Is er een correlatie tussen het iq en de godsdienstigheid van mensen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee, het heeft ermee te maken of je kunt "geloven zonder te zien" i.p.v. "zien en geloven"

Er is wel een directe correlatie tussen het opleidingsniveau en godsdienstigheid. Hoog opgeleide zijn minder vaak gelovig.

Nee, er is geen verband tussen IQ en de godsdienstigheid. Er is wel een verband tussen IQ en bijgelovigheid. Minder intelligente mensen zijn vaker bijgelovig. Iemand heeft dat verschijnsel wel eens samengevat als: "Als ze niet geloven, geloven ze alles".

Nee. Godsdienstigheid zit in een bepaald plekje in de hersenen, recht tegenover de plek waar zelfbewustzijn zit, en is geen indicatie voor de IQ. Toegevoegd na 1 dag: Ik zie veel verwijzingen naar onderzoeken die zouden bewijzen dat gelovigen gemiddeld een lager IQ hebben. Alhoewel dat best waar zou kunnen zijn vind ik niet dat dit een verband aantoont tussen IQ en godsdienstigheid. Dat gemiddelde geloof ik. Ik kan me voorstellen dat minder intelligentere mensen sneller beïnvloed kunnen worden. Maar dat is volgens mij de vraag niet. Tenminste, niet hoe ik het begrijp. De vraag is toch niet wie gemiddeld gezien een hoger IQ hebben? Ik denk, als je de vraag goed wilt beantwoorden, je een correctie toe moet passen en niet de mensen moet meetellen die het gemiddelde omlaag halen. Of zoals iemand hier terecht zegt, hoe zouden de cijfers zijn als je alleen de hoogopgeleiden zou testen?

Ja, daar zijn meerdere onderzoeken naar gedaan (bron). Richard Lynn heeft als conclusie dat het gemiddelde IQ van een atheïst 6 punten hoger ligt dan van iemand die de een of andere religie aanhangt. Nyborg also co-authored a study with Richard Lynn, emeritus professor of psychology at the University of Ulster, which compared religious belief and average national IQs in 137 countries.[5] The study analysed the issue from several viewpoints. Firstly, using data from a U.S. study of 6,825 adolescents, the authors found that atheists scored 6 IQ points higher than those adhering to a religion.

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Religiosity_a...
http://www.nujij.nl/hoe-hoger-iq-hoe-minde...

Ja, hier is zeker bewijs voor: R Lynn, J Harvey - Average intelligence predicts atheism rates across 137 nations, Intelligence, 2009 Deze studie vergelijkt het gemiddelde IQ in 137 landen (samen goed voor 95% van de wereldbevolking) met het percentage van de bevolking dat aangeeft in god te geloven. Er zijn maar 23 landen waar meer dan 20% van de bevolking niet in god gelooft (waaronder Nederland). Dit zijn allemaal landen waar het gemiddelde IQ van de bevolking hoog is. Een ander interessant verband is dat in slecht ontwikkelde landen het geloof in god(en) veel sterker aanwezig is. De auteur verklaren dit doordat de inwoners in deze landen minder controle over hun omgeving hebben en dus zich wenden tot metafysica (geesten en goden). Hulpeloosheid is makkelijker te accepteren als je gelooft dat je lot in handen is van een hogere macht. Sterke religieuze aanwezigheid in een land kan gezien worden als symptoom voor gebrek aan omgevingscontrole. Interessante uitzonderingen (hoog iq en hoog percentage religieuzen) zijn Vietnam en Cuba. Hier heeft jarenlang een communistisch schrikbewind religie verboden. Het beoefenen van religie is hier een onderdeel van nieuw verworven vrijheid. Een andere studie (zelfde tijdschrift): Helmuth Nyborg - The intelligence–religiosity nexus: A representative study of white adolescent Americans, Intelligence, 2008 Vergelijkt 10 miljoen blanke Amerikaanse mannen en komt tot de conclusie dat atheisten gemiddeld een IQ 3.82 punten hoger hebben dan liberaal gelovigen en 5.89 punten hoger dan streng gelovigen. Dus ook op individueel vlak lijkt er een negatieve correlatie te bestaan tussen religie en IQ.

In mijn (ongelovige) opinie veronderstelt een hoger IQ logisch nadenken. En als je dat doet, ga je er toch niet van uit, dat het scheppingsverhaal serieus te nemen is?

Ik weet niet welke kant je het op bedoelt, maar ervan uitgaande dat je bedoelt dat mensen met een laag iq geloviger zijn, dan is het niet waar. Einstein was gelovig en ik ken mensen met een hele lage iq die niet gelovig zijn. Mensen vereenzelvigen zich ook niet met hun iq, mensen vereenzelvigen zich wel met hun geloof, te zien aan de felle debatten en het gevoel van mensen persoonlijk aangevallen te worden wanneer het over hun geloof gaat. Het zijn dus twee volledig gescheiden dingen.

