Wat is het verschil tussen katholiek en protestant?

Ik ben zelf protestants opgevoed, behoorlijk conservatief, en nu lijkt het mij dat het katholieke geloof veel losser is.
Wie kan mij, duidelijk, de verschillen vertellen.

Weet jij het antwoord?

/2500

Zie bron

Een wereld, protestant is in de basis nog extremer, maar eerlijk Toegevoegd na 17 minuten: Snap de min niet. Bijna alle oorlogen zijn gevoerd door Katholieken, niet door protestanten. Overigens ik ben toeschouwer, en heb in geen van tweeën vertrouwen

Het is moeilijk met elkaar te vergelijken omdat je in de katholieke kerk vele stromingen hebt. Katholiek betekent algemeen. En protestanten hebben zich in de 16e eeuw hiervan afgescheiden omdat ze het niet eens waren met handel in aflaten. Behalve heel veel soorten katholicisme heb je ook heel veel soorten protestantisme.

Ik denk dat het grote verschil zit in al die aanbidding van de katholieken van heiligen en Maria de verering. Protestanten aanbidden maar 1 god en verder niets!

De meest in het oog springende verschillen zijn dat de katholieken de maagd Maria erg centraal hebben staan in hun geloof, ze spreken als het ware met God via Maria. De Paus als hoofd van de kerk en het celibaat, dus dat priesters, nonnen en andere geestelijke niet trouwen. Verder zie je in de kerken een groot verschil in de beelden, die de katholieken wél hebben en de protestanten niet. Als je bv kijkt naar een kruisbeeld, dan zal dat in een protestante kerk nooit een kruis mét Jesus zijn. Bij katholieken wel. Er zijn nog veel meer verschillen, maar deze schieten me zo te binnen. Katholieken gaan vaak ontspannerder met hun geloof om , dat is tenminste mijn ervaring, protestante zijn veel meer bezig met regeltjes wat wel en niet mag. Nogmaals dat is mijn ervaring.

Dat s vrij simpel, ik ben ook verbaast dat men voor mij nog niet een gelijke antwoord hebben gegeven. Het begon met het Rooms-katholiek dat al bestond vanaf het leven van Christus (en, zegt de Bijbel, zelfs al eerder). Uiteraard bestond er toen ook al verschillende kleine stromen met eigen meningen, maar die verschillen waren maar heel minimaal. Later in de Middeleeuwen begon er een stroming te bestaan die zag dat geestelijken veel te veel macht kregen en veel te rijk werden. Ze zagen dat men niet meer volgens de regels van de Bijbel (vonden zij) leefden. Een voorbeeld daarvan is de aflaat (een soort ticket waardoor je na je dood regelrecht de hemel in kon, i.p.v. eerst het vagevuur in). Die stroming begon te groeien en vele mensen binnen die stroming hebben voor vele revoluties gezorgd (zie Maarten Luther). Het grootste verschil nu is dat in de protestantse kerk geen afbeeldingen te zien zijn en geen heiligen zijn toegestaan. In de protestantse samenleving hebben Jezus en Maria een andere rol dan in de katholieke samenleving. In andere woorden, protestanten zijn veel strikter in hun regels dan katholieken. Protestant heeft ook verschillende stromingen met verschillende meningen. De voornaamste verschillende groepen zijn Gereformeerd en Hervormd. Gereformeerden zijn weer nog strikter dan Hervormden. Gereformeerde vrouwen mogen bijvoorbeeld geen sex voor het huwelijk en dragen alleen maar jurken. Ik hoop dat dit de uitleg is dat je zoekt. Ps. Ik ben katholiek, maar ik geloof niet. Dus dit antwoord is puur gebaseerd op feiten.

Ik ben een militante atheïst, en heb daarom geen zin om uitgebreid op deze vragen in te gaan. Het verschil tussen RK en Protestantisme is evenwel veel meer dat hierboven vermeld: => De sacramenten zijn verschillend,, zeer fundamenteel => De RK hangt het substantivisme aan, d.w.z. dat de ouwel en de wijn werkelijk verandert in vlees en bloed en niet daarvoor symbool staat, => de predestinatie en hoe je (niet) in de hemel/hel komt. => de protestante zijn iconoclasten pure sang, de RK ook, maar veel en veel minder Overgaan van protestant naar katholiek is even moeilijk als overgaan van christendom naar de Islam. Het geheel is meer dan je binnen de beperking van dit kader kan beschrijven. Dus: blijf maar lekker protestant of als je een pessimist bent: bekeer je tot de islam.

De roomsen hebben meer met Maria, ze geloven in het vagevuur, en ze hebben meer sacramenten dan de protestanten. En dan zijn er nog wel wat verschillen waar ik zo gauw niet op kom. Toegevoegd na 2 minuten: Misschien zijn ze wel losser door het geloof in het vagevuur. Omdat het hierdoor toch nog wel eens helemaal goed kan komen. Kaarsjes branden enzo.

Wat dat ‘losser’ betreft is een belangrijk verschil dat de katholieke kerk een enorm systeem van ‘doorgevers en uitleggers’ heeft. God’s boodschappen komen tot de mens via paus, bisschoppen en priesters, die er allemaal een eigen interpretatie aan geven. Daardoor is, na twintig eeuwen denken en polijsten, een cultuur ontstaan die de bijbelse wetten heeft aangepast aan de dagelijkse realiteit van het moeilijke leven en menselijke zwakte van Jan-met-de-pet. De bijbel is een richtsnoer, bedachten de kervaderen, geen wurgkoord. God, werd uitgelegd, is een liefhebbende, begrijpende, vergevende god. Zondag is God’s dag, maar hij snapt dat ook dan het leven moet doorgaan. Als je er geen totale bende van maakt, vindt-ie het wel best. Volg Jezus en ga 40 dagen vasten, maar eet wel genoeg om overeind te blijven. En eerst: een feestje! Carnaval als beloning-vooraf voor die saaie vastentijd. God en de katholieken zijn het er over eens: in de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier. Zonden zijn niet de bedoeling, maar het kan een keer fout gaan en als de zondaar begrijpt dat hij mis is geweest en dat met z’n priester bepraat, kan die priester hem, namens God, vergeven. Dat soort dingen maken het katholicisme een mensvriendelijker geloof dan het protestantisme, dat juist terug wilde naar de basis-uitleg die de bijbel zelf geeft. Gij zult niet=gij zult niet, en zul je wel, dan recht naar de hel. NB: Ik ben katholiek opgevoed, maar niet gelovig meer.