Kwamen de drie wijzen nou uit het oosten of uit het westen ? (er zou sprake zijn van een vroege vertaalfout)

Er is hier een discussie gaande. De 3 wijzen die goud, wierook en mirre bij de pasgeboren Christus kwamen brengen zouden niet, zoals iedereen denkt, uit het oosten zijn gekomen, maar wellicht zelfs uit het westen.

Er zou sprake zijn van een vertaalfout. Ze kwamen wel uit het oosten, maar dan het oosten t.o.v. West-Europa. Niet het oosten van Bethlehem. T.o.v. Bethlehem zouden zelfs wellicht uit westelijk gelegen streken hebben kunnen komen.

Klopt dat ?

Toegevoegd na 1 dag:
Alle antwoorden zijn heel verschillend, maar bij allen is ook zo goed mogelijk een onderbouwing gegeven.

Maar, tjonge, ik heb zelden zoveel moeite gehad een 'Beste antwoord' te kiezen.

Een beste antwoord lijkt meer een kwestie van 'geloof' dan van wel of niet juist. En binnen die context wil ik niemand tekort doen. Ik kan niet alle antwoorden als beste kiezen, dus ik zal moeten volstaan met een bedankje en een + voor alle antwoorden. Bedankt !

Weet jij het antwoord?

/2500

Het waren niet drie wijzen uit het Oosten die de pasgeboren Jezus bezochten in de stal in Bethlehem. Het waren er veel meer en ze kwamen uit China, dus wel uit het oosten. Tenminste, dat blijkt uit een apocrief geschrift uit de 8e eeuw dat vorig jaar is vertaald. Het gaat om de Openbaring van de Magi. Een tekst die lange tijd in de bibliotheek van het Vaticaan lag, maar nu is vertaald door Brent Landou van de Universiteit van Oklahoma. De Magi zijn gelovigen uit het Oosten, voornamelijk Perzië. Later zou de term synoniem worden voor 'magiërs'. Het Evangelie van Mattëus spreekt dan ook van 'magiërs uit het Oosten'. Er wordt geen aantal gegeven, maar in de traditie werden het er drie. Maar volgens het eeuwenoude geschrift van de Magi zijn het er echter meer dan tien. Daarnaast meldt de tekst dat de wijzen afstammelingen zijn van Seth, de derde zoon van Adam. De Openbaring van de Magi is niet de enige apocrief met een afwijking evangelieverhaal. Er zijn veel verschillende apocriefen die niet zijn opgenomen in de Bijbel. Deze geschriften werden vaak verketterd.

Bronnen:
http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=21938

Lijkt me sterk, want de astronomie was in de oosterse beschavingen een veel beoefende wetenschap, nodig om de toen al duizenden jaren oude landbouw van duidelijke kalenders te voorzien en ook voor systemen van belastingheffing en dergelijke werd in de grote beschavingen al flink gerekend (Chinezen, Babyloniers, Indiers, Sumeriers, ten Oosten van Bethlehem leefden talloze beschavingen, teveel voor mij om te kennen, maar op zich enorm interessant, vanwege bijvoorbeeld hun speciale kunstvoorwerpen en kunststijlen, in het Louvre is daar heel veel van te vinden,) ten tijde van Christus was de "beschaving" al 4000 jaar oud en we zijn nu nog maar 2000 jaar verder). In het westen zat de wat jongere hellenistische beschaving, die al meer naar verklarende kennis zochten in plaats van de meer magische kennis van de loop van de sterren. De Griekse filosofen maakten wel reizen naar het oude Egypte om wiskundige kennis op te doen, en men was via Alexander de Grote ook al lang bekend met India. Voor zover ik weet komt mirre en wierook van het Arabisch Schiereiland , maar niet in Griekenland of Oost Europa. Vanaf Bethlehem naar het Westen beland je overigens als snel in de Middellandse Zee. Enfin veel redenen om te veronderstellen dat de Magi uit streken ten Oosten van Bethlehem kwamen.

U refereert waarschijnlijk naar een stukje van de Ikon ( kerknieuws) veel apocriefe geschriften behoren echter niet tot de Bijbel om duidelijke redenen. Mat 2 vers 1 spreekt over Magiers uit het Oosten. Alhoewel het niet meer te achterhalen valt lijkt het volgende meer aannemelijk. Ten oosten nu van Israël ligt Mesopotamië, dit is het gebied rondom en tussen de rivieren de Eufraat en de Tigris, het gebied waar de koninkrijken Babylon en Assyrië lagen en dat later door Xerxes werd veroverd, waarna dit gebied het rijk van de Meden en Perzen werd. Nu werden de priesters daar ook wel magiërs genoemd Zij vormden een aparte priesterkaste en stonden in hoog aanzien. Deze 'magoi' waren naast, zeer gespecialiseerd in de astronomie, ook zeer thuis in de toenmalige theologie. Dat de toenmalige astronomie destijds zeer verweven was met de (pseudo)wetenschap astrologie, zouden blijken uit de verklaringen die deze 'magoi' aan de diverse astronomische verschijnselen koppelden. God heeft heel duidelijk op Christus geboorte gewezen en heeft gebruik gemaakt van deze 'wetenschappers'. Mogelijk door de stand van de planeten en sterren, mogelijk de Regules (sterrenbeeld Leeuw) in combinatie met stand van Jupiter, Venus. Deze 'magoi' waren dezelfde soort geleerden die Nebukadnezar te hulp riep, bij zijn dromen en waar hij, nadat ze hadden gefaald bij de uitlegging, Daniël de leiding over gaf. Zij zijn naar het lijkt daarom bekend geweest met de boeken van Daniel en de profetie over de komst van de Messias / Koning. Toevoeging: Later zijn er drie wijzen van gemaakt omdat ze met drie geschenken kwamen: Goud, wierook en mirre. In de volksverhalen zijn de wijzen uit het oosten koningen geworden, wellicht verwijzend naar de tekst in Jesaja 60,3-6: "Volkeren komen naar uw licht, konin­gen naar de glans van uw dageraad. Een vloed van kamelen zal u over­dek­ken, dromedarissen van Midjan en Efa; alle bewoners komen uit Seba, met goud en wierook beladen." Veel later krijgen de Koningen namen Caspar, Melchior en Balthasar.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100