Hoe verklaren Jehova getuigen dat er zowel mensen zijn die eeuwig op aarde opstaan (zijzelf) als die in de hemel opstaan?

Uit een door hun uitgegeven boekje staat dat er mensen zijn die op aarde zullen voortleven na de wederkomst, maar dat er ook mensen zijn die in de hemel verder leven (de 144.000). Maar hoe komen zij aan die splitsing naast de splitsing van de rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Enerzijds bewonder ik hun nederigheid dat zij niet hunzelf tot die hemelgegadigden beschouwen maar als eeuwige aardbewoners. Maar hoe komen zij daartoe.

Weet jij het antwoord?

/2500

Er is geen verklaring. Dat is het bijzondere van een geloof!

Hallo erotisi, Nu ben ik geen Jehova Getuige, maar aan het einde van het vrederijk op aarde. Dan zal uiteindelijk de wereld vergaan. In openbaringen 21 en 22 - wordt door Johannes geschreven dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken. 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Het lijkt erop dat de uiteindelijke bestemming van de mens weleens verbonden kan zijn met de nieuwe aarde, wanneer ook de hemel wordt vernieuwd. vers 23 De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. 24 De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. Toegevoegd na 23 minuten: Die 144.000 is trouwens wat anders, waarschijnlijk zijn dit Joden. ook al ontbreken er stammen. Deze zijn Heilige wanneer de Here Jezus terugkomt op de Olijfberg.

Zoals Adriaan al aangaf volgens de tekst in op 21, geloven JG's dat er idd mensen voor eeuwig op aarde zullen leven. Degenen die naar de hemel gaan, daarvan wordt gezegd dat ze „van de aarde” en „uit het midden van de mensen” gekocht zijn „als eerstelingen voor God en voor het Lam”, Christus Jezus . Wij geloven dat zij in de hemel mede deel zullen uitmaken van Gods koninkrijk met Christus als Koning Regeerder . .....

De 144.000 heiligen die in de bijbel worden beschreven worden door de jehova's gezien als uitverkorenen die van de hemel mogen genieten. De overige jehova's zullen de groote scharen zijn die achterblijft op aarde. Zo is het mij ooit uitgelegd door een jehova getuige. hoop je hiermee geholpen te hebben ;)

Heel goede vraag! Jehovah's Getuigen kunnen dit dmv tientallen Schriftplaatsen verduidelijken. De eerste tekst die bij mij opkwam is ....(Openbaring 21:4) .... En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan.” Aangezien geschreeuw pijn en dood zullen ophouden ,moet dit hier op aarde zijn want in de hemel hebben die dingen nooit plaatsgevonden! Nogmaals,alles wat Adam en Eva verloren hadden ,is door Jezus Christus losprijs hersteld. Dwz: straks eeuwig leven op een paradijselijke aarde! Het is mijn innige wens dat jullie die rijke zegen ook straks mogen ervaren!

Bronnen:
http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/200960...