Waarom is de evolutietheorie geen geloof? (zie uitleg)

Ik vind eigenlijk van wel, maar er zijn veel mensen die zeggen van niet. Ik begrijp dat niet helemaal, mede omdat het ook niet is bewezen voor echt 100%. Want als je dingen maar moet aannemen omdat het niet te bewijzen valt, dan geloof je toch dat het zo op die manier ongeveer moet zijn gegaan?
Kan iemand mij dat dan uitleggen? Men neemt zoveel aan en is niet zeker enzo, dat zie/hoor ik vaak hierover.
Ik zie dan niet in waarom je het geen geloof kunt noemen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De evolutietheorie is een wetenschappelijke theorie maar er zijn mensen die er in geloven :) Hierbij halen ze vaak het hele verhaal uit zijn eigen context en proberen ze erin argumenten vinden om hun geloof "wetenschappelijk" te bevestigen. Ze zien dan de genetische transformatie als de manier waarop mensheid is ontstaan. In feite, genetische transformatie is nog NOOIT - wetenschappelijk of hoe dan ook - geobserveerd. Zeker niet op de niveau van zo'n complex organisme als mens. Darwin's theorie is geldig alleen binnen de context van biologie, het is een genetische classificatie tabel van de bekende soorten. Lang niet alle soorten zijn bekend, lang niet alle soorten zijn eens ontdekt. Het is een moment opname. Buiten dit context heeft de evolutietheorie weinig waarde. Genetisch gezien heeft mens jaren - duizenden jaren, vele vele generaties - nodig om te kunnen evolutioneren. Terwijl de omgeving van de mens verandert veel sneller. Als men voor ontwikkeling en transformatie zo veel tijd zou nodig hebben, zou hij al lang geleden uitsterven. Uiteindelijk, de evolutietheorie is niet voor niets een theorie. Technisch gezien heeft het absoluut geen verschil met welke andere theorie dan ook. Het kan en mag niet gebruikt worden als een argument tegen andere theorieën. Maar geloven, ja, men kan en men doet geloven in veel verschillende dingen, inclusief de theorieën. Waarvan Darwin's theorie is lang niet het meest plausibel. Toegevoegd na 4 minuten: PS: volgens genealogie is homo sapiens 200.000 jaar oud. Volgens "uit context gehaalde evolutietheorie" lijkt het alsof mens sindsdien niet veranderd is. Geloof je het zelf? :)

de evolutietheorie is geen geloof, maar werkelijkheid. Het is bewezen en dus waar. Dan hoef je er niet in te geloven.. Het is gewoon zo.. Je moet het gewoon aan nemen.

Elk geloof gaat uit van een bepaald idee, of van een bepaald boek, of van een overlevering. Voor de evolutietheorie geldt dat niet. De evolutietheorie is van helemaal *niets* uitgegaan. We zijn blanco begonnen. Vanuit die blanco, onbevooroordeelde toestand zijn we rond gaan kijken. We hebben levensvormen gezien, en gezien hoe ze zich voortplanten. We hebben gezien hoe erfelijke eigenschappen worden overgedragen van de ouders op de kinderen. We hebben gezien hoe er soms fouten ontstaan bij die overdracht. We hebben ook gezien hoe zwakkere of onhandigere levensvormen minder overlevingskansen hebben dan sterkere, handigere, of slimmere levensvormen. Als je dit allemaal combineert, kom je tot de evolutietheorie. De levensvormen die stomtoevallig het beste zijn aangepast aan hun omgeving, hebben een hogere levensverwachting, en kunnen hun genen dus beter doorgeven aan de volgende generatie. Voor die volgende generatie geldt weer precies hetzelfde. Ziedaar de evolutie. Wat we hebben gedaan om tot die conclusie te komen is: Kijken en Combineren. Dat is ook bekend als wetenschap. De dingen die we zo hebben bedacht, hebben we kunnen zien gebeuren in het fossielenarchief. Dat is dus een mooie bevestiging van de evolutietheorie. Toegevoegd na 6 minuten: (vervolg in reactie)

Geloof en wetenschap staan op gespannen voet met elkaar... Ook hier dus... Daarom dat mensen het niet GELOVEN... Er zijn geen bewijzen voor de evolutieTHEORIE, daarom...

Heb je deze vraag ZELF niet al eens eerder gesteld? Wat heb je met de antwoorden op die vorige vraag gedaan, als je dit nu nogmaals moet stellen? Wetenschap zegt hoe dingen zijn. Geloof zegt hoe dingen horen te zijn. Geen enkele wetenschap is 100% bewezen, ook zwaartekracht niet. Dat is inherent aan de wetenschap - het besef dat er altijd iemand kan zijn die ontegenzeggelijk bewijs vindt voor het tegendeel. Behoorlijke wetenschap kan je zelfs precies vertellen wát bewijs zou zijn voor het tegendeel, mocht je gericht willen zoeken. De evolutietheorie is niet 100% bewezen, dat is absoluut waar. Maar de evolutietheorie geeft wel een heel mooie verklaring voor vondsten uit de paleontologie, biomechanica, virologie, embryologie, genetica, taxonomie, en andere biologische velden. Het verklaart de samenhang tussen al deze dingen. Het is bewezen binnen een redelijke foutmarge. Het verklaart zoveel binnen de biologie, het levert zelfs testbare voorspellingen die hebben geleid tot bijvoorbeeld de vondst van het fossiel Tiktaalik in 2004. Het is zelfs in de natuur waargenomen met een kleine hagedissenpopulatie op een eiland die sinds hun plaatsing op dat eiland in 1971 sterk afweek van de populatie waar zij vandaan geplukt waren - zoverre dat er zelfs geheel nieuwe organen ontstaan zijn die hun aantoonbare voorouders niet hadden. "Bovendien vraag ik me af waarom je specifiek de evolutietheorie eruit pakt. En niet kwantummechanica, of relativiteit, of de atoomtheorie, of al die andere wetenschappelijke theoriën waar de moderne maatschappij van opgebouwd is."

