Is de angst voor de Islam gegrond?

Dit gezien de excuses voor het plaatsen van een spotprent in een Deense krant.

Ik heb dat nog nooit op deze schaal en met zo'n ophef zien gebeuren na het op de tenen trappen van Chistenen bijv.

Toegevoegd na 10 uur:
(even ter verduidelijking, ik bedoel in principe de extreme vorm van de Islam, maar omdat de niet extreme vorm van de Islam niet van zich laat horen als de extreme vorm zijn "ding doet" hou ik het bij het woord "Islam")

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee. De angst voor " De Islam" slaat nergens op. De angst voor de extreme opvattingen en uitingen van een deel van de islamieten is net zo redelijk voor mij als de angst voor de extreme opvattingen en uitingen van het christendom.

"De" Islam bestaat niet. De Islam komt voor binnen heel verschillende culturen, kent verschillende stromingen en de gelovigen als individu verschillen ook nogal van elkaar. Het spectrum loop uit een van Soefi tot Talibaan. Wel is er een spanningsveld omdat (heel generaliserend uitgedrukt) het christendom in de westerse wereld zich steeds meer uit het publieke domein heeft teruggetrokken en een privézaak is geworden. Voor de Islam is die scheiding tussen privé en publiek domein (over het algemeen) niet vanzelfsprekend.

In zekere zin. Niet voor de hoofddoekjes. Maar wel voor een zeer kleine kern, die zich graag met explosieven omhangt en zich opblaast te midden van zoveel mogelijk mensen. Dat gaf een nieuwe aspect aan het begrip terrorisme, dat alleen bij geradicaliseerde Islamitische groeperingen voorkomt. Door hun geeft de wereld miljarden uit aan beveiligingsmaatregelen. Door hun wordt het nooit wat met de vredesonderhandelingen in het Midden Oosten. Door hun zal er geen stabiele situatie in Irak ontstaan. Door hun zijn duizenden mensen omgekomen in de Twin Towers. Door hun heeft Geert Wilders een voedingsbodem voor zijn giftige denkbeelden.

Is absoluut ongegrond. Maar angst voor fanatici die toevallig uit die kringen komen, heb ik wel. Waarom? Vooral die zelfmoordacties. Ik ken geen godsdiensten waarbinnen dat wordt aanbevolen als een middel om in de hemel te komen, en dan 40 maagden te krijgen. Tenminste zo heb ik het wel eens gelezen. Als ik iemand in een burka of met wijde kleding en een oosters uiterlijk tegen zou komen, zou ik er wel met een wijde boog omheen lopen. In de Katholieke kerk kon je in de middeleeuwen ook in de ban worden gedaan, je hoorde er niet meer bij, mocht niet op het gewone kerkhof worden begraven. Christenen zijn volgelingen van Jezus die gezegd heeft dat je andere wang moet toekeren als iemand je slaat. Dat is je wapenen door de ander te ontwapenen. De Islam is in eerste aanleg een godsdienst van woestijnvolkeren, die keihard moesten zijn om te kunnen overleven. Dat zal er nog wel inzitten. Op den duur zullen de aanhangers van de Islam emanciperen en zoeken in de Koran naar voorbeelden voor vrouwen om zich te ontplooien, en legitimatie om andersdenkenden gewoon als naasten te zien. In alle kringen kunnen fanatici voorkomen. Hoed u voor de fanatici van deze wereld!!

Niet de angst voor 'de Islam', maar wel voor groeperingen die in de naam van de Islam macht proberen uit te oefenen, daar moet je bang voor zijn. Maar dat geldt voor iedere religie. Religie is vaak een houvast en excuus om te kunnen heersen.

geloof me maar dat het zeer gegrond is.

Ik denk dat het zeer verstandig is om iedere godsdienst, religie, sekte of hoe ook het maar genoemd wordt, die van mening is/zijn dat hun geloof de enige juiste, en dat het daardoor geoorloofd is om andersdenkenden te doden, om daar angst voor te hebben. Toegevoegd na 51 seconden: juiste is

De angst voor de Islam is zeker gegrond. Het is een totalitair regime dat mensen in zijn greep houd en aanzet tot geweld tegen de in hun ogen ongelovigen. Luister niet naar de vele softe reacties maar kijk naar het nieuws waarbij de vele aanslagen vrijwel alllemaal een islamitische achtergrond hebben. Bovendien wordt de onverdraagzaamheid van de in de niet islamitische landen levende moslims met de dag groter en brutaler. Kijk maar naar de verislamisering van bv Groot Brittanie. Onlangs moest in duitsland een ziekenhuis de kruisen wegdoen omdat de moslims er niet tegen kunnen. Hun brutaliteit en drang tot overheersing zal alleeen maar toenemen. Alleen zul je dit niet al te vaak horen in dit walgelijke politiek correcte landje. Waarbij de tolerantie als een kankergezwel ver buiten proporties is gegroeid. Bedenk dat in het boek van de Islam nl de koran Joden en Christenen qorden gezien als een te bestrijden volk van de laagste soort. Iedere moslim die dit ontkent liegt!

