kerkdienst is ingedeeld verschilt niet veel meer. We zijn allemaal kinderen van Een Vader toch? Klein uitstapje: via vluchtelingenwerk heb ik veel contact gekregen met vrouwen, moslima"s .En met hun gesproken over de overeenkomsten Islam-christelijk geloof. Jezus is ook een van hun profeten. Waarmee ik bedoel: er zitten in godsdiensten meer overeenkomsten dan verschillen.

"protestant" is een soort verzamelnaam van alle christenen die niet katholiek zijn. "Gereformeerd" is één van de vele soorten van protestant. In principe zal geen protestant bij de vraag "welke godsdienst hangt U aan?" antwoorden met "protestant". Het antwoord zal altijd de vorm daarvan zijn. Dat kan gereformeerd zijn, maar ook hervormd, of luthers, of nog een heel scala aan andere vormen. Zware vormen worden wel Reformatorisch genoemd; dat komt bv in Staphorst nogal wat voor. "Zwarte kousen kerk".