Waarom gebruiken pauzen andere namen dan hun werkelijke naam ?

Ik vroeg me af waarom pauzen andere namen gebruiken zoals johannes de zoveelste etc in plaats van hun eigen naam ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het was in ieder geval geen vaste wet, ze zijn het pas gaan doen vanaf 533 na Chr. en de laatste paus die zijn eigen naam aanhield was Marcellus in 1555. Tegenwoordig geef je er mee aan wat je belangrijk vindt als paus, op wie je wilt lijken en welke richting je op wil (conservatief, vrijzinnig etc).

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Papal_name

Mensen die in het klooster gaan en hun leven aan God wijden, nemen ook vaak de naam aan van een heilige die hun tot voorbeeld is. Deze nieuwe Paus doet dat ook. Fransicus van Assisi is zijn grote voorbeeld. Sober en dienstbaar. Het is ook voor de Katholieke wereld een belofte naar meer eenvoud.

Dit is een gewoonte die begonnen is in 533. Paus Johannes II was de eerste die zijn naam veranderde nadat hij tot paus gekozen was. Hij deed dat omdat zijn echte naam Mercurius was, de naam van een heidense god. Maar pas vanaf paus Sergius IV (1009) zetten alle volgende pausen de traditie voort om hun naam meteen bij de verkiezing te veranderen. Kortom, een historische reden.

De nieuwe naam is zoiets als de Doopnaam, die je bij je Doop krijgt. De naam van de heilige is deels om een richting aan te geven en om een voorbeeld te stellen. Maar het is ook om die heilig te vragen om voorbede en hulp. Volgens mij noemt hij zich niet naar Franciscus van Assisi, maar naar Franciscus Xavier, dat is namelijk een Jezuiet, net als hijzelf. Fransicus van Assisi is de stichter van de Fransicanen.

Bronnen:
http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/12/03/1...