Is het feit dat er een link is tussen stimulatie en beschadiging van hersendelen en religie een bewijs van het niet bestaan van een godswezen?

Deze week is bekend geworden dat beschadigen aanbepaalde delen van de hersenen leiden tot verhoogde spiritualiteit. Hoe werkt dit?

http://news.yahoo.com/s/livescience/20100212/sc_livescience/linkstospiritualityfoundinthebrain
Scientists have identified areas of the brain that, when damaged, lead to greater spirituality. The findings hint at the roots of spiritual and religious attitudes, the researchers say.

Weet jij het antwoord?

/2500

Je kunt die link op basis van deze feiten niet zomaar leggen denk ik. Daar zal nog veel uitgebreider onderzoek naar plaats moeten vinden. B.v. ook dna onderzoek naar overleden religieuze leiders etc. Voor zover je dat met dna onderzoek kunt bepalen trouwens.

Het is een bewijs dat er voor het beeld geen daadwerkelijk godswezen noodzakelijk is. Het zegt niets over het al dan niet bestaan van een dergelijk godswezen, maar het betekent wel dat je niet "persoonlijk gevoel" kunt aanhalen als argument voor - dit zou tenslotte onbetrouwbaar kunnen blijken.

Nee. Hetzelfde geldt voor stimulatie of beschadiging van de visuele cortex, maar daarmee is ‘het waarnemen van beelden’ ook niet te bewijzen of ontkennen. Slechts dat die functie, die we allemaal kennen en als ‘echt’ beschouwen, ergens in dat deel van de hersenen zetelt.

Wat ik heb begrepen van een artikel in nrc/h.blad van vandaag (wat verwijst naar Neuron, 11 febr.) hebben mensen bij wie een tumor weggehaald is bij de pariëtaalkwabben een grotere kans, maar bij hen was bij ondervraging voor de operatie ook al een spiritueel gevoel aanwezig. Na de operatie was het wel sterker. Ik denk dat er toch meer onderzoeken nodig zijn om harde conclusies te kunnen trekken. Overigens waren volgens hetzelfde artikel mensen met een tumor in de voorste hersenen het wanhopigst. Misschien laten we ons dus over een tijdje i.p.v. een piercing een fietskogel implanteren, vooral niet van voren maar in ons achterhoofd; Haleluja.

Het bestaan van de link tussen stimulatie/beschadiging van hersendelen enerzijds en religiositeit anderzijds, is geen bewijs van het niet-bestaan van een godswezen. Het falsificeert *wel* de redenatie van spirituele mensen, die vaak zeggen: "Ik ervaar iets, dus IS er iets." Het onderzoek toont aan hoe nietszeggend die ervaring is. Voor het bewijs van het wel of niet bestaan van een godswezen zijn we op andere bronnen aangewezen.

Bronnen:
http://www.scientificamerican.com/article....