Waarom moest Judas Jezus verraden?

Jezus werd gevolgd door grote menigten van mensen. En Jezus zegt zelf, nadat Judas hem verraden heeft ook: Dagelijks zat ik bij u in de tempel om onderwijs te geven en u hebt Mij niet gegrepen (Matt. 26). Dus je zou toch denken dat iedereen toen wist wie Jezus was, op z'n minst wel de mensen die hem beschuldigden. Waarom was het dan nodig dat Judas aanwees wie Jezus was? Zit hier meer achter, of is het enkel omdat op deze manier de voorspelling zou uitkomen (Mattheus 26:56)?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een heel goeie vraag. Jezus stelde hem zelf eigenlijk ook. Ik heb daar altijd uit begrepen dat degenen die hem wilden opruimen (de hogepriesters) zelf hun handen niet vuil wilden maken. Ze betaalden Judas immers ook voor die klus. En Judas heeft (denk ik) een knokploeg opgetrommeld. Dat waren helemaal geen mensen die in de tempel naar Jezus kwamen luisteren; die kenden hem niet. En in die tijd hadden de mensen natuurlijk niet de beschikking over onze media, dus kon het zijn dat iemand van tien kilometer verderop nog nooit van hem gehoord had, laat staan dat ze wisten hoe hij eruitzag. Jezus zal ook best veel aanhangers hebben gehad, dus was het belangrijk om hem te pakken op een stille tijd en op een afgelegen plek. Maar de leerlingen waren daar wel in de buurt, en Judas moest natuurlijk zeker weten dat ze de juiste persoon te grazen zouden nemen. Vandaar die kus (een heel normale begroeting in die gebieden).

Jezus zei tegen de menigte die hem kwam arresteren: "Als tegen een rover zijt gij uitgetrokken met zwaarden en stokken om Mij gevangen te nemen? Dagelijks zat Ik in de tempel te leren, maar gij hebt Mij niet gegrepen" (Mattheus 26:55). Daarvoor was Judas dus niet perse nodig. Judas was niet nodig bij het proces van Jezus of bij de kruisiging. Het lukte de satan om Judas te verleiden, 1 van de naaste discipelen van Jezus. Het was een overwinning van de boze op de discipelen en tevens een waarschuwing voor ons gelovigen. Satan had een Judas nodig in iemand in wie hij twijfels kon brengen. Daarbij de liefde voor geld was in het hart van Judas gaan groeien. Johannes 13 vers 27 - Judas pakte het aan en Satan nam bezit van hem. Het wonderlijke is dat de Here Jezus het al wist en het voorspeld was in Zacharias. 21 Tijdens de maaltijd zei Hij: ‘Ik verzeker jullie, een van jullie zal Mij overleveren.’ Zacharia 11 vers 12 en 14 12 Zij betaalden mij het loon uit, dertig zilverstukken. 13 De Heer zei tegen me: ‘Dat fraaie bedrag vinden zij mij dus waard. Gooi dat maar in de smeltoven.’ Ik bracht de dertig zilverstukken naar de tempel en wierp ze de smelter toe. Het vervullen van deze profetie was het laatste waar Judas en de Schriftgeleerden aan dachten, maar toch werd de voorspelling waarheid. Daarnaast is het tevens een waarschuwing voor de gelovige, om ons hart niet voor de boze open te stellen.