Hoe zat dat met de vrouwen in die tijd? Zie uitleg.

In het O.T. werd Onan gehekeld,omdat dat hij zich zelf bevredigde.Maar ik heb nergens iets over vrouwen die het zelfde deden kunnen vinden.
Of werd er in die tijd de vrouw als zo minderwaardig beschouw,dat het niet onderkend werd,dat ook vrouwen lustgevoelens hadden? Of telden ze überhaupt niet mee?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er werd volgens mij van uitgegaan dat vrouwen geen lustgevoelens konden hebben, want die waren in de mannelijke denkwereld in die cultuur niet nodig en konden dus ook niet door God geschapen zijn.

Ken je Sappho? 600 BC? Het was een lyrische dichteres uit het antieke Griekenland. Anacreon noemt haar de zoetzingende, Lucianus de honingzoete glorie van Lesbos, en een aan Plato toegeschreven epigram noemt haar de "tiende muze" Thy likeness begets such strange self flattery, That touching myself, all seems done to thee. Myself I embrace, and mine own hands I kiss, And amorously thank myself for this. Gedichten moet je eigenlijk niet willen vertalen, dus dan maar zo. Ook als heeft ze dit natuurlijk nooit in het Engels geschreven...

"Maar ik heb nergens iets over vrouwen die het zelfde deden kunnen vinden." Er moet net een bijbelboekschrijver zijn geweest die zoiets in zijn verhalen opnam... Dat is toevallig hier 't geval niet geweest voor wat betreft vrouwen (tenminste, ik ken de bijbel niet uit mijn hoofd - heb je 'm helemaal gelezen?). Het zou juist toevallig (zo niet onmogelijk) geweest zijn dat alle gewenste/benodigde zaken genoemd zouden zijn. Maar wellicht staat er iets in de bijbel over gelijkwaardigheid tussen man en vrouw (weet ik even niet): in dat geval is 't genoemde verhaal ook van toepassing op vrouwen. Maar dat iets niet genoemd wordt: daaruit zelf kan je verder niet zo bijster veel conclusies trekken... Dat wordt dus zoeken en puzzelen in andere oude geschriften, zoals 't antwoord van Antwoordman.

Voor zover ik heb begrepen - al liggen mijn bijbeljaren ook al weer een heel poosje achter me - gaat het hier om het verspilen van zaad en niet zozeer om het consept van zelfbevrediging. In hoeverre dat een issue was in die tijd weet ik niet, is ook niet echt te achterhalen denk ik, maar de boodschap uit het verhaal van Onan is dat zaad niet verspild mag worden, en dan niet zozeer door handmatige zelfbevrediging alswel door 'voor het zingen de kerk uit te gaan'. Daar kun je toch ook met zijn tweeen veel plezier van hebben.

Het gaat hier om een duidelijk verkeerde interpretatie. Het gaat bij Onan om een anekdotisch verhaal over een man die een oudere broer (Er) zou hebben gehad. Er (de broer) werd gedood door God vanwege het feit dat hij slecht was in de ogen des Heren. Op dat moment had Onan de zogenoemde zwagerplicht van hem werd verwacht geslachtsgemeenschap te hebben met Tamar, de vrouw van zijn overleden broer om voor zijn overleden broer te zorgen voor een erfgenaam. In een bewuste actie die eerder met jaloezie te rijmen valt (hij wilde niet dat Er alsnog een erfgenaam zou krijgen omdat dat in zijn eigen nadeel zou werken) heeft Onan wel degelijk geslachtsgemeenschap gehad met Tamar, maar verspilde hij daarbij bewust zijn zaad (voor het zingen de kerk uitgaan zogezegd). Het ging hierbij dus om het verzaken van die zwagerplicht. Het verhaal dat onder meer op onderstaande link te lezen valt wordt besloten met het verdere relaas van Onan, namelijk dat ook hij gedood wordt door God, omdat hij dus die plicht verzaakt had. Aangezien dit niets met zelfbevrediging te maken heeft (maar er helaas wel vaak voor wordt en werd aangezien) is dit dus geen duidelijke veroordeling van zelfbevrediging, niet bij mannen en niet bij vrouwen, uit deze anekdote blijkt dus helemaal niets over of vrouwen als minderwaardig beschouwd werden of niet. Het antwoord op: "Hoe zat dat met de vrouwen in die tijd..." is dan ook dat dat uit deze tekst niet af te leiden valt. Dit alles heeft natuurlijk weinig te maken met of je het geschrevene gelooft of niet. Als je het wel gelooft is het enige wat je uit deze tekst kunt afleiden dat er toen normen golden die nu als afwijkend worden beschouwd, als je het niet gelooft zou het kunnen dat je nog wel wilt aannemen dat die normen ooit gegolden hebben, het kan ook zijn dat je het gehele verhaal als lariekoek beschouwt, maar in dat geval is de vraag hoe het destijds met de vrouwen zat ook niet zo interessant lijkt me.

