Hoe komt god aan zijn naam?

Toegevoegd na 7 minuten:
Hoe komt hij daaraan?
Wie heeft die naam gegeven/verzonnen/bedacht..

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een god is een door mensen gecreëerd wezen waaraan bovennatuurlijk krachten of eigenschappen worden toegewezen zoals onsterfelijkheid, alwetendheid, telekinese en onzichtbaarheid. Deze creaties dienen voor diverse doelen, zoals een onzichtbare bescherming tegen vijanden of een verklaring voor de oorsprong van zaken als goed en kwaad, vuur en wind...

Bronnen:
http://www.encyclo.nl/begrip/god

Een variatie op 'goed'. De goede God, tegenover de heidense goden die allemaal anders heetten. In deze streken: de Asen.

Als die al bestaat vraagt hij zich dit zichzelf ook af lijkt mij. Er zijn zoveel goden geweest in het verleden met een normale naam.

In het Nederlands kwam het woord 'god' het eerst voor in de achtste eeuw na Christus, als aanduiding voor de christelijke godheid. Ook in het Gotisch (ca. 400-600 na Christus) kwam het woord al voor; de vorm ervan was guth (spreek uit goeth). In het Gotisch was 'god' een onzijdig woord (een het-woord), pas later is het mogelijk onder invloed van de christelijke idee van een mannelijke god mannelijk geworden De herkomst van het woord 'god' is verder onzeker. Het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands geeft vier mogelijkheden, waarvan we er twee noemen, omdat alleen die vrij waarschijnlijk zijn. De eerste mogelijkheid is dat 'god' van een proto-Indo- Europees woord komt (dat iets als '(h)euH-' geweest moet zijn) met de betekenis 'aanroepen'. Later zou daar een proto-Germaans woord (iets als 'guda-') uit voortgekomen zijn, dat 'datgene wat aangeroepen wordt' betekende. Deze vorm verklaart dat het woord oorspronkelijk onzijdig was. Vreemd is echter dat hierin geen lange oe-klank voorkomt, zoals men op basis van klankwetten zou verwachten. De tweede mogelijkheid is dat 'god' teruggaat op een voor-Germaanse substraattaal, een taal die in Noord-Europa werd gesproken voordat de Germanen erheen trokken. Toegevoegd na 2 minuten: op de onderstaande link staat nog meer

Bronnen:
http://www.wegwijslezer.nl/php/question.ph...

God = Generator + Onderhouder + Destructor... Maar deze betekenis is in de vergetelheid geraakt en bijna niemand weet dit nog... Wie dat bedacht heeft weet ik ook niet... Hoe hij eraan komt wel...

Het woord ‘God’ bestaat maar in een paar talen. Er zijn nog honderden andere benamingen in vele talen.

"Hoe komt god aan zijn naam?" Tja..als we de Bijbel zouden aannemen, dan heeft god zichzelf zó genoemd. Deze god zei, volgens de Bijbel: "Jullie nu, o Mijn schapen, schapen van Mijn weide! Jullie zijn mensen; maar Ik ben jullie God." (Ezechiel 34:31) maar goed, dát is volgens de Bijbel; ik zelf denk, vermoed en geloof, dat de mensen zelf die naam ('god') de wereld in hebben geholpen... Toegevoegd na 1 dag: Mijn mening over het begrip 'god'? zie bron...

Bronnen:
http://www.alomvattende.nl/alomvattende/h....

het Hebreeuwse Tetragrammaton יהוה, hetgeen betekent „Hij veroorzaakt te worden”. Deze vier Hebreeuwse letters worden in veel talen met de letters JHVH of JHWH weergegeven. Honderden jaren heeft men in onze westerse landen ook de naam Jehovah gebruikt,daar zijn vele artefacten over: http://www.biblianeerlandica.be/php/stdpagina.php?naam=godsnaam

Op een eeuwigdurende dag kwam hij nog eens langs bij de aardkloot om te zien wat er van was geworden. Hij schudde zijn hoofd en sprak de nu onsterfelijke woorden: "gottegottegot". Een aards wezen zag hem toevallig, hoorde dit en was er heilig van overtuigd, dat aan hem de ware naam was geopenbaard. Drie maal. Zoiets is geen toeval. En hij ging heen en verkondigde zijn naam, uit zijn naam. Nou en toen gebeurde er nog wat met de uitgang 't' maar dat is een taalhistorisch en veel minder interessant aspect van het verhaal en toen werd het wat het nu is.