Volgens een onderzoek, onlangs gelezen (weet helaas de bron niet meer) zou, wanneer alle atheïsten uit de USA zouden vertrekken, dat zou betekenen dat 90% van de universiteitsprofessoren en 1% van de gevangenispopulatie zou verdwijnen. Dat zegt wel iets. Bovendien is er ook een correlatie aangetoond tussen een linkse politieke instelling en een hogere opleiding (daarom niet IQ). Dat hoef je echter niet als vaststaand te zien. Newton, Einstein en een heleboel andere, ook hedendaagse, gerespecteerde wetenschappers zijn gelovig. Zelf ben ik atheïst, maar ik heb goed contact met een moslima uit Pakistan die nu in Saoedi-Arabië leeft. Zij gelooft dus in een monotheïstische god, Allah. Er bestaat op het internet een test waar je kan meten hoe coherent en hoe logisch je godsbeeld is. De eerste vraag was: "geloof je in een god?". Ik antwoordde "neen", zij antwoordde "ja". De rest van de vragen onderzochten of je antwoord coherent was met de vorige antwoorden en of je antwoorden logisch correct waren. We haalden beiden dezelfde (zeer hoge) score. Ze kwam uit Pakistan, was als moslima opgevoed, is aan de Universiteit van Greenwich gaan studeren en is daarna getrouwd en verhuisd naar Saoedi-Arabië. Ze heeft één kind, een dochtertje van vier. Ze heeft onlangs haar rijbewijs gehaald, ze heeft een administratieve job en draagt heen hoofddoek. Toch is ze islamitisch en zeer gelovig. Conclusie: gemiddeld dus wel, maar zoals meestal het geval is bij uitschieters, zijn er uitzonderingen/uitschieters. Toegevoegd na 6 minuten: *ze draagt GEEN hoofddoek.

Allereerst maak ik verschil tussen godsdienstigheid (religie) en geloof. Is het religieus beleven gebonden aan rituelen en riten, het geloof in God hoeft dat niet te zijn. Veen wetenschappers die zich met de fundamenten van het weten bezig houden , zoals het pogen te doorgronden van het universum (of zo je wil het multiversum) almede de mathematische precisie die ze vinden in de natuur (kunde) en de invloed van de waarnemer opm de waarneming, maakt dat niet weinigen beseffen dat onze geest een scheppende kracht heeft (situaties "stollen" door de invloed van de waarnemer op de waarneming. Ik heb bemerkt dat veel wetenschappers wel degelijk geloven in een intelligent based design en sommigen komen er voor uit dat ze deze intelligentie als GOD beschouwen en flinke aantallen wetenschappers weten gewoon niet of er wel of geen GOD is (Agnosten) maar zijn geen atheisten. Ik heb bij grote wetenschapper een diep geloof gezien maar een zekere weerzin in religieus gedrag. Met name de nieuw verworven inzichten over precognitie , entanglement en andere zaken wijzen zowel op een doordacht systeem alseen soort mentale verbinding tussen alles. Veel zeer grote wetenschappers waren (en zijn) gelovig, je zult ze alleen waarschijnlijk niet in kerkbanken terug vinden. Atheisten lopen niet klakkeloos een religieuze horde achterna, voor mij betekent dat, dat ze in ieder geval NADENKEN over religie en niet de paplepel volgen en dat zijn doorgaans slimmere mensen. De hele slimme mensen herkennen vaak e hand van de MEESTER in de schepping en hebben een GODsbesef maar realiseren zich ook dat de grootheid van GOD het aansteken van kaarsjes of achter heilgenbeelden misschien wel niet zo gediend is van religieus gedrag. Dus het wat hogere IQ onder atheisten is te verklaren met kritische denkers die geen klakkeloos gedrag vertonen maar het geringe verschil toont misschien ook aan dat voor hen het besef dat er een enorm mathematisch ontwerp schuilgaat in de schepping ook geen post heeft doen vatten.. Ik doel op gemiddelden en ik ben er NIET op uit wie dan ook te beledigen, ook als dat zo lijkt. Ik probeer slecht een algemeen antwoord op een tamelijk algemene vraag te gevenen daar mijn ideeen bij weer te geven. Heel veer professoren geloven wel degelijk in (een) GOD maar mijden vaak kerken om zich niet te conformeren met het vertekende beeld wat daar soms veroorzaakt en in stand gehouden wordt. Voor mijn zijn geloof en religie, twee totaal verschillende dingen.

Nee helemaal niet, in ander woorden je kan gelovig zijn/ worden ondanks je IQ Maar zoals prediker schrijft En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af. 13 Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens. ik vermoed inderdaad dat het wel het godsdienstige beleven van geloof kan beïnvloeden. Maar is er een verschil tusen geloven en godsdienst ik denk dat iemand met een hoger IQ ook meer verantwoording mee krijgt en daar wordt het lichaam afgemat van waarschijnlijk ben je daarom minder in staat je te geven aan goddienstig beleven van je geloof Bedenk het christelijke geloof is een levende relatie niet een stelsel van regels en geboden respect kan je hebben voor een persoon en is dynamisch respect voor wetten is niet zaligmakend,.....uiteindelijk Iemand met een hoog IQ kan zich er moeilijker aan binden en in simpelheid des levens zijn geloof uitten. Geloof wil nooit zeggen dat je je dommer moet gedragen dan je bent maar soms zou je het wel willen gewoon om in simpelheid des levens te leven.

Nee. In iedere cultuur komt een bepaalde mate van godsdienstigheid voor. Neem nu eens India als voorbeeld, daar is een groot deel van de bevolking zeer godsdienstig. Dan lijkt het sterk om te stellen dat dat grote deel van de bevolking een laag of hoog IQ heeft. En het hebben van een bepaald IQ hoeft niet afhankelijk te zijn van de genoten opleiding. Op Wikipedia staat: Het intelligentiequotiënt of IQ is één van de meest gangbare maten voor de intelligentie. Het is een score afgeleid van een verzameling gestandaardiseerde tests die zijn ontwikkeld met het doel om de cognitieve vaardigheden van een persoon vast te stellen. Dus als iemand minder cognitieve vaardigheden heeft doordat iemand slecht kan waarnemen (bijvoorbeeld een dove en blinde persoon), dan zou er een laag IQ voor de hand liggen. Terwijl diezelfde persoon mogelijk zeer goede hersenen kan hebben en bij goed functionerende zintuigen een hogere IQ score zou halen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100