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Genes...

In de wet van Mozes werd al hierover gesproken. Natuurlijk kan dit alleen betrekking hebben op mannen, wat over het zaad betreft. Maar er waren ook richtlijnen met betrekking tot lustgevoelens stimuleren. Het verslag van Onan staat in Genesis 38. (eerste boek van de Bijbel) Dit had geen betrekking op zelfbevrediging! Volgens de wet zou hij nageslacht hebben moeten verwekken voor een gestorven broer. Maar weigerde dit. Door te doen alsof, en zijn zaad op de "aarde" uit te storten, toonde hij minachting voor deze regeling. Daarom werd hij gehekeld. Lees het nogmaals! Overigens, in tegenstelling tot wat er word beweerd, is de Bijbel helemaal niet minderwaardig over vrouwen. Abraham had veel respect voor zijn vrouw Sara, en de Bijbel zegt zelf: Hij luisterde naar haar. Ook in het conflict met Ismaël. God had in het huwelijk wel de man aangesteld als hoofd (in het Frans: le chef) omdat iemand verantwoordelijk moest zijn voor het gezin. Hij moest weer aan God verantwoording afleggen. (1 Kor 11:3) 2 kapiteins op 1 schip? En nadien elkaar de schuld gegeven? Hij mocht haar niet hardvochtig behandelen. Zelf liefhebben als zijn eigen lichaam. (Ef 5:28-33) Qua bouw en positie heeft God de man en vrouw anders geschapen, maar heeft de vrouw juist tot een aanvulling geschapen. Hij miste iets. Maar die situatie is volledig uit de hand gelopen. Ook staat in Genesis na de zondeval: Dat de man over de vrouw zou heersen. Uit deze uitspraak zei God niet dat hij "moest" heersen, maar dat dit het gevolg zou worden van de zondeval. Er staat ook niet dat God hiermee eens was. Uit andere uitspraken in het N.T. van de apostel Paulus word de man en de vrouw juist aangemoedigd elkaar te "geven" wat hun toekomt. (1 Kor 7:3) Sommige dingen worden uit hun verband gerukt en volledig anders geïnterpreteerd. Jammer!

ONANNIE wordt ten onrechte aangezien voor masturbatie. de situatie was totaal anders dan velen uitleggen. Door het sterven van zijn broer moest ONAN de taak van echtgenoot overnemen om de geslachtslijn voort te zetten, omdat hij zelf niet getrouwd was en het jodendom via de VROUW overerft. Hij spoot zijn zaad echter niet op de plaats waar het vrucht kon dragen en vertikte het de verplichting die hij had tov. zijn schoonzus over te nemen. Daarom werd hij gestraft. Het heeft NIETS te maken met "minderwaardigheid" van de vrouw. Deze regeling was oa. in het leven geroepen om de vrouw die haar man verloor recht op onderhoud en verzorging te geven. Als je de BIJBEL goed leest zijn vrouwen volledig gelijkwaardig aan de man, hun vaardigheden en taken waren anders, mede om hen te beschermen en de mogelijkheid te geven zwanger te zijn. Dat is verder aangescherpt door mensen die de BIJBEL op hun manier uitleggen en misschien zelf met minderwaardigheidsgevoelens zitten. Lees Hooglied maar eens, zinderende erotiek, niks dominant mannentje en reccesief vrouwtje!! De laatste scheppingsdaad van God was de vrouw. Gaat uit en wordt talrijk.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100