Jezus: Bidt en u zal gegeven worden, Zoek en gij zult vinden & Maar niet mijn wil, uw wil zal geschieden. Contradictie?

Lees ik dit verkeerd of is dit een contradictie? Tenzij God het niet wil!

Toegevoegd na 17 minuten:
Klopt en u zal opgedaan worden, Zoekt en gij zult vinden En bid en u zal gegeven worden. Een mooi idee. Door te bidden kon je al het kwade verdrijven, en er kwam iets veel prettigers voor in de plaats. Door te bidden kon je de werkelijkheid sturen. Jezus zei dat immers zelf. (?)

Maar Jezus was aan het einde van zijn leven tevergeefs aan het bidden om de beker (des doods) aan hem voorbij te laten gaan. En dat er letterlijk in het Nieuwe Testament staat: Maar niet mijn wil, maar Uw wil zal geschieden.
IN filtermen heeft God dus te Final cut.

Jezus spreekt al die hoopvolle stellingen uit: Wie honger heeft zal gevoed worden, mensen die huilen zullen blij zijn. En dan die laatste zin, tenzij God het wil. Dan kun je bidden tot je erbij neervalt!

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dit soort constructies is het werk van de kerkvaders en de vroeger christenen. Die hebben er erg goed over nagedacht. Daarom kun je jezelf niet christelijk noemen als je niet in de regels van de kerk geloofd. Zo is het namelijk door slimme mensen ooit opgezet. Het systeem is waterdicht, zodra je A gezegd hebt zit je aan de hele riedel vast. Later hebben Luther en Calvijn het hele verhaal aangepast aan hun ideeen en heb als zodanig een andere godsdienst gevestigd, maar beide godsdiensten zijn strijdig met het RK geloof en wel in de meest fundamentele zin. Dat moderne katholieken en protestanten dat niet willen denadrukken is een kwestie van opportunisme. Vroeger zou het ketterij en de brandstapel hebben betekend

God is geen Sinterklaas. Je mag Hem alles vragen en dat zal Hij je ook zeker geven. Maar wanneer het niet goed voor je is dan krijg je dat niet, en Hij is dan ook de enige die weet wat goed voor je is of niet. Toegevoegd na 17 minuten: Ik zie dat je je vraag wat hebt uitgebreid. Dan ga ik ook even mijn antwoord uitbreiden ;) God zegt in deze tekst dat alles waar je om bidt dat je dat ook zult krijgen. Maar alleen als God dat wil. Dat kan je natuurlijk op verschillende manieren opvatten. Zoals jij zegt: je kan bidden wat je wilt maar je krijgt het toch niet. Ik leg het liever zo uit: Als ik iets wil hebben dan ga ik bidden en vraag ik of God mij dit wil geven. Maar God is een machtig God en bovendien een God van liefde. Als ik vraag om iets wat helemaal niet goed voor mij is, dan zal God mij dat toch nooit geven? Hoe kan ik als mens nu beslissen wat goed voor mij is? Het is juist een troost dat het erachter staat: niet mijn wil maar Uw wil zal geschieden. (want als alles gebeurd wat ik zou willen ben ik juist verder van huis )

Ha, die Lotus; Dit maakt duidelijk dat bidden iets anders is dan zomaar ergens om vragen. Bidden gaat om zaken die om het voortbestaan of het wezenlijke welzijn van mensen en hun omgeving gaan. Als jij bidt om een gouden ring dan zou ik als god zeggen; ik heb je in staat gesteld om voor die ring te werken of om een geliefde te zoeken die hem je geven kan. Dat is de makke van de bijbel en andere religieuze boeken; het zijn geen wetsboeken die je letterlijk nemen kunt, je moet ze interpreteren naar je eigen inzichten.

Niet mijn wil maar uw wil zal geschiede............... Is dat niet een verwijzing naar God de vader, uitgaande dat er een heilige drieëenheid bestaat, de zoon (jezus), de heilige geest en de vader. Dan zou er geen contradictie bestaan. Dan zou het kloppen.

Is een schijnbare contradictie... Echt bidden is nooit voor een persoon, maar altijd voor het geheel... Echt zoeken is nooit voor een persoon, maar altijd voor het geheel... En als je het zo kunt zien, is het geen contradictie...

