Ik wil me graag tot een kerk wenden, of bekeren. Hoe gaat dat allemaal in zijn werk?

Ik ben niet gedoopt als kind en verder niet kerkelijk opgegroeid. Mijn moeder is wel lid van een kerk en ik wil mij graag ook tot die kerk lid worden. Weet iemand wat je moet doen? En of het nog kan? Het is een reformeerde/hervormde kerk.

Weet jij het antwoord?

/2500

Aangenomen, dat het een weloverwogen beslissing is , kun je je het best bij de dominee melden. Deze zal het verdere verloop met je bespreken.

Naar de leiding van de desbetreffende Kerk gaan. Zij zullen je in een begeleidend programma plaatsen. Na het voltooien en als je dan nog steeds achter je besluit staat wordt je op de regulaire wijze in de Kerk opgenomen.

Waarom ga je niet naar een moskee? Mijn buurvrouw is een gewone Nederlandse vrouw en die heeft zich pook bekeerd tot de islam,. Ik weet niet voor of na haar huwelijk met een Mohammedaan. Ze schijnt gelukkig te zijn Katholiek of protestant is even gek als mohammedaan.

Je meld je aan, je betaalt je contributie, kerkbijdrage en dan moet je ook elke week naar de kerk, want als je meedoet, moet je ook echt meedoen... Waarom ga je er anders bij? En meer komt er niet bij kijken, veel succes met het vinden van de juiste kerk...

Er zit een verschil tussen je laten bekeren en je aansluiten bij een kerk. Iedereen kan zich aan sluiten bij een kerk, daarvoor hoef je niets anders te doen dan er naar binnen te lopen als er een dienst is en te luisteren naar wat er verteld wordt. Eventueel kan je vragen of je ingeschreven kan worden in de gemeente (zo heet de groep mensen die bij een bepaalde kerk hoort) een gesprek vragen met de dominee en hem of haar al je vragen voor leggen. Je laten bekeren ,betekend meer dat je verder wilt leven met God, dit kan via de kerk maar hoeft niet. Een kerk is een plaats waar gelovige samen komen, maar er zijn ook veel gelovige die nooit naar de kerk gaan. Neem eens contact op met de dominee van de kerk waar je moeder lid van is en laat je informeren. Vraag eens wat er te doen is in de kerk, is er bv een groep mensen van jouw leeftijd die samen komen voor bv bijbel studie, want een kerk is niet alleen voor de zondags diensten er gebeurt vaak veel meer.

ja dat kan altijd. Mag ik je vragen waarom je dat wilt? Ik ga zelf ook naar de hervormde kerk op reformatorische grondslag. fijn dat jij dat wilt doen Toegevoegd na 39 minuten: hoe je dat moet? gewoon gaan en dan kun je je alsnog laten dopen en belijdenis afleggen en dan wordt je ook lid ervan

Zoals je in de reacties leest, je kan contact opnemen met een predikant. Toch zou ik als ik jou was eens verschillende kerken opzoeken. Ga op zondag naar een dienst en proef de verschillen. Het is nog het allerbelangrijkst dat je opgenomen wordt in zo'n gemeenschap, dat mensen betrokken zijn bij elkaar en er vriendschap en gastvrijheid is en liefde in zo'n kerkelijke gemeente. Daar heb je het allermeest aan. Tenslotte gaat het om het dagelijks leven en niet alleen het uurtje preek op zondag.

Je leest gewoon de bijbel, koran of verzin een heilig boek. Je zegt voortaan tegen iedereen dat je in jou god(en) gelooft en je bent gelovig. Waarom heb je die kerk daarvoor nodig en waarom zou je uberhaupt bij de kerk willen als je niet eens weet wat het inhoud.

