waarom zei God het is niet goed, dat de mens alleen zij?

In genesis 2:18 staat: "Ook had de HEERE God gesproken: het is niet goed, dat de mens alleen zij"
terwijl in genesis 1:31 staat: "en God zag al wat hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed"
was de mens hier een uitzondering op?

ook nog iets anders wat verwarring wekt:
genesis 1:26: "en God zeide laat >Ons< >mensen< (meervoud) maken naar >Ons< beeld, naar >Onze< gelijkenis dat >zij< heerschappij hebben"

en in vers 27: "en God maakte de >mens<(enkelvoud) naar >Zijn< beeld
"man EN vrouw schiep hij ZE"

maakte God hier een fout door maar 1ipv meer mensen te maken en alleen maar naar Zijn beeld ipv Hun beeld? (of zijn er toch meer mensen geschapen in het begin meer mensen gemaakt, waarom dan gen 2:18?)

Weet jij het antwoord?

/2500

Er wordt van origine van uitgegaan dat het genesisverslag verschillende oogpunten laat zien en dat bepaalde zaken voortgekomen zijn mondelingen overleveringen. Wikipedia zegt hierover: Quote: De traditionele Bijbeluitleg verklaart dit door aan te nemen dat God hiermee de betreffende gebeurtenissen vanuit verschillende gezichtspunten laat zien. Een zelfde verklaring wordt gegeven voor het voorkomen van de vier verschillende evangeliën in het Nieuwe Testament die eveneens vaak dezelfde verhalen vermelden. Schepping: Genesis 1:1-2:3 en Genesis 2:4-25 vullen elkaar aan. Gen.1 verhaalt de schepping in grote lijnen, terwijl Gen.2:4- de laatste delen verkort herhaalt, om zich dan vanaf vers 7 vooral te concentreren op de mens en zijn omgeving en instructies van God; einde Quote De vraag is echter of je alles wat geschreven letterlijk moet noemen. Allereerst ligt de datering van Genesis zeer waarschijnlijk rond 600-400 voor Christus en is het dus niet geschreven door Mozes. Aangezien de datering waarschijnlijk veel later ligt dan in eerste instantie werd gedacht is het scheppingsverslag zeer vertekend door Babylonische scheppingsverhalen die identieke kenmerken bevatten (boom, serpent en een vrouw die haar onsterfelijkheid verliest). Ik zou daarom het boek Genesis (en dus ook het verslag over Adam en Eva) in ieder geval niet te letterlijk nemen.

Jij haalt de tekst aan in Genesis 1 vers 31: "en God zag al wat hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed" , dus ook de mens viel daar onder. Maar Hij constateerde dat alle levende wezens een paargenoot hadden, zodat zij zich konden voortplanten, behalve de mens. Deze paargenoot, deze hulp, ontbrak tot op dat moment; dat doet aan de mens Adam niets af van zijn volmaaktheid als mens. Hij vond onder alle schepselen “geen hulp dat bij hem paste” zoals even verderop vers 20 aangeeft. Dat is de reden waarom “God zei dat het niet goed is dat de mens alleen zij”. Deze hulp kreeg even later dan ook gestalte in het scheppen van Eva. Het lezen van de Bijbel kan veel verwarring wekken als je niet goed leest, zoals blijkt uit jouw toelichting . . . . http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Gen+2&id16=1&l=nl&set=10

Er zijn meerder theorieen, bijvoorbeeld dat God de mens eerst alleen formeerde naar Zijn Evenbeeld. Maar pas later de mens de levensadem in blies. Genesis 1:27-31 gaat verder met de Schepping van de mens. God schiep de mens naar zijn evenbeeld. Hij schiep hen mannelijk en vrouwelijk. De mens moet zichzelf voortplanten en de aarde bevolken. En toen God klaar was zag hij dat het goed was. God verplaatste de mens naar het Hof van Eden Let op Genesis 1:27 Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Hier volgt wat Joodse commentaar op de stukjes uit Genesis. Ik citeer: God schiep de eerste mens als een tweezijdig schepsel "Als God verlangde om de mens zowel mannelijk als vrouwelijk te zijn, waarom schiep Hij dan niet meteen op die manier zoals hij had gedaan met andere dieren? Omdat als er twee originele en intrinsieke zijn, elk zou vallen in de exclusiviteit van zijn of haar identiteit. Hun ontmoeting zou een relatie zijn op zijn best en een oorlog op zijn slechts. De twee zouden twee blijven, echter geïntegreerd. Maar nog wenste God dat de mens een enkel wezen zou zijn. Als een enkel individu, was de mens zonder uitdaging en dus zonder de potentie voor groei en schepping. "Het is niet goed dat de mens alleen is," zei de Schepper; hij vereist een 'hulpmaat' en een 'tegenpool'. Dus God schiep hen één en splitste hen in tweeën. Dus de man zoekt een vrouw en de vrouw verlangt naar een man. Dus man en vrouw kleven aan elkaar en worden één". Dit wordt weergegeven in: Gen 2 vers 22 En de HERE God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. 23 Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal „mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is. 24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. 25 En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet. Let op - het is een theorie, zoals er meerderen zijn omtrent Genesis.

U vraagt ook nog : " maakte God hier een fout door maar 1ipv meer mensen te maken en alleen maar naar Zijn beeld ipv Hun beeld? (of zijn er toch meer mensen geschapen in het begin meer mensen gemaakt, waarom dan gen 2:18?) Nee , God kan geen fouten maken Er staat toch nergens dat God man en vrouw gelijk schiep , er staat dat God man EN vrouw geschapen heeft , maar dat kan toch ook later gebeurd zijn ? En dat is ook later gebeurd , want God heeft Adam ook alleen in de hof van Eden (paradijs) gezet , dus het klopt allemaal God schiep eerst Adam , bracht Adam in het paradijs en daar zei God tegen Adam dat het niet goed was dat hij alleen was, dus moest Adam om zien bij de dieren of daar een hulp voor hem bij was , maar hij vond daar geen hulpe en toen zei God dat Hij een hulpe aan Adam zou geven en toen werd Eva pas geschapen vanuit een rib van Adam Dus dan zeg je toch dat God mensen gemaakt heeft ? Dat er misschien na Adam en Eva nog meer mensen zijn geschapen staat niet in de bijbel , het zou heel goed kunnen ,maar daar spreekt de bijbel niet over. (zal dan ook niet voor ons belangrijk zijn , in de bijbel staan alleen zaken die voor ons van belang zijn voor onze zaligheid ) We moeten natuurlijk niet vergeten dat toen de mensen heel oud werden, honderden jaren oud soms , dus er kunnen veel kinderen geboren zijn die niet van elkaars bestaan afwisten omdat de oudsten allang zelf al misschien rond de 200 jaar waren , Adam is 930 jaar geworden .

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100