In hoeverre gaan filosofie en religie samen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als je religie als een logisch bouwsel van zoiets als de waarheid beschouwd, kom je niet ver als filosoof. Een filosoof wil zelf nadenken, niet op gezag van anderen, en een logische samenhang onderkennen. Voor logica zijn de oude verhalen niet zo bevattelijk..... Als je religie ziet als een vorm van mens- en wereldbeschouwing, dan is het gewoon hetzelfde als filosofie, met een spiritueel sausje, wat wel leuk is. De oude verhalen daar staan veel wijsheden in, die heden ten dage nog steeds voor je kunnen werken. Als je goed leest. En het niet letterlijk opvat, maar leest naar de bedoeling van het verhaal.

De term religieuze filosofie duidt alle filosofieën aan die afgeleid zijn uit een concrete religie. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan over de specifieke filosofie van het christendom, islam, jodendom, hindoeïsme, boeddhisme, enz. In dit rijtje kan ook het humanisme opgenomen worden al kan dan beter van filosofie van een levensbeschouwing gesproken worden in plaats van over filosofie van een godsdienst; hetzelfde geldt uiteraard ook voor het boeddhisme, dat in letterlijke zin opgevat niet als godsdienst geclassificeerd kan worden, aangezien het zuivere boeddhisme non-theïstisch is. Religieuze filosofen hielden zich vaak bezig met apologetiek.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Religieuze_filosofie

Daar is zelfs een apart vakgebied voor: godsdienstwijsbegeerte. Uiteraard kun je filosofisch denken over religie, ook over je (eventuele) eigen religie. Toegevoegd na 5 uur: Voor de liefhebbers: het filosofische godsbewijs van Hartshorne.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Godsdienstfilosofie

In het verleden is gebleken dat ze goed samen kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan uiterst religieuze figuren als Anselmus, Augustinus en Thomas van Aquino, die je als zowel theologen en filosofen kunt aanduiden. In de tijden waarin zij leefden waren theologie en filosofie dan ook sterk met elkaar verweven. En zelfs nu nog zijn er universiteiten (bijvoorbeeld de Radbouduniversiteit in Nijmegen) waar theologie niet alleen een aparte studie, maar ook een onderdeel van de Wijsbegeerte zijn.

Ik vind ze in zeerverre samengaan. Voor mijzelf geldt de eenvoudige som: godsdienst – god = filosofie Beiden bestuderen het wezen van de mens, de kosmos, het leven en de relaties daartussen. De schepping van Adam is niet anders dan cogito ergo sum.

Filosoferen vind ik ook een vorm van meditatie. Meditatie en gebed gaan heel goed samen.

„Filosofie en religie zijn onverenigbaar.” — Georg Herwegh, 19de-eeuws Duits dichter

Het belangrijkste element van filosofie is het stellen van kritische vragen. Bij geloven speelt aanvaarden zonder vragen een belangrijke rol. Het kan niet anders of de filosofie moet ergens extra aannames inbouwen als religie het onderwerp is. Religie beperkt dus de vraagstelling.

"In hoeverre gaan filosofie en religie samen?" dat kan heel goed samengaan; vandaar dat er sprake is van: Religieuze filosofie...

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Religieuze_filosofie

Filosofie gaat over de verhouding tussen de mensen onderling en hun gedrag t.a.v.de samenleving. De materie van de filosofie is het leven zelf van de mensen.Concreet zien ze dikwijls de juistheid ervan. Religie houdt zich bezig met God,godsdienst,de Almachtige, het onbegrensde,de eeuwigheid,de totaal onbekende wanneer DAT in vraag wordt gesteld.Concreet is er bij manier van praten niets te zien. Wat betreft dat is er dus een verschil. In hoeverre gaan ze samen? Als er voor beide een concreet iets is dat vergelijkbaar is en als het ene in het andere valt en het andere in het ene. Voorbeeld: Het filosoferen goed voelt aan en de Godsgedachten voelen ook goed aan, wel te verstaan voor zover de invalshoek van benadering dezelfde is en men ook het over hetzelfde onderwerp heeft.

Religie IS filosofie. de waarheid van noch religie,noch filosofie is aan te tonen noch aanneembaar te maken middels rationaliteit.

Gaan uitstekend samen. Filosofie en Religie werken beiden scheppend en geestverruimend. De een vult de ander aan.

Het gaat heel goed samen, het is beiden een product van denken... In feite is het precies hetzelfde...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100