Misschien weel, misschien niet gegrond, maar sommige islam staten zijn wel een bedreiging. Het zou mij niet echt verbazen, als wij in de volgende generatie een oorlog met hen zouden krijgen. Als Iran kernwapens heeft, dan kun je er zeker van zijn, dat ze die op een keer daarmee gaan dreigen of zelfs gebruiken. Vooral ook omdat ze genoeg redenen hebben om het Westen te haten. Ik hoop dat de volgende generatie dat probleem dan op een adequate manier oplost. Ik vrees evenwel het ergste, omdat de kans dat de regering dan de juiste maatregelen durft te treffen zeer klein is. Maar America en Engeland zullen dan wel het militaire initiatief nemen. Het lullige is, dat dan een bommetje hier of een bommetje daar niet meer zal helpen. Je moet ze dan echt plat nuken. Beter/Meer dan Hiroshima. Dat is niet zo leuk voor de lokale bevolking, die evenzeer het slachtoffer is van het lokale politieke establishment of domweg verblind is Bedenk wel, dat ik niet praat over de islam of over moslims in het algemeen, maar over staten en over politiek die de islam als midel gebruikt

Ja absoluut. Zij willen wereldoverheersing, de sharia invoeren, en vrouwen onderdrukken. Voor degene die het niet met me eens zijn, lees de koran maar eens, en wordt wakker. Het gevaar zit hem in het 100 procent letterlijk nemen van de koran, en dat is wat gebeurd. Voor degenen die willen blijven slapen, welterusten.

Nee.De islam is het gevaar niet.De extremisten die dit geloof aanhangen,daar schuilt het gevaar,zoals het het gevaar ook schuild bij de rk extemisten.

Er is altijd angst. Dit is een soort van verslaving. De heftigheid van de angst is niet gegrond. Men laat die angst veel te heftig oplopen. Veel heftiger dan dat het is en dan dat het nodig is. Ik heb het dan over de angst voor zelfbescherming. Men is bang, a) om een minderheid te zijn in hun leefomgeving. Om dus net zo behandeld te worden als dat de minderheid momenteel behandeld wordt. Men is ook bang voor b) de dood, de extremisme. Dat het hun persoonlijk zal overkomen. Deze angst is al helemaal niet gerelativeerd. Die kans zal nog minder zijn dan 1%. Dus die heftigheid van de angst is buiten de proporties. Bovendien trekt de angst gebeurtenissen aan. Waar je gedachten zijn, komt jouw leven uit. Je bent je eigen toekomst voorspeller. Hoe kan je weten wat er gaat komen? Wat morgen gaat gebeuren staat nog niet vast.

Ik ben net zo bang voor orthodoxe christenen voor orthodoxe moslims. Wat orthodoxe christenen met homo´s doen, daar lusten de honden geen brood van.

1. Religie heeft door de jaren heen altijd een vrijkaartje gekregen. Je kunt de meest idiote dingen beweren onder het mom van religie en niemand mag je dus bekritiseren. 2. Als "we" bang zijn voor reacties uit de islamitische hoek, waar zijn we dan bang van? Dat men een boze brief schrijft naar de krant? Dat de politici stemmen verliezen? Welnee! We zijn bang voor GEWELD. En -zo leert de ervaring- terecht. Er wordt vaak gewezen op de gematigde moslims. Mensen die vrede aanhangen en nastreven. Maar bedenk wel dat die vriendelijke, gematigde moslims wèl de machtsbasis vormen voor die psychopaten die in de naam van religie (waar je dus geen kritiek op mag hebben) de meest gruwelijke daden doen. Ergo: De angst voor de Islam is gegrond.

