Wat is Babylon de Grote?

Van deze dame wordt er niet veel goeds voorspeld:

Openbaring 18:

Na deze dingen zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen, met grote autoriteit; en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. 2 En hij riep met een krachtige stem en zei: „Ze is gevallen! Ba̱bylon de Grote is gevallen, en ze is een woonplaats geworden van demonen en een schuilplaats van elke onreine uitwaseming en een schuilplaats van elke onreine en gehate vogel! 3 Want wegens de wijn van de toorn van haar hoererij zijn alle natiën [het slachtoffer] geworden, en de koningen der aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de reizende kooplieden der aarde zijn rijk geworden ten gevolge van de kracht van haar schaamteloze weelde.” 4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: „Gaat uit van haar, mijn volk, indien GIJ niet met haar in haar zonden wilt delen, en indien GIJ geen deel van haar plagen wilt ontvangen.


Wie is ze?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In de tijd dat Openbaring werd geschreven was het oude Babylon bekend. Openbaring was een visioen die Johannes kreeg. Als je het eerste vers (1:1) van het boek leest, zouden de dingen die gezien worden nog moeten gebeuren. Babylon was bekend als de plaats waar de taal verward werd. Babylon stond bekend als een plaats met aanbidding die niets te maken had met datgene wat God van de mens verwachtte. Men had ook plannen, die indruisten tegen Gods voornemen. Hij verwarde ook de taal. In het visioen word daarom Babylon de Grote vergeleken met alles wat met religie te maken heeft, die niet in overeenstemming is met Gods eisen. De geestelijke taal van de mensen werd ook verward (verschillende religies (talen)) Archeologische vondsten hebben aangetoond dat veel huidige gebruiken hun oorsprong vinden in Babylon. Lees maar het boek: The Great Babylon van ref. Alexander Bischlop. Zelfs word er in het visioen getoond hoe de religie (geestelijke) "hoererij" pleegt met de koningen der aarde (wilde beest - politiek). Blijkens de bemoeienis van religies met politiek. Ook hebben in het verleden de religies bepaalt, wie er op de troon moest zitten. Ook verrijken de kooplieden (handel) zich door de handelwijze van deze hoer. Dit blijkt uit het voordeel dat ze haalt door religie ingestelde feestdagen. Uiteindelijk zal het wilde beest de hoer gaan haten en "verbranden". God zal het in hun hart geven. Dit zal de "handel" doen rouwen. Lees het verslag met dit in gedachte, zal je het verslag in Openbaring beter begrijpen.

Volgens mij had je Alexander de grote en heeft hij onder andere Babylon veroverend. Dus is er iets mis met de vraag. Maar Alexander was een Griekse koning c.q. krijgsheer die de helft v/d toen bekende wereld heeft veroverd. Toegevoegd na 2 minuten: Daarnaast had je na beter lezen ook de hoer van Baylon. Bedoelde je die mischien?

Babylon is een stad.

Het huidige Brussel, waar miljoenen belastinggeld worden verspeeld, en steeds meer regeltjes dwingend worden opgelegd aan burgers, en ons steeds meer vrijheid wordt afgenomen. Hun doel is heersen.

Om in de buurt te blijven zou je er best Bagdad (of Irak) in kunnen zien. Olie is de hoer van het westen. En die verleiding heeft ons weinig goeds gebracht.

"Wie is ze...?" Als we dat wisten konden we goud verdienen. "Openbaringen" werd geschreven door ene Johannes die op het eiland Patmos verbleef. Op Patmos groeien paddenstoelen met een hallucinerende werking. Ik hou het er op dat zijn champignonsoep verkeerd uitpakte. Ik zou me er niet al te druk over maken....

ee Toegevoegd na 5 minuten: Met babylon de Grote wordt bedoeld in het bijbelboek Openbaringen, de valse religie die er in deze wereld is . De hoer die ook word besproken is de politiek van deze wereld. Samen denken zij stevig te staan, maar ze zal er snel achterkomen dat zij niet hun passen ( of schreden ) kunnen zetten zonder dat zij God als soeverein bezien.

"Wat is Babylon de Grote?" Babylon, of Babel, is een stad uit de Oudheid, die zich in het huidige Irak bevindt, 80 km. ten zuiden van Bagdad. denk maar aan 'de Toren van Babel'... Toegevoegd na 2 dagen: "Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon (= Bagdad)..." (Johannes 18:2)

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Babylon_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toren_van_Babel
http://www.youtube.com/watch?v=wjGr5_a5yBU...

de EU. (zij zit aan de vele wateren) en/of de RKK