Zijn er studies over correlaties of causale verbanden tussen het mate van geloof en criminaliteit of oorlog in verschillende landen?

Ik ben benieuwd of er al wetenschappelijke studies over dit onderwerp zijn gedaan, aangezien er vaak dergelijke argumenten als "geloof brengt enkel geweld voort en zonder geloof waren er geen oorlogen!" worden gevoerd in discussies over het geloof.

Ik zou graag kwalitatief goede studies willen zien van goed gerankte instanties en geen een of andere subjectieve wetenschapper of geloofsfanaat!

Dus puur objectieve studies graag.

Toegevoegd na 6 dagen:
Hierbij bedoel ik dus bronnen die niet uitgaan van enkel een atheistisch of religieus perspectief, maar puur wetenschappelijk objectief, zonder meningen e.d.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er zijn onderzoeken op dat gebied gedaan. Bijgevoegde link geeft een aantal van deze onderzoeken, waarvan ik er nog op een specifiek heb gezocht.

Bronnen:
http://educatie-en-school.infonu.nl/samenv...
http://www.stephenvaisey.com/documents/con...

Een kwalitatief goede, puur objectieve studie vind je in de Bijbel. Behalve een geloofsboek geeft het ook neutrale informatie over de geschiedenis van het volk Israël weer. Even wat voorbeeldjes die je zelf kunt naslaan. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Num+33&id16=1&l=nl&set=10 “Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij de Jordaan overtrekt naar het land Kanaän, dan zult gij al de bewoners van het land voor uw aangezicht verdrijven en al hun beeldhouwwerk vernietigen; ook zult gij al hun gegoten beelden vernietigen en al hun hoogten verwoesten. Gij zult het land in bezit nemen en daarin wonen, want aan u heb Ik het land gegeven om het in bezit te nemen”. Hier kun je lezen waarom het volk Israël deze bewoners moesten verdrijven: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Deut+20&id16=1&l=nl&set=10 “Maar uit de steden van déze volken die de HERE, uw God, u ten erfdeel zal geven, zult gij niets wat adem heeft, in leven laten, maar gij zult ze volledig met de ban slaan . . . . , zoals de HERE, uw God, u geboden heeft, opdat zij u niet leren te doen naar al de gruwelen, die zij voor hun goden doen, zodat gij tegen de HERE, uw God, zoudt zondigen”. Maar wat deden de Israëlieten toen zij eenmaal in het land waren? http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ri+3&id16=1&l=nl&set=10 “De Israëlieten dan woonden te midden der Kanaänieten, enz.; zij namen zich hun dochters tot vrouw en gaven de eigen dochters aan hun zonen en dienden hun goden. De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des HEREN, zij vergaten de HERE, hun God, en dienden de Baäls en de Asjera’s. Toen ontbrandde de toorn des HEREN tegen Israël . . “ Maar er zijn ook goede voorbeelden te noemen; denk bijvoorbeeld aan de gloriedagen tijdens het koningschap van David en Salomo. Maar helaas ging bij Salomo het ook weer mis . . .

De oorzaken met oorlogen tot gevolg zijn niet perse geloofskwesties. Er zijn om mindere redenen oorlogen uitgebroken. Elke oorlog heeft zo zijn ontstaansgeschiedenis. De gevolgen van een oorlog spreken voor zich. Google maar eens op: Oorlog. Oorzaak en gevolg. L. de Jong schreef de geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereld Oorlog. Of hier sprake is van een wetenschappelijk document meen ik te mogen betwijfelen. In het algemeen gaat het om het chronologisch vastleggen van feitelijke gebeurtenissen aan de hand van diverse bewijsvoeringen en documenten over de periode die betrekking heeft op geschiedenis die als WO II wordt aangeduid.

Oorlog kent meerdere factoren. Ik denk zelf dat macht en grondgebied vaker een reden voor de macht/bevelhebbers zijn om oorlog te beginnen en religie een methode om het volk aan boord te krijgen. Immers, mensen hebben minder snel zin om grond te veroveren voor hun leiders dan om de 'ongelovigen' die 'hun God' niet erkennen een kopje kleiner te maken. Nevertheless, er is natuurlijk onderzoek gedaan. De Global Peace Index is een jaarlijkse survey over de hele wereld waarin een ranglijst staat van in hoeverre vrede heerst in een land Er is een (meer polariserend) filmpje waarin de Global Peace Index wordt besproken en een vergelijking tussen theïstische en minder theïstische landen wordt gedaan. Het is in ieder geval zo dat in de landen waar op dit moment een gebrek aan vrede en veiligheid heerst er bijna zonder uitzondering sprake is van een hoge mate van religieuze integratie in het dagelijks leven. De tweede bron is een tekst van Zuckerman. Hij onderzoekt een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken en bronnen. Religie is gecorreleerd met armoede, analfabetisme, lagere gezondheid en lager opleidingsniveau. Deze zaken zijn in de Global Peace Index ook allemaal gecorreleerd met verminderde gradaties van vrede in een land. Doe ermee wat je wilt, het blijft sociologisch onderzoek en het is behoorlijk doorspekt met aannames. Ik denk persoonlijk dat religieuze overtuigingen een symptoom zijn van een gebrek aan opleiding en vaardigheid in kritisch denken en dat lagere opleiding en lagere levensstandaard de kans op oorlog vergroot. Toegevoegd na 15 minuten: Kleine edit: de GPI is (helaas) geen jaarlijkse survey.

Bronnen:
http://www.pitzer.edu/academics/faculty/zu...
http://www.visionofhumanity.org/wp-content...
http://www.youtube.com/watch?v=VdtwTeBPYQA