Angst is een slecht raadgever. Blijf echter attent wat achter de deuren van de mokeeën wordt gepredikt en neem wanneer nodig maatregelen. Vanuit het gezichtspunt van de islam is de wereld verdeeld in het 'Huis van de islam' en het 'Huis van de oorlog'. Hoewel er ongetwijfeld 'gematigde' moslims bestaan die geen deel willen hebben aan de militante instelling van hun godsdienst, is de islam op zich een 'veroveringsgodsdienst'. De enige toekomst die vrome moslims zich als moslim kunnen voorstellen, is een toekomst waarin alle ongelovigen tot de islam zijn bekeerd, zijn onderworpen of over de kling zijn gejaagd. Het onderdeel van de islam dat niet-moslims het meest zorgen baart is het principe van de jihad. Deze term betekent letterlijk 'strijd' of 'streven', maar wordt meestal vertaald als 'heilige oorlog'. Hoewel moslims vaak meteen opmerken dat er ook een innerlijke of 'grotere' jihad bestaat, waarbij men oorlog voert tegen zijn eigen zondigheid, kan dergelijke scherpslijperij niet verhullen dat de uiterlijke of 'mindere' jihad (de oorlog tegen ongelovigen en afvalligen) een centraal kenmerk is van het geloof. De gewapende strijd 'ter verdediging van de islam' is een godsdienstige verplichting voor alle islamitische mannen en is een ondubbelzinnige oproep om de wereld te veroveren. Het valt niet te ontkennen dat moslims een overwinning op aarde en in de hemel verwachten. Imitatio Muhammadi betekent dat we ze wapens moesten opnemen tegen de krachten die de islam van binnen of buiten leken te bedreigen. De Koran zegt meer dan genoeg over deze thema's, en de Hadith borduurt erop voort: • De jihad is uw plicht onder iedere heerser, of deze nu vroom of goddeloos is. • Een enkele poging (om te vechten) voor de Zaak van Allah in de voor- of namiddag is beter dan de hele wereld en alles wat zich op de wereld bevindt. • Een dag en een nacht vechten aan de grens is beter dan een maand lang vasten en bidden. • Wie sterft en (in het hiernamaals) het goede van Allah ondervindt, wil zeker niet naar deze wereld terugkeren, al kreeg hij de hele wereld en alles wat zich daar bevindt; alleen de martelaar die het superieure van het martelaarschap ziet, wil misschien naar de wereld terugkeren om nogmaals gedood te worden (in naam van Allah). • Hij die sterft zonder aan een veldtocht te hebben deelgenomen, sterft in ongeloof. • Paradijs ligt in de schaduw der zwaarden. De AIVD bericht ons dat Nederland 2500 potentiële moslim activisten telt. (Volskrant)

"Is de angst voor de Islam gegrond?" ik vind de angst voor de Islam, en voor het Christendom, en voor het Jodendom, enz., (nu nog) niet gegrond; als ‘ze’ maar niet MASSAAL EXTREEM gaan DOEN, want dán vind ik het wél gegrond...

Sommige vormen van gedachtegoed leiden makkelijker tot geweld dan andere. Islam, Communisme, Dictators, Nationalisme en anarchisme zijn voorbeelden van theïstische en atheïstische religies die vanaf hun vroege jaren altijd met geweld en oorlogen zijn omringt. Christendom, Democratie en Humanisme zijn voorbeelden van theïstische en atheïstische religie die vanaf hun vroege jaren zelden met geweld zijn omringt. Een vergelijking: Mohammed zelf voerde in de 7e eeuw de eerste oorlogen voor de Islam. Tegenwoordig laat Iran en de Taliban zien, dat het Islam nog steeds niet vrij is van geweld. Christenen begonnen 1000 jaar naar hun oprichting met de kruistochten, na in de eerste eeuwen vreedzaam te hebben geleefd. De meeste Christelijke landen leven in vrede. Humanisme is slechts enkele eeuwen actief, met weinig macht, maar vooralsnog voornamelijk vredelievend. Communisme heeft geleid tot wantoestanden in de SovjetUnie, China, Noord-Korea en van de Rode Khmer. Humanisme heeft nog weinig macht geproefd. Noord-Korea is nog steeds een goed voorbeeld van geweld tegen burgers. Dictators, die zichzelf boven elke wet verheven hebben hebben door de eeuwen heen met een behoorlijk regelmaat verschrikkelijk huisgehouden. Denk aan Japan in WO II met zijn Keizer verheerlijking. Democratie vormt de basis voor een langere vrede in Europa. Nationalisme is de oorzaak van vele Europese oorlogen, met name tussen de Fransen en de Duitsers. Ook gewelddadige afscheidingsbewegingen hebben veelal nationalistische gronden, waar soms culturele vlaggen aan worden gehangen (de IRA wilde dat Noord-Ierland van de VK naar Ierland ging, de ETA wil een onafhankelijk Baskenland). Anarchisme, wil niet luisteren naar welke vorm van gezag ook. Ze hebben weinig macht gekregen, maar wel al veel geweld laten zien. Klaarblijkelijk zijn sommige ideeën beter in het bewaren van vrede dan anderen. Het lijkt niet zozeer een onderscheid tussen theïstische en atheïstische religies te zijn, maar om de inhoud van de levensovertuigingen te gaan.

ik denk van wel, zeker als vrouw gezien, waarom mag ik niet bij de mannen zitten in de moskee?? (en het gaat hier over de islam niet over het Jodendom waarbij de vrouw ook gescheiden zit.....onbegrijpelijk in deze "moderne" tijden zou je anders verwachten

Ja die is gegrond... In die zin dat macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut, maar dit geldt ook van de extremistische katholieken in Amerika enz enz...

!!!JA!!!

Angst voor de Islam, en ook voor andere geloofsstromingen, vind ik niet gegrond, als ze zich zouden KUNNEN aanpassen; maar als de Islam de Koran hanteert, waarin staat geschreven: "O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, God leidt het overtredende volk niet." (Koran-Soera 5: vers 51) http://digiboek.50megs.com/koran/koran005.html dán vraag ik me eerlijk gezegd wel eens af, of zij zich hier zouden WILLEN aanpassen; zo niet, dan vind ik dát best beangstigend...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100