wat is het levensdoel van het Christendom?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het heil van de ziel: het eeuwig geluk bij God. "Heb God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je krachten en de naasten als je zelf." Als we ons daarnaar proberen te richten in het hier en nu zal het Rijk van God - waarover Jezus vaak preekte - ook hier al, zij het nog niet helemaal zoals 'straks', aan het licht kunnen komen. Kortom, het geloof in God én het zich daarnaar richten in ons denken en doen, bepaalt of en in welke mate we dat eeuwige geluk bij God zullen bereiken. Het komt dus niet alleen op geloof aan maar ook op werken; geloof zonder werken is dood.

Net ls het doel van elk persoon, instelling of instantie: OVERLEVEN of CONTINUÏTEIT. Dit Is ooit onderzocht door een psycholoog (ik meen freud)

Voor sommigen is dit ,deel uitmaken van een hemelse regering (Gods Koninkrijk),in de hemel. Voor anderen is dit leven onder die regering ,hier op aarde.

Waartoe zijn wij op aarde? Zo luidde de eerste vraag van de Rooms Katholieke Catechismus. Het antwoord luidt: Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en hiernamaals gelukkig te worden. Inmiddels zijn er nieuwere versies met wat nuanceringen maar dit blijft wel de kern. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij is dit de kern van zo ongeveer iedere christelijke stroming.

Het levensdoel van het christendom is het verspreiden van het evangelie onder alle volken en hen tot gehoorzaamheid aan deze boodschap te brengen.

Bronnen:
Matthëus 28 het zendingsbevel

Het doel van mensen werd verteld aan het begin van de schepping. Genesis 1:28: Voorts zegende God hen en God zei tot hen: „Weest vruchtbaar en wordt tot velen en vult de aarde en onderwerpt haar, en hebt de vissen der zee en de vliegende schepselen van de hemel en elk levend schepsel dat zich op de aarde beweegt, in onderworpenheid.” Er is door ze zondeval iets tussengekomen waardoor dit doel niet verwezenlijkt kon worden, maar God beloofde direct dat dit tzt opgelost zou worden in Genesis 3:15: En ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Hij zal u in de kop vermorzelen en gij zult hem in de hiel vermorzelen.” Hier staat dus al voorspeld dat Satan en zijn volgelingen Jezus Christus en zijn volgelingen zouden vervolgen tot een hielwond aan toe. Dit gebeurde toen christus stierf. Dit was slechts als een hielwond omdat God zijn zoon weer tot leven opwerkte. Straks in Gods grote oorlog (openbaring 16:16) zal Jezus als koning Satan samen mijn zijn hele wereldrijk vernietigen en wordt de aarde opnieuw een paradijs. Dan zal het zijn zoals in het begin en kunnen volmaakte mensen voor eeuwig op aarde in geluk leven, tot Gods eer en heerlijkheid.

De vraag is misschien wat anders geformuleerd dan eigenlijk je bedoeling is denk ik ? Het christendom is een overkoepelende benoeming voor alle christenen dus kan je denk ik alleen zeggen wat is de missie van de kerk ? levensdoel is namelijk persoongebonden. De kerk die Jezus voorstaat heeft het bevel " maak alle mensen tot Mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen te onderhouden al wat Ik u geboden heb. met de belofte , ik zal bij u zijn tot het einde der dagen. Het levensdoel van een christen is leven als een discipel en later zelf leraar te worden. en te staan in de goede werken Waar de Heilig Geest hen toe bereid en geschikt maakt en in groepsverband te werken aan de grote opdracht ,het zendingsbevel. Levensdoel van een christen is mensen de weg tot God te wijzen zoals Jezus dat gedaan heeft. door voorbeeld gebaar en werken

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100