welke stroming van het christendom ziet jezus als niet meer dan een mens? en hoe kijkt het jodendom hiertegen aan?

ikzelf ben protestants, maar voor mij is Jezus niet meer dan een mens van vroeger, die er welliswaar een hele goede levenstijl aan overhield (zeker een voorbeeld) maar door veel mensen die ik ken is hij zeg maar god zelf, als dezelfde god zegmaar, zijn er stromingen waarbij Jezus niet zo zoo belangrijk is? ik zat misschien zelf aan het jodendom te denken, al is dat natuurlijk een voorloper van het christendom (waar ik erg vele respect voor heb)

Weet jij het antwoord?

/2500

Het christendom zegt het al: men vereert Christus/ Jezus. Belangrijk uitgangspunt is de heilige drieeenheid, waarmee Christus dus wel meer is dan een historische mens. Er zijn genoeg stromingen die het individu de ruimte geven een eigen interpretatie te geven aan het geloof, maar de basis van het christendom is de verering van Jezus. De islam beschouwt Jezus als een profeet en volgens mij het jodendom ook. Een profeet is te zien als een mens met goddelijke inzichten.

Het dogma van de heilige Drie-eenheid werd vastgesteld op het concilie van Nicea (325 AD). Kortweg houdt dat geloof in dat Jezus van dezelfde substantie is als God en daarmee gelijk aan God. Toen deze uitspraak werd gedaan, waren er al enkele groepen die het hier niet mee eens waren, te weten de volgende: - Adoptionisme/dynamisch monarchianisme (gelooft dat Jezus bij doop of opstanding werd geadopteerd door God). - Modalisme/modalistisch monarchianisme (wil God als enige monarch erkennen zonder dat Jezus daarbij komt als gelijke). - Arianisme (Jezus heeft niet altijd bestaan en is dus apart van/anders dan God) Deze groepen werden tijdens dit concilie dan ook verketterd. Later in de geschiedenis zijn er verschillende groepen ontstaan die de doctrine van de heilige Drie-eenheid niet accepteerden. Tijdens de Middeleeuwen had je bijvoorbeeld de Katharen. Hun beeld van Jezus is waarschijnlijk ontstaan uit verschillende bronnen van o.a. de hierboven genoemde groeperingen. Ook tegenwoordig zijn er groepen die niet geloven in dit dogma. Bijvoorbeeld de volgende: - Iglesia ni Criso (Filippijnen) (leert dat Jezus door God geschapen is als onderhandelaar tussen God en de mensen). - De Jehova's Getuigen (Jezus is Gods creatie) - Unitarian Christian Association (zij benadrukken Jezus' menselijkheid in plaats van zijn goddelijkheid. Hun strikte monotheisme lijkt daarom mee op het monotheisme van het jodendom en de islam). Overigens zijn er nog veel meer bewegingen die de Drie-eenheid niet accepteren, maar dat wil nog niet zeggen dat ze niet geloven dat Jezus goddelijk of deels goddelijk is. Een voorbeeld hiervan zijn de Mormonen. Het jodendom en de islam kennen een veel strikter monotheisme. Daarin wordt Jezus wel erkend maar dan eerder als wijze man (jodendom) of profeet (islam).