Ik sluit me graag aan bij het antwoord van Nellie3. Ik heb nog een toevoeging. Je zegt dat je als kind niet gedoopt bent en je vraagt of het nog kan. Ik denk dat je bedoelt of je lid kunt worden van een kerk die kinderen doopt, terwijl jij geen kind meer bent. Dat kan best. Je hebt kerken die voor de kinderdoop zijn en kerken die voor de geloofsdoop zijn. In de 'volksmond' wordt die laatste groep kerken ook wel volwassendopers genoemd. Dit om het verschil met kinderdoop duidelijk te maken. Het gaat echter niet om het dopen van volwassenen, maar om mensen te dopen op grond van hun geloofsbelijdenis. Kerken die voor de kinderdoop zijn, dopen ook wel volwassenen, namelijk zij die als kind niet gedoopt zijn. Mensen zoals jij dus. Maar dat dopen komt later. Eerst gaat het om je persoonlijke geloof en je besluit om helemaal voor God te leven. Dat kun je inderdaad wel alleen, wat anderen hier op je vraag zeggen. Maar met een groep mensen om je heen die met je meeleven kan je wel veel steun ontvangen. Ik zeg kan, want mensen zijn net mensen. Ze kunnen ook zeuren hoor. Heb dus niet te hoge verwachtingen van de gelovigen die je zult aantreffen. Succes!

Je noemt in je toelichting dat het gaat om een gereformeerde/hervormde kerk. Ik denk dat je het dan hebt over de samengevoegde gemeente, de protestantse kerk. Gereformeerd en hervormd zijn eerst samen gegaan onder de noemer: Samen op Weg, en zijn uiteindelijk overgegaan in de protestantse gemeente (kerk). Ik ben ook lid van een dergelijke gemeente. Bij ons in de kerk is het zo dat er na de dienst koffie wordt gedronken met elkaar (door iedereen die dat wil). Ik kan me best indenken dat het moeilijk aanvoelt om meteen een dominee aan te spreken. Je zou een paar keer naar een dienst kunnen gaan, en vervolgens ook af en toe eens een kopje koffie kunnen blijven drinken. Dan leer je andere gemeenteleden kennen en weet je gelijk een beetje beter of je je thuis voelt. Als dit het geval is heb je gelijk al contact gemaakt met deze of gene en kun je aan die persoon vragen tot wie je je het beste zou kunnen wenden om officieel lid van de gemeente te worden. In de kerk is iedereen welkom, gedoopt of niet. Mocht je toch nog gedoopt willen worden is dit ook als volwassene nog mogelijk. Meestal gaat hieraan wel een gesprek met de dominee aan vooraf waarin je je keus duidelijk maakt. Toegevoegd na 46 seconden: Nog even als toevoeging, voordat anderen het melden. Ik weet dat er naast de samengevoegde protestantse gemeente nog steeds aparte hervormde en gereformeerde kerken bestaan.

Als jou moeder een biddend persoon is, zal ik samen met haar bidden, in welke kerk God je graag zou willen zien. Daarna ga je naar de desbetreffende persoon van die kerk en laat je verder informeren. Het is goed om samen te zijn met je medegelovigen in de diensten waar het Woord van God wordt gesproken. Veel zegen.

Tot een kerk wenden en bekeren zijn 2 verschillende dingen. Als je een honger naar God hebt, lees dan de bijbel.Je zult vinden dat menige door de kerk ingesteld feest of dag, helemaal niet zo schriftuurlijk is. de doop is nl. altijd een geloofsdoop, nergens worden babies gedoopt in de bijbel.. En ook is nergens in de bijbel een legitimatie te vinden voor het overzetten van de sabbat, de enige dag die door God Zelf apartgezet is, als heilige dag, naar de dag erna.De zondag en kerstMIS zijn door de RKK bedacht, Pesach zelfs verboden. Zoals de bijbel zegt dat er altijd een overblijfsel van het joodse volk zal zijn, waar Hij zich mee bemoeit, zou ik persoonlijk een gemeenschap van mensen benaderen, die joods messiaans/ 7de dag/baptist/reformatorisch zijn. (israel is de wortel van ons geloof en Zijn beminden, naar de belofte)!En zeker niet de RKK, waarbij de paus zelf de plaats van God heeft ingenomen, door zich Heilige Vader te laten noemen, en voor zich te laten knielen. Ook geen calvinistische verkiezingsleer, dat maakt mensen alleen maar depressief/passief en houdt ze weg. de schuld is nl al betaald, je moet HEM alleen nog aannemen.Ik denk dat je dan het dichtst bij de waarheid zit.