Is vers 18:6 van Mattheus nu een oproep om 'zelfmoord' te plegen (zoals Judas) of door iemand de doodstraf opgelegd te krijgen?

Het is mij niet duidelijk wat de vertaling van dat vers precies inhoudt. Moet je nu zelf die molensteen om de nek doen of zou dat een gepaste straf zijn door de gemeenschap opgelegd. Maw voorstond Jezus om zelfmoord te plegen (voor dat concrete geval)?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Nee, het betekent niet dat wij iemand mogen doden, maar je moet dit in het geheel bezien. Jezus spreekt hier in dit hoofdstuk over kinderen die bij Hem komen en aandachtig naar Zijn Woord luisteren en het ook geloven . En dan waarschuwd Jezus de volwassen mensen , wij volwassenen voelen ons vaak te volwassen om het geloof aan te nemen, maar Jezus geeft hier een les aan de volwassenen, wij grote mensen moeten net zo worden als de kinderen bedoelt Jezus , het geloof aannemen wat Hij zegt , onbevangen zoals een kind het aanneemt , niet met allerlei tegenwerpingen, nee gewoon geloven wat Jezus zegt. En dan gaat Jezus verder met spreken, en komt bij vers 5 waar Hij de volwassenen aanspreekt als zij een echte gelovige ontvangen , hiermee wordt bedoelt dat je respect voor ze heeft en niet uitlacht en bespot om hun geloof dat U Jezus dan ook niet veracht en bespot en dat u dan ook Jezus ontvangt . Maar zo lezen we dan in vers 6 , als we een gelovige niet willen ontvangen (dus we gaan gelovigen bespotten en verachten) dan bespotten en verachten we in feite ook Jezus Christus en dan zegt HIj (niet dat wij dit moeten gaan uitvoeren ) , maar Jezus spreekt dan in feite het oordeel over deze mens uit. Als deze mens dus een gelovige niet met respect behandeld en deze gelovige veracht en bespot (dus je ergert je aan een gelovige ) dan bespot je in feite en veracht je in feite Jezus zelf en daar doe je zo'n grote zonde mee dat Jezus dan zegt , " Maar zo wie een van deze kleinen(gelovige ), die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee. " Dus Jezus vindt dat zeer erg als je gelovigen bespot en veracht , en dat is zo erg in Gods ogen dat diezelfde mens beter niet had kunnen leven je bent dan in Gods ogen nutteloos op aarde. Maar dit zegt Jezus , over mensen die gelovigen bespotten en verachten , want dan bespot je Christus ook en erger je er ook aan en dan was het dus beter geweest dat je niet meer geleefd had bedoelt Jezus te zeggen , dan deed je ook deze zonden niet meer.

Dat is op verschillende manieren te interpreteren. Dit zie je bij erg veel dingen in de Bijbel, ook in de Koran, terug. Het kan dus zijn dat er gedoeld werd op zelfdoding, maar dat is volgens de Bijbel niet toegestaan. Logischerwijs zou je dus kunnen verklaren dat ermee wordt gedoeld op een gepaste straf door de gemeenschap.

Geworpen worden betekent dat een ander het doet(geen zelfmoord), maar door de woorden "zou beter" wordt er niet echt opgeroepen worden wat te doen, dat is gewoon een uitdrukking.

Nee, volgens mij is het een vergelijking om aan te geven hóé erg de situatie is. Zoals wij wel eens zeggen: 'Was hij maar nooit geboren!' Dat betekent niet dat je vindt dat hij dood moet, maar het is een manier om aan te geven hoezeer je de situatie betreurt.

Dat was een vorm van een hyperbool (overdrijving om een punt goed te doen uitkomen), die Jezus gebruikt met de bedoeling om iets te beklemtonen. Deze moet natuurlijk niet letterlijk opgevat worden, evenmin als dit met andere door hem gebruikte levendige hyperbolen het geval was. Bijvoorbeeld: „Het is gemakkelijker dat hemel en aarde voorbijgaan, dan dat er één deeltje van een letter van de Wet onvervuld blijft.” „Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan” (Lukas 16:17; 21:33; Matthéüs 5:18; vergelijk Hebreeën 1:10-12). Wij weten dat de letterlijke hemelen en aarde nooit zullen voorbijgaan (Psalm 78:69; 104:5; Prediker 1:4). Ook zei Jezus: „Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke het koninkrijk Gods binnen te gaan” (Markus 10:25). Jezus heeft beslist niet bedoeld dat geen enkele rijke ooit een discipel zou kunnen worden; sommige rijken in de eerste eeuw zijn gezalfde christenen geworden (1 Timótheüs 6:17-19). Jezus’ gebruik van overdrijving had ten doel te beklemtonen hoe moeilijk het voor een rijke is God boven materiële rijkdom en gerieven te stellen. — Lukas 12:15-21. enz... Zie ook: http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/2002642?q=hyperbolen&p=par

Deze tekst moet men in de context van de alinea lezen. Matt 18 vers 6 Maar wie één van deze kleinen die op Mij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in volle zee gegooid worden. Het gaat in Matteus 18 over God’s liefde voor de kinderen en de mensen. God wil niet dat kinderen en volwassenen verloren gaan voor de hemel. vers 2 Hij riep een kind, zette het in hun midden vers 5 En wie één zo’n kind bij zich ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. vers 3 + 4 Voor God zijn kinderen en de eenvoud en zuiverheid als van een kind zeer belangrijk om in de hemel te komen ( zie vers 3 en 4 ) Het ( vers 6 ) betreft een waarschuwing voor de mensen die kinderen proberen van God af te houden. Het hart van een kind kan van God afgebracht worden door verleiding, leugen of een dwaalleer. vers 6 Maar wie één van deze kleinen die op Mij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in volle zee gegooid worden. Deze mens van vers 6 die dat van plan is of doet kan beter direct sterven, dan kinderen en mensen verleiden met dwalingen ( dit ook om er niet voor gestraft te worden ) vers 7 - wee de mens die een ander ten val brengt - in vers 8 gaat het zelfs over het hellevuur als straf. Het is een symboliek die aangeeft hoe serieus dit onderwerp voor de Heer is. 14 Zo wil jullie Vader in de hemel niet dat één van deze kleinen verloren gaat.

Antwoord op je hoofdvraag: Nee. In aanvulling op de bovenstaande antwoorden. In vers 7 wordt het helemaal duidelijk, daar staat (Groot nieuws vertaling): Ongelukkig de wereld waarin zoveel is dat de mensen van de rechte weg afbrengt! Dat is wel onvermijdelijk, maar wee degene die er de oorzaak van is! Het gaat dus om een waarschuwing om niet degene te zijn die een ander op welke wijze ook van God afbrengt.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100