Wat wordt bedoeld met de zin: "Hij (JC) heeft zichzelf ontledigd"?

Filippenzen 2:5-11. Wat wordt bedoeld met ontledigen. Letterlijk betekent dat zoiets als bevrijden of ontlasten. Maar waar moet Jezus Christus zich van bevrijden/ontlasten?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Jezus was God, maar deed afstand van zijn goddelijkheid. Hij hield er niet aan vast. Hij heeft zichzelf ontledigd. Ontledigen, dat is leegmaken, dat is de gelijkheid aan, de gestalte van God afleggen. Ontledigen, dat betekent ook ‘van zijn kracht beroven’. Iets dat ontledigd is, bestaat wel, maar het heeft geen betekenis of inhoud meer. We komen dat woord bijv. ook tegen in Romeinen 4:14, waar Paulus het heeft over een ontledigd geloof, een geloof zonder inhoud. Of in de eerste Korinthebrief (1:17), waar Paulus waarschuwt om het kruis van Christus niet tot een holle klank te maken. Ook hier kom je in het grieks, de grondtekst van het Nieuwe Testament, dat woord voor ontledigen tegen. Je kunt dus ook het kruis van Christus ontledigen. Dan ontneem je dat kruis zijn kracht of zijn inhoud. Dan ken je er geen betekenis aan toe. Jezus heeft zichzelf ontledigd, zijn goddelijkheid afgelegd. Zichzelf, staat er dan bij. Niemand anders heeft dat voor Hem gedaan. Jezus deed het helemaal zelf, het was zijn eigen keuze. Jezus zelf koos voor deze weg van ontlediging. Hij koos ervoor om zijn goddelijke macht af te leggen en aan ons mensen gelijk te worden.

Jezus Christus, de Zoon van God, is net zoveel God als de Vader. Maar als mens heeft Hij zich daarop niet laten voorstaan en alle ellende doorstaan. Van Dale legt het theologische begrip 'ontlediging' volgens mij goed uit, het is de 'vernedering van Christus door het aannemen van de menselijke natuur en het verhullen van de goddelijke natuur bij zijn menswording.' Het begrip wordt ook duidelijker als je het in de contekst leest: "Hij heeft Zichzelf ontledigd. Hij heeft het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij heeft Zichzelf vernederd tot de dood aan het kruis" (Fil 2,7-8).

Hij is de Zoon van God zoals wij dat allemaal zijn. Alleen Hij was er zich van bewust en heeft zich ontdaan/ontlast van zijn ego. Hij was/is dus Verlicht. Als een mens zich ontdoet van zijn ego, is hij ook verlicht en zich bewust van zijn Goddelijke Zoon-schap.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100