God is geen naam, God is een "titel". De naam van God is Jehovah. „Toen zei God nogmaals tot Mozes: ’Dit dient gij tot de zonen van Israël te zeggen: „Jehovah, de God van uw voorvaders, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden.” Dit is mijn naam tot onbepaalde tijd, en dit is de gedachtenis aan mij van geslacht tot geslacht.’” — Exodus 3:15. In de originele Hebreeuwse Geschriften van de bijbel, of het zogenoemde Oude Testament, wordt de naam van God weergegeven door vier Hebreeuwse medeklinkers: Jōdh (י), He’ (ה), Waw (ו), He’ (ה), overeenkomend met de Nederlandse medeklinkers JHWH of JHVH. De lezer moest de klinkers zelf tussenvoegen. En omdat het Hebreeuws van rechts naar links gelezen wordt, ziet de naam Jehovah, of Jahweh, er in het Hebreeuws aldus uit: יהוה. In deze vorm verschijnt Gods naam 6973 keer in de Hebreeuwse Geschriften van de bijbel. Later is in de meeste bijbel vertalingen de naam van God vervangen door o.a. "heer" of "here"

Hij kwam niet aan zijn namen. Hij *is* zijn namen. The Divine Essence, The Knowledge, The Deathless Flame in living beings, The Immortality, The Auspicious Reality, The Light of lights, The Intellect, The Memory, The Witness, The Past, The Present, The Future, The Nature, The Father, The Mother, The Son, the Power of the world, The Will, The Destroyer of illusions, The death, The Death of death, The Word, The Sound, The Silence, The Space, The Time, The Eternity, The Reality, The First, The Last, The Thought, the Manifestation of the thought, The Consciousness, The Perceiver the perceived and the act of perception, The Awareness, The Vision, the Completion, The Perfection, The Beauty, the Love, The Passion, The Life, The Energy, The Absolute, The Ultimate, The Realization, The Omnipotent, The Similarity, The Sweetness, The Universe, The Universal Power, The Reality, The Illusion, The Limitlessness, The Being, The Knowledge of the being, The Pure Knowledge, The Ever Benevolent, The Cosmic Evolution, The Cosmos, The Self, The One, She who measures, The omniscience, The Unlimited, The Whole, The Wholeness, The Form, en The Formless, The Souls, The Mind, The Joy, The Pure, The Great, The Powerful, The Beautiful, The Source, The Bliss, The Truth, The Supreme, The Master of all, He who performs wonderful activities, He who perfoms all activities, The Soul en Master en God of the three wordls, He who is known as controller, The Supreme Intelligence, He who is beyond understanding or explaining, He who is the origin of everything, He who maintances the universe, He who is all-knowing, The Famous, The Source of supreme bliss, The source of spiritual energy, The source of all energy, the Unmanifest, The Originator, The Mystic, He who makes material wordl seem real, The Supreme Absolute Truth, the Eternity, The Eternal, The Enernal Knowledge and Bliss, The Speech, The Spechlessness, The Fullness, The Emptyness, The Creator, The Creation, The Change, The Unchangeable, The Prominent, The Prime,

In het Oude Testament wordt aangegeven dat de macht die wij soms God noemen, zelf JAWEH wilde heten, wat betekent: Ik ben die ik ben en ik zal zijn die Ik zijn zal. Zelf vind ik dat heel mooi. Niet de mens geeft God een naam, maar hij geeft aan dat Hij is, en dat is voldoende. De Grieken en de Romeinen en vele andere volken en godsdiensten kennen goden. Het is niet zo n exclusieve aanduiding.

"God" is geen eigennaam, maar een titel zoals koning of voorzitter. Godheden kunnen ook eigennamen hebben zoals Yaweh, Krishna, Zeus of Apollo. De achtergrond van die eigennamen kan verschillen.