waar staat in de bijbel t stuk dat je niet moet luisteren naar praters en niet moet geloven wat andere schrijven , want t ware geloof is in jezelf???

ik weet zeker dat ik zoiets gelezen heb, maar weet niet meer waar t staat....

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

1 johannes 4:1 vind ik een mooie tekst daar staat eigenlijk dat je wel moet luisteren maar niet moet geloven wat bijvoorbeeld de buurvrouw dominee je broer zus moeder vader oom tante neef nicht vriend jehovah,s getuigen of wie dan ook zegt maar dat zelf moet onder zoeken aan de hand van de bijbel omdat er veel valse profeten of mensen zijn die de woorden in de bijbel verdraaien zelf onderzoek is dus belangrijk!

ik weet zeker dat dit niet in de bijbel staat! ws wel dat je niet moet luisteren naar mensen die praten en schrijven wat niet in overeenstemming met de bijbel is (farizeeën, schriftgeleerden, valse profeten). in je hart weet je wel (doordat je de bijbel kent) dat het niet klopt wat ze zeggen. dit betekent dus heel wat anders dan het feit dat je niet naar bijv. dominees of evangelisten zou mogen luisteren, omdat je uit jezelf beter weet hoe het zou zitten!

IDeze gedachte zal je niet weervinden in de Bijbel . Maar wellicht bedoelt u de tekst: (Lukas 17:20-21) . . .Toen hem nu door de Farizeeën werd gevraagd wanneer het koninkrijk Gods zou komen, antwoordde hij hun en zei: „Het koninkrijk Gods komt niet met opvallende waarneembaarheid, 21 noch zal men zeggen: ’Ziet hier!’, of: ’Daar!’ Want ziet! het koninkrijk Gods is in UW midden.” Als u hier goed leest tegen wie Jezus sprak ,weet u beslist dat Jezus niet bedoelde dat 'het ware geloof' in het hart van de farizeeën was,maar dat hij iets anders bedoelde.

Matteüs 7:15-16 15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. 16 Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Dat stuk over 'geloof in je hart' komt mij niet bekend voor. Aan de andere kant, het kernprincipe van het geloof is liefde. In die betekenis staat ons geloof wel in ons hart: Romeinen 5:5 5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

Het kan zijn dat je het ergens hebt gelezen, maar dan niet in de Bijbel. In de Bijbel staat wel naar wie je wel en naar wie je niet moet luisteren. Er staat echter niet, dat het ware geloof 'in jezelf' is. Er staat zelfs in de Bijbel dat je moet oppassen voor je 'hart', omdat dat verraderlijk is (Jeremia 17:9). Ik heb wat teksten opgezocht waarin staat wanneer je wel moet luisteren en wanneer niet. Lees ze maar en denk er goed over na. Dit zijn ze. Hebreeën 2:1 'Daarom is het noodzakelijk dat wij meer dan gewone aandacht schenken aan de dingen die wij gehoord hebben, opdat wij nooit afdrijven.' 1Timotheüs 1:3b-8 '… opdat gij zekere personen moogt gebieden geen andere leer te brengen, noch aandacht te schenken aan onware verhalen en aan geslachtsregisters, die ten slotte nergens op uitlopen, maar die eerder vragen ter navorsing verschaffen dan dat er iets door God wordt uitgedeeld in verband met geloof. In werkelijkheid is het doel van deze opdracht liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit geloof zonder huichelarij. Door van deze dingen af te wijken, hebben zekere personen zich tot zinloos gepraat gekeerd; zij willen leraren van de wet zijn, maar begrijpen niet eens de dingen die zij zeggen noch de dingen waaromtrent zij sterke beweringen doen. Spreuken 1:5a Een wijze zal luisteren en meer onderricht in zich opnemen… Johannes 18:37b … Een ieder die aan de zijde van de waarheid staat, luistert naar mijn stem (dit zei Jezus) Jakobus 1:19 Weet dit, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet vlug zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam met betrekking tot gramschap 1 Johannes 4:1-3 Geliefden, gelooft niet elke geïnspireerde uiting, maar beproeft de geïnspireerde uitingen om te zien of ze uit God voortspruiten, want er zijn vele valse profeten tot de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent GIJ de geïnspireerde uiting die van God afkomstig is: Elke geïnspireerde uiting die Jezus Christus als in het vlees gekomen belijdt, spruit uit God voort, maar elke geïnspireerde uiting die Jezus niet belijdt, spruit niet uit God voort. Wat meer is, dit is de [geïnspireerde uiting] van de antichrist, waarvan GIJ gehoord hebt dat hij zou komen, en nu is hij reeds in de wereld.

Bronnen:
de Heilige Schrift (de Bijbel)

luister naar de stem van je hart, en ga niet alleen op anderen af .Jij gelooft, niet een ander die dit voor jou invult