Staat er in de Bijbel iets over beslissen voor een ander?

Mag dit wel of moet je je gewoon met je eigen zaken bemoeien?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Niet in alle bijbels, maar wel in die waarin de deuterocanonieke boeken zijn opgenomen. In Sirach 15 staat: Vrijheid om te kiezen 14 Hijzelf heeft de mens in het begin gemaakt en hem de vrijheid gegeven zelf te beslissen. 15 Als je het wilt kun je de geboden naleven, hem trouw zijn omdat je daarvoor kiest. 16 Hij heeft je vuur en water voorgezet: strek je hand uit naar wat je verkiest. 17 Vóór de mens liggen het leven en de dood, hij krijgt waar hij voor kiest. 18 Groot is de wijsheid van de Heer, zijn macht is overweldigend, alles ziet hij. 19 Zijn ogen zijn gericht op wie ontzag voor hem heeft, elke daad van de mens is hem bekend. 20 Hij heeft niemand opgedragen goddeloos te zijn, niemand toestemming gegeven te zondigen.

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&se...

1 Petrus 4 vers 15 Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een bemoeial. ( NBG ) God heeft de mens een vrije wil gegeven, om zijn eigen keuzes te maken. Daarentegen heeft God de mens wel verantwoordelijkheid gegeven voor de keuzes die wij maken. De gevolgen van onze keuzes zijn voor de mens zelf. Het is daarom niet God's bedoeling te beslissen voor een ander of ongevraagd te blijven bemoeien. Een ander (proberen) te helpen als naastenliefde of van advies voorzien is wat anders.

Men kan iemand goede raad uit de H.Schrift geven,maar de beslissingen zullen uiteindelijk toch bij de persoon zelf liggen. Maar let ook toch even wat voor raad Paulus de Thessalonicenzen geeft: (1 Thessalonicenzen 4:11-12) ..... 11 en het U ten doel te stellen rustig te leven en U met UW eigen zaken te bemoeien en met UW handen te werken, zoals wij U bevolen hebben, 12 zodat GIJ betamelijk moogt wandelen ten aanzien van de mensen die buiten zijn en niets nodig hebt.

Afgezien van vorenvermelde goede antwoorden hier nog ter aanvulling het antwoord van Jezus zelf aan Petrus: ”Toen hij deze zag, zeide Petrus tot Jezus: Here, maar wat zal met deze gebeuren? Jezus zeide tot hem: Indien Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij Mij”. http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Joh+21 En in http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Rom+14 lezen we “Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen. De een gelooft, dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet plantaardig voedsel. Wie wèl eet, minachte hem niet, die niet eet, en wie niet eet, oordele hem niet, die wèl eet, want God heeft hem aanvaard. Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem vast te doen staan”. “ . . . .Zo zal [dan] een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven [aan God]”.

Je moet volgens de bijbel vooral niet nalaten de ander lief te hebben. Alles wat je richting de ander doet zonder de ander lief te hebben is zinloos. Je hebt zelfs de opdracht om voor de schepping en je medemens te zorgen, maar zonder liefde is het zonde. Lees ook 1 cor. 13

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100