Is tijd een verzinsel van de mens om de oneindigheid te onderdrukken?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

‘Tijd’ is het mechanisme waardoor het ‘nu’ steeds weer in staat is om zichzelf volkomen te herscheppen. Dat herscheppen van het ‘nu’ van één volmaakte en oneindige stilheid stilheid naar een volkomen hernieuwde volmaakte en oneindige stilheid is wat wij waarnemen als het verstrijken van de tijd. Maar dat is dus een misvatting. Tijd verstrijkt niet, verloopt niet lineair of logisch. Tijd trekt door nu heen alsof het een eigen leven leidt. Tijd en Nu hebben niets met elkaar te maken, waardoor verleden en toekomst niet bestaan. Ik denk niet dat het een bewust verzinsel is, maar ik denk ook niet dat wij bij machte zijn om tijd uit te sluiten. Als het iemand lukt om het ‘nu’ werkelijk te ontdoen van enige vorm van ‘dan’ of ‘toen’, dan is opeens alles mogelijk. Maar daar hebben we een Boeddha of zijn gelijke voor nodig.

Tijd is uitgevonden om het voor mensen makkelijker te maken bepaalde situaties uit te leggen. Om zaken in perspectief te zien.

Die oneindigheid wordt toch niet onderdrukt? Men leeft er juist massaal bewust naar toe.

Of niet en dat men dan juist de tijdelijkheid benadrukt door haar te benoemen en te vatten in etmalen, jaren en leeftijden. Maar het kan een lastige vraag zijn wanneer je hem de kans geeft te gedijen. Heb je wel meer met dit soort vragen.

Hoe kan je oneindigheid onderdrukken? Tijd is naar mijn idee een lineaire opvolging van gebeurtenissen. Tijd bestaat niet letterlijk zoals een boom dat doet. Tijd is een zogenaamd synthetisch apriori-oordeel zoals kan dit noemt. Kortom tijd is een abstracte fenomeen dat voorafgaat aan kennis en nodig is om kennis te verweren. Tijd is niet een verzinsel maar zit naar mijn idee in de mens. Ik denk dat het iets is dat we geëvolueerd hebben om de wereld beter te begrijpen. Bewijs hiervoor is bijvoorbeeld dat dieren ook een gevoel van tijd lijken te hebben. Maar sowieso kan je er niet van uitgaan dat tijd er in de werkelijkheid is, maar het bestaat wel in die zin dat we er zonder niet mee kunnen denken. Hoop dat het een beetje duidelijke uitleg is maar tijd is nogal een ingewikkelde notie!

Tijd is volgorde. Dat is alles. Je kunt niet eerst je arm optillen, en dan vanuit de oorspronkelijke positie het een stukje naar links bewegen.

De mens heeft de neiging om patronen te zien, zelfs als ze er niet zijn zoals bij ruis op een TV-scherm. Die neiging heeft te maken met onze behoefte aan orde. Oneindigheid valt doordat we het niet goed kunnen bevatten buiten die orde. Tijd mits ingedeeld, van seconden tot eeuwen valt nog wel te bevatten; het krijgt een menselijke maat. De oneindigheid is daarmee natuurlijk niet onderdrukt alleen de tijd is wat meer beheersbaar geworden.