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_Wall_...
http://www.botany.org/outreach/evolution.php
http://www.goeievraag.nl/vraag/evolutiethe...

Ik vind dat je gelijk hebt. Want wat moet Darwin met de vraag waar het leven vandaan komt? Hij beschrijft een opeenvolging van speciae en wel zo dat het hem toeleek dat de best passende de grootse kans heeft op nakomenschap. Niet de oorsprong. Darwin kan ook niks met breuken in de evolutie door catastrofes bijvoorbeeld. En laat staan met de moderne tijd waarin de mens niet langer een passief wezen is binnen de natuur maar één die zowat alles naar de hand zetten kan. Maar je moet Darwin in zijn tijd lezen. En dat zouden zijn aanhangers ook eens moeten doen. Willen ze het debat technisch gezien overleven.....

Elke wetenschappelijke theorie begint met een aanname in het hoofd van de onderzoeker. De wetenschapper staaft zijn theorie door voorspellingen te doen en te toetsen om te zien of de wereld zich naar de theorie gedraagt. Verder is er niet zo heel veel verschil tussen wetenschappers en gelovigen, beiden zien vooral bewijzen van wat ze geloven/ aannemen; dat is nu eenmaal een menselijke eigenschap. Zelf hecht ik meer geloof aan de evolutie dan aan Thor, Zeus, Baäl en alle anderen, maar als je de evolutietheorie een geloof wil noemen dan zie ik niet dat je dat niet zou mogen; mijn zegen heb je.

Mede gezien het feit dat de mens de natuur beinvloeden kan en daarmee nieuwe soorten kan maken en in stand houden, de fossielen die gevonden zijn,het reproduceren van eenvoudige aminozuren uit een brij van elementenen een hoge stroomstoot is het niet alleen bewezen dat niet alleen de evolutie geen theorie meer is maar een feit maar ook dat het leven ontstaan is door een toevallige mix van elementen en energie. En dat is 1 reden dat het geen geloof is,de andere reden is dat er geen stipfiguur(almachtige) in voorkomt die uit niets van alles kan maken.

Er zijn verschillende niveaus van wat mensen de evolutietheorie noemen: Niveau 1: feitelijk bewezen evolutionaire veranderingen. Dit heeft het niveau van theorie ver overstegen. Niveau 2: de theorie dat alle soorten uit gezamenlijke voorouders zijn ontstaan. Het bewijs hiervoor is vaak getoetst en is erg sterk gebleken. Niveau 3: vele theorieën over hoe bepaalde soorten uit andere zijn ontstaan. Dit gedeelte wordt met enige regelmaat herzien, getoetst en aangepast. De exacte geschiedenis van evolutie is nog onbekend, en derhalve uitermate geschikt voor het ontwikkelen van theorieën. Niveau 4: de hypothese dat alles toeval en ongericht veranderd, zoals die door atheïstische gelovigenwordt beleden en verkondigd. De eerste 3 niveaus zijn wetenschap, variërend van feit tot werkhypothese. Niveau 4 gaat alle wetenschap te boven. Nooit is aangetoond dat evolutie doelloos is, en dit strookt niet met selectie. Selectie is immers alleen doelgericht mogelijk. De enige "doelloze" evolutie is de zogenaamde neutrale drift, die de meeste wetenschappers niet als evolutie zien.

Bronnen:
http://www.goeievraag.nl/vraag/evolutiethe...

De evolutietheorie is niet 100 procent bewezen. Dat is waar. Maar wel voor 98 procent. Creationisme is voor 0 procent bewezen. Dat is een verschil waar ik wel mee uit de voeten kan. Geloven is iets voor waar AANNEMEN en wetenschap is onderzoeken hoe iets waar zou kunnen zijn. Zodra iers vooe 100 procent zeker is, is het voor wetenschap ook niet interessant meer. Het gaat juist on de zoektocht en de manier waarop je dat doet.

De naam zegt het al: THEORIE! Wanneer is iets waar? Als feiten en omstandigheden kunnen aantonen dat het ook zo is. Als herhaling van bepaalde handelingen 100% dezelfde uitkomst geven. Het is niet gehuld in vage beschrijvingen en aanduidingen van tijd, die niet te bevatten zijn. Spreken over een oerknal, waarbij er regelmaat, wetten, orde en schoonheid is voortgekomen, grenst aan de reinste stommiteit. Heb je na een explosie ontdekt dat het er beter uitzag als ervoor? Gezond verstand! Darwin is met die theorie begonnen. Geloofde hij zelf in het bestaan van een Hogere Intelligentie die het allemaal gemaakt heeft? Neen! De evolutietheorie is een troost die men gebruikt daar niet in te geloven. Slaap maar lekker door!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100