bestaan de 10 geboden ook in andere religies?

Bestaan de tien geboden ook in andere religies als de christelijke?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Er zijn zelfs theorieën die aannemen dat de 10 geboden overgenomen zijn van de Egyptenaren. De site die ik link heeft de zinnen veranderd zodat ze meer overeenkomen met de 10 geboden, maar het plaatje is duidelijk. http://www.aerobiologicalengineering.com/wxk116/Maat/ Voor de betere vertaling: http://xenophilius.wordpress.com/2008/03/11/42-principles-of-maat-2000-years-before-ten-commandments/ Dat Mozes Egyptisch was (of iig geboren onder Egyptisch regime) maakt dit verhaal alleen maar aannemelijker.

Ja de moslims geloven ook in mozes, jezus en alle anderen bijbelse profeten. Zij zijn dan ook bekend met de 10 geboden. Sterker nog de moslims zijn verplicht hierin te geloven anders zijn zij geen moslims.

De Tien geboden zijn tien leefregels die volgens drie grote religieuze stromingen door God aan de mensen is opgelegd. In het Jodendom, Islam en het Christendom zijn deze woorden terug te vinden in hun heilige boeken; de Thora, de Bijbel en de Koran. Deze tien leefregels hadden en hebben een grote invloed op de samenleving.

Bronnen:
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/relig...

De Tien Geboden worden in de Tora aan Mozes (vzmh) gegeven. Het Hebreeuwse woord voor 'Geboden' zou beter vertaald kunnen worden met 'Aaanwijzingen'. Het zijn dus aanwijzingen van God. De christelijke Kerken hebben de Tora overgenomen als het Oude Testament. Daarom komen de Tien Geboden óók voor in het christendom. Binnen de islaam kunnen de Tien Geboden wel teruggevonden worden, maar het is niet bekend dat Mozes (vzmh) exact 10 van die regels opgelegd kreeg. Het aardige is ook dat er binnen de christelijke Kerken verschillende versies van die 10 aanwezig zijn. Toegevoegd na 51 minuten: Binnen de islam wordt gesteld dat de Mensen van het Boek zeggen dat de volgende Tien geboden aan Mozes op de berg Sinaï gegeven werden: alleen God aanbidden de sabbat waarnemen, je ouders eren, zodat je een hoge leeftijd mag bereiken, niemand doden, geen overspel plegen, niet stelen, geen valse getuigenis afleggen in het nadeel van je kameraad, niet in het huis van je kameraad turen en niet de vrouw van je kameraad, zijn slavin, os, ezel of iets anders dat het toebehoort, begeren (d.w.z. benijd hem niet). Vroege moslimgeleerden stelden dat in soera Het Vee 151-152 een verwijzing naar de Tien geboden zouden zijn. In vers 154 is wel een verwijzing naar het Boek van Mozes. Soera Het Vee 151-152: Zeg: "Komt, ik zal u verkondigen, wat uw Heer heeft verboden;" n.l. dat gij iets met Hem vereenzelvigt en dat gij uw ouders niet goed behandelt en dat gij uw kinderen uit armoede doodt. - Wij zijn het, Die voor u en voor hen zorgen - en dat gij onbetamelijke daden hetzij openlijk of in het geheim begaat en dat gij een ziel ten onrechte doodt die God heilig heeft verklaard. Dit is, hetgeen Hij u heeft bevolen, opdat gij moogt begrijpen. Beheert het eigendom van de wees, voordat hij volwassen is, niet anders dan op de beste wijze. En geeft de volle maat en het volle gewicht met rechtvaardigheid. Wij belasten geen ziel boven haar vermogen. En leeft, wanneer gij spreekt, rechtvaardigheid na, zelfs wanneer het een bloedverwant betreft en vervult het verbond van God. Dit is, hetgeen Hij u vermaant, opdat gij er lering uit moogt trekken.

De tien geboden of de Wet, zijn de wetten van de Joden. Jezus was een Jood. Christenen hebben de Tien Geboden uiteraard in hun geloof opgenomen. Jezus zei immers: Ik ben de vervulling van de Wet. Waarmee Hij, naar wij aannemen bedoelt: zoek God niet in het uitpluizen van allerlei letterlijkheden, maar kijk eerst naar het grootste gebod, dat is: heb uw naaste lief als uzelf en God bovenal, maar waarmee hij de Wet niet uitschakelde. Er bestaan in vrijwel alle religies voorschriften in antwoord op de vraag: hoe moeten wij leven.

In het boeddhisme bestaan ook soortgelijke regels. In "de tien zuilen van boeddhisme" wordt o.a. gesproken over niet doden, niet nemen wat niet gegeven wordt, geen sexueel wangedrag, geen onware spraak. Zeer vergelijkbaar met de tien geboden dus.

Bronnen:
http://www.de3juwelen.org/download/tienzui...
The Ten Pillars of Buddhism - Sangharakshita

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100