Hier komt de discussie op gang: Als Jezus zegt: Niet mijn wil geschieden en tenzij het Gods wil is, is Jezus dan wel DE God. (zoals de drie-eenheid beweert) Dan krijg je zeker een contradictie.

Niet mijn wil maar uw wil geschiedde: Ik begrijp uit deze deze zinsnede dat God, ook al zou Hij liever zijn wil doen voor je bestwil, jouw toch je eigen zin geeft omdat je een vrije keus hebt gekregen.

Lastige vraag maar wel goed doordacht. Ik denk zelf voordat je in je lichaam komt, er afspraken zijn gemaakt welk levenspad het beste past bij jou. Dit in verband met je karma, en het doel wat je moet halen. Dus in het kort samengevat moet je dan bepaalde stadia in het leven doorlopen om jou het beste te kunnen helpen. En dat is wat Jezus doormaakte in het einde van zijn leven. Hij moest dit wel doormaken. Maar aan de andere kant kan het wel zo zijn dat je door puur geloof en vertrouwen iets kunt vragen, vooral voor je naaste. Want dit is ook een opdracht, om liefde en erbarmen te tonen aan je naaste. Ook daarin kun je groeien, en zul je het meesterschap benaderen. Bidden tot je erbij neervalt gaat alleen op voor routinematige gebeden. Voor een oprecht gebed is altijd gehoor, en zullen engelen dit gebed overbrengen aan God, en dit voel je dan ook.

Volgens mij is de betekenis van Mattheus 7 (vers 7) meer gericht op het Koninkrijk in de Hemel. Het gaat erom dat wanneer je het Koninkrijk Gods echt wilt betreden, en je daadwerkelijk op zoek bent naar God je dit kunt binnengaan. Dat is het bidden, het praten met God. Deze teksten zijn een vervolg op de zaligsprekingen in Mattheus 5 (zie hieronder) die Jezus vervolgens verduidelijkt in de dingen die je moet doen om dit te bereiken. En dan heeft hij over het koninkrijk der hemelen. Nergens wordt er vermeld dat je de werkelijkheid (dus het hier en nu) kunt sturen. 1En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem. 2 En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende: 3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 4 Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden. 5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven. 6 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. 7 Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden. 8 Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. 9 Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. 10 Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 11 Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. 12 Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen Met het niet mijn wil, maar Uw wil zal geschieden bedoelt Jezus dat God de allerhoogste is. Jezus is nog op aarde en gestuurd om de mensen over God te vertellen. Bidden is niet bedoeld om je wil op te leggen aan God, maar om met hem te praten.

Het is een inperking, maar dat is niet hetzelfde als een contradictie. Vergelijk de verkeersregel: verkeer van rechts heeft voorrang, behalve als het verkeer van links op een voorrangsweg zit. Bidden is afstemmen op God. De Bijbel laat enkele voorbeelden zien van mensen die God verbidden. Maar dat is niet een nietszeggende toverformule of een verlanglijstje voorleggen aan Sinterklaas. De beker was meer een beker van pijn - de marteldood - dan van de dood, immers Jezus is opgestaan uit de dood! In Jezus opstanding komen de tegenstelling tot leven, maar dat is een kwestie van geloof.

Je ziet ook in vele conteksten in de bijbel dat het niet gaat om om materieel te bidden maar veelal om kracht om je door moeilijke situaties heen te slaan. En je ziet veel dat mensen met een rotsvast geloof ook echt nieuwe kracht hebben na zo'n 'gesprek' met God. Verder zei Jezus ook: wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien, wat betekent dat Jezus voor God mocht spreken, als Zijn verlengstuk op aarde destijds.

In Johannes 14:13 zegt Jezus ongeveer hetzelfde, maar dan met de toevoeging 'in Mijn naam' (zie bron). Daar zit 'm de crux. Het is verstandig om Bijbelteksten vanuit de conext van de hele tekst te lezen. Anders ruk je ze uit hun verband en laat je de Bijbel buikspreken. Als je de Evangeliën leest (1e 4 boeken uit het Nieuwe Testament) zul je deze context wel ontdekken: Bid in Jezus' naam, met Zijn handtekening eronder. Bidden is niet de werkelijkheid sturen, maar je onmacht leggen in de handen van de Almachtige. Loslaten dus en niet bidden tot je er bij neer valt, want dan blijf je het vasthouden. Let go, let God.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100