Hoe lang is het sacrament van de zieken geldig?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het Sacrament van de Zieken, ook wel het H. Oliesel, werd in de loop der eeuwen niet altijd op dezelfde wijze gezien. In de middeleeuwen werd het H. Oliesel zo laat mogelijk bij een stervende toegediend, zodat het niet meer mogelijk was erna te zondigen. Sinds het begin van de 20ste eeuw is de nadruk komen liggen op de ziekenzalving, dus nog voordat het sterven in zicht is. Voor de ziekenzalving zijn een aantal voorwaarden vereist. Zo moet iemand gedoopt zijn, geen kind, zo mogelijk bij bewustzijn zijn en biechten, door een gewijd priester worden toegediend en niet meer dan eenmaal binnen dezelfde ziekte. Het H. Oliesel is niet alleen voor het zielenheil, maar ook gericht op genezing door de genade van dit sacrament. Het sacrament is dus geldig tot het einde van de ziekte waarbinnen het werd toegediend. Dit einde van de ziekte kan de dood zijn, maar tevens ook de genezing. Overigens wordt het H. Oliesel ook nog toegediend aan mensen die na het overlijden nog warm zijn, omdat de ziel nog niet uitgetreden zou zijn. Het toedienen daarvan wordt wel als discutabel gezien of het nog zin heeft. Toegevoegd na 22 uur: Nagevraagd bij een priester, bovenstaand wordtt bevestigd: H. Oliesel wordt alleen een tweede keer toegediend als er volledige genezing is na het toedienen van de eerste keer. Het is dus geldig tot de genezing of tot en met de dood.

In wezen is dat sacrament eeuwig geldig omdat het oorspronkelijk zo bedoeld was dat men het in eender welke situatie maar eenmalig zou geven. In wezen dient degene die het sacrament heeft ontvangen dan voldoende geloof te hechten aan de werking ervan. Zoals je in de teksten via bijgevoegde link kan lezen zijn er nogal wat rand-gewoontes ontstaan die sterk ter discussie staan omdat ze afwijken van zowel de status van de gever van de sacramenten als van de middelen of producten die gebruikt worden ter zalving. Maar in essentie is élk geldig verklaard sacrament dus eeuwig geldig. Fijne gezegende dag nog ;-)

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekenzalving