Staat er in de Bijbel een regel m.b.t. het conserveren van lijken?

Bijvoorbeeld mummies enzo. Staat er bijvoorbeeld of het is toegestaan o.i.d.?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In Johannes 19 vers 40 staat: "Ze bonden het lichaam van Jezus in linnen doeken, samen met de kruiden, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis". In een heleboel culturen is het na duizenden jaren nog steeds gebruikelijk een overledene te begraven of cremeren gewikkeld in doeken of in een wade. Het is begonnen met de wens dat de overledenen geïsoleerd moesten zijn van hun omgeving en herkenbaar moesten blijven om goed over te kunnen gaan naar het hiernamaals. Er werden zwachtels gebruikt om een lichaam te omwikkelen en die werden vervolgens met hars ingewreven om de persoon herkenbaar te maken. Tot de de begrafenisgewoonten van de Joden behoorde dat de lichamen - na gezalfd te zijn met allerlei specerijen, met mirte, aloë’s, en, in een latere periode, ook met hysop, rozenolie, en rozenwater - in een uit rotsen gehouwen graf of een natuurlijk ontstane grot werden neergelegd. Het lichaam werd aangekleed en in een latere periode omwikkeld, zo mogelijk met de versleten doeken waarin oorspronkelijk een Wetsrol bewaard was geweest. De geurige kruiden dienden ter balseming. Hoe hoger de persoon in achting stond, hoe grotere hoeveelheden kruiden er gebruikt werden. Ze dienden gedeeltelijk als conserveermiddel, en gedeeltelijk als specie om de doeken aan elkaar te lijmen tot een stevig omhulsel.

Bronnen:
http://www.dewade.nl/cultuurgeschiedenis.html
http://www.overgeloven.nl/jezus/over-de-op...

Waarschijnlijk bedoel je of de Israëlieten, Joden of Christenen hun lichamen conserveerde? Dat was niet het geval. In tegenstelling tot de Egyptenaren, die geloofde in de continuering van het aardse leven, geloofden de Israëlieten niet in een continuering van het aardse bestaan maar eerder in een overgaan naar een hemels bestaan. Als men stierf was het met het aardse bestaan gedaan en keerde het lichaam terug tot stof. Er is rond de tijd van Jezus wel een discussie geweest of en hoe de wederopstanding dan plaatsvond. Maar Paulus vertelde dat de mens met een geestelijk lichaam werd wedergeboren. Wel werden in de bijbel mensen gebalsemd. Maar dat was niet zozeer om de hele mens te conserveren voor lange tijd, laat staan mummificeren, maar eerder om de doodsgeur wat te onderdrukken. Niettemin is er in de bijbel wel een Israeliet geconserveerd, maar dat werd gedaan door de Egyptenaren om de verre reis die Jacob moest afleggen van Egypte naar Kanaän te overbruggen. Conclusie: echte mummificatie werd in de bijbel niet toegepast omdat het geloof dat niet vereiste. Wel werden lichamen tijdelijk geconserveerd om praktische redenen. En soms werden mensen gebalsemd uit eerbied of verzorging.

Bronnen:
http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/G/...

Nee, daarover staat niets in de bijbel. Het conserveren van lichamen is ook geen joods gebruik, integendeel. Joden moeten zo snel mogelijk na het overlijden worden begraven. 'Binnen de Joodse cultuur is het gebruikelijk om iedereen, arm of rijk, zo eenvoudig als mogelijk te begraven. Nadat iemand is overleden mag niemand hem of haar nog zien. Dat doet men omdat dit de geestelijke integriteit van de overledene aantast. Nadat iemand is overleden moet hij of zijn zo snel als mogelijk worden begraven. Op Sabbat of een andere feestdag worden geen uitvaarten gehouden.'

Bronnen:
http://www.uitvaart.nl/infotheek/de-plecht...