Wat voor verhalen staan er in het boek van Mormon?

Ik houd een spreekbeurt over de Mormonen, maar ik kan nergens duidelijk vinden wat er nou eigenlijk in het boek van Mormon staat. Kan iemand mij helpen?

Weet jij het antwoord?

/2500

et Boek van Mormon is de eerste van de bepalende publicaties van de Mormonen. De kerken van de beweging beschouwen het Boek van Mormon meestal niet alleen als heilig geschrift, maar als een historisch verslag van Gods handelen met de oorspronkelijke inwoners van Amerika, geschreven door Amerikaanse profeten van misschien zo vroeg als 2500 v.Chr. tot ongeveer 400.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boek_van_Mormon

"Het Boek van Mormon Het Boek van Mormon is het bewijs dat Jezus Christus werkelijk heeft geleefd, en dat Hij de Zoon van God is. Het bevat de geschriften van profeten van weleer. Eén van die profeten, Lehi, woonde rond 600 v.C. in Jeruzalem. God gebood Lehi een groepje mensen naar Amerika te leiden. Daar werden zij een grote beschaving. God bleef profeten onder dit volk roepen. Het Boek van Mormon is een verzameling geschriften van hun profeten en kroniekschrijvers. Het boek is vernoemd naar Mormon, een van hun laatste profeten. Deze profeten kenden het plan van onze hemelse Vader voor zijn kinderen en de zending van Jezus Christus. In hun verslag staat opgetekend dat Christus na zijn opstanding verscheen aan het volk in Amerika, dat Hij die mensen in zijn evangelie onderwees en zijn kerk onder hen stichtte. Het boek bevat de leringen van Jezus Christus, en getuigt van zijn verzoening en zijn liefde. Het staaft en bekrachtigt de Bijbel. Het Boek van Mormon eindigt met de belangrijke belofte dat wie het leest en er oprecht over bidt door middel van de Heilige Geest kan weten dat het waar is (Moroni 10:4)." Je kunt zelfs een gratis exemplaar van het boek aanvragen.

Bronnen:
http://mormon.org/learn/0,8672,1090-9,00.html

Boek van Mormon De Nederlandse vertaling van het Boek van Mormon verscheen voor het eerst in 1890 Het Boek van Mormon is een heilig boek voor de leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (ook wel Mormonen genoemd). Het werd voor het eerst gepubliceerd in maart 1830 door Joseph Smith, Jr. als The Book of Mormon: An Account Written by the Hand of Mormon upon Plates Taken from the Plates of Nephi (Het Boek van Mormon: Een Verslag Geschreven door de Hand van Mormon op de Platen genomen van de Platen van Nephi).[1] Volgens het verslag van Smith en het verhaal van het boek, werd het oorspronkelijk geschreven in daarvoor onbekende tekens waarnaar hij verwees als "hervormd Egyptisch", gegraveerd op "gouden platen”. Smith beweerde dat hij deze platen in 1827 had ontvangen van een engel die Moroni heette, die hij identificeerde als een wederopgestane Indiaan en die het boek duizend jaar geleden had geschreven en samengevat. Volgens Smith had Moroni de platen in een stenen kist begraven, samen met andere oude artefacten (zoals de Urim en Tummim), in een heuvel vlakbij het huis van Smith in Manchester, New York. Het Boek van Mormon is de eerste van de bepalende publicaties van de Mormonen. De kerken van de beweging beschouwen het Boek van Mormon meestal niet alleen als heilig geschrift, maar als een historisch verslag van Gods handelen met de oorspronkelijke inwoners van Amerika, geschreven door Amerikaanse profeten van misschien zo vroeg als 2500 v.Chr. tot ongeveer 400. Deze vroege datum is destijds gebaseerd geweest op de vermelding van de Babylonische spraakverwarring. Moderne historici koppelen echter de spraakverwarring aan de bouw van de toren en de ballingschap, waardoor de vroegste datum nu naar 600 v.Chr. is verlegd, waardoor de twee zeereizen uit 1 Nephi en Ether nu als de zelfde reizen worden gezien, [2] Het Boek van Mormon bevat een aantal onorthodoxe en kenmerkende doctrinaire behandelingen van onderwerpen als de zondeval van Adam en Eva [3], de aard van de verzoening [4], eschatologie, verlossing van fysieke en spirituele dood[5] en de organisatie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Het Boek van Mormon wordt onderverdeeld in kleinere boeken, die zijn genoemd naar de personen die worden genoemd als belangrijkste auteurs en zijn (in de meeste uitgaven) onderverdeeld in hoofdstukken en verzen. Als je googelt op het boek van mormon kun je nog veel meer vinden.

Naast de meer serieuze benadering hierboven zou je ook kunnen verwijzen naar een meer luchtige benadering van het mormoonse geloof. De serie Southpark heeft een briljante aflevering gemaakt (zie link om hem te bekijken) waarin het verhaal van Joseph Smith wordt verteld. Wanneer een aantal zaken zo belachelijk lijken dat je haast denkt dat de makers van Southpark het hebben verzonnen, dan komt onderin beeld te staan "dit is wat Mormonen echt geloven". Zo zie je maar dat religie ook erg grappig kan zijn. Ook over het christelijke geloof is er zo'n aflevering, echt briljant om gewoon eens te laten zien wat er eigenlijk staat in al die boeken! Toegevoegd na 23 minuten: Overigens zou je niet alleen naar de inhoud van het boek kunnen kijken, maar ook naar de ontstaansgeschiedenis van deze religieuze stroming. Het laat perfect zien hoe een charismatische leider, een boek met verzinsels (aangevuld met een aantal triviale feiten) en het verstrijken van een flink aantal jaren ertoe kan leiden dat mensen verzinsels gaan aannemen voor de waarheid. Zo zijn alle grote religies uiteindelijk ontstaan.

Bronnen:
http://www.southpark.nl/episodes/712

Hier een klein begin en de link voor volledige informatie: De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen werd gesticht op 6 april 1830 in de Amerikaanse staat New York. Haar grondlegger was Joseph Smith Jr., die kort daarvoor het Boek van Mormon had gepubliceerd. Aan dit boek ontlenen de leden van de Kerk hun bijnaam Mormonen. De Kerk is vertegenwoordigd in circa 176 landen en territoria met ruim 13 miljoen leden[1], waarvan er zo'n 4 miljoen regelmatig deelnemen aan zondagsdiensten of andere kerkelijke activiteiten.[2] Ongeveer de helft van alle actieve leden woont in de Verenigde Staten, waar zich ook de hoofdzetel van de Kerk bevindt, namelijk in Salt Lake City (Utah). In 2004 telde De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 8.093 geregistreerde leden in Nederland en 6.112 geregistreerde leden in België

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100