Wat is het verschil tussen Orthodox Gereformeerd en Bevindelijk Gereformeerd?

Als ik Wikipedia goed begrijp, lijkt het heel erg op elkaar. Maar wat is precies het verschil?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Bevindelijken zijn ook orthodox, maar andersom is dat lang niet altijd het geval. Orthodox wil zeggen: dicht bij de bijbel willen blijven, en in zekere zin ook het vasthouden aan de traditie. Dat "dichtbij de Bijbel" wil vooral zeggen dat men wil vasthouden aan een meer letterlijke uitleg over bijvoorbeeld het scheppingsverhaal. Orthodox-gereformeerden geloven in elk geval dat die delen van de Bijbel die echt een deel van de geschiedenis beschrijven, ook historisch gezien betrouwbaar zijn. Dit in tegenstelling tot de meer vrijzinnige stromingen, die de Bijbel meer zien als een boek dat inspireert, maar niet al te letterlijk genomen moet worden. Tot zover geldt dat orthodoxe ook voor bevindelijken. Maar "bevindelijk" slaat vooral op de kerkelijke stromingen (gereformeerde gemeente, oud-gereformeerd, etc.) die in de volksmond wel de "zwarte-kousen-kerken" worden genoemd. Dat even om de richting aan te duiden, want de kleding heeft niet zoveel te maken met de term bevindelijk. Dat slaat meer op de houding binnen deze groeperingen ten opzichte van de boodschap van de bijbel. De 'mainstream' christelijke leer is dat iedereen die dat wil, zich kan aansluiten bij God en bij Jezus: je moet accepteren dat je Jezus nódig hebt, en als je dat doet, mag je jezelf christen noemen en jezelf gered weten (maw: dan ga je ook naar de hemel later). Voor bevindelijken ligt dit anders. Die vinden dat er in andere kerken veel te gemakkelijk wordt gedacht over deze 'redding'. Ze geloven qua inhoud hetzelfde, alleen vinden niet dat je zomaar mag zeggen dat het zeg maar goed zit tussen God en jou. Dat mag je pas zeggen als je een bijzondere ervaring hebt gehad, als God jou vanuit de hemel heeft duidelijk gemaakt dat hij jou heeft uitgekozen. Het is eigenlijk - naar mijn mening - een heel sombere leer: veel van deze mensen gaan hun leven lang trouw naar de kerk, houden zich aan de vaak strenge regels die de kerk stelt, maar toch geloven zij dat ze niet écht bij God horen, en dus ook dat zij niet naar de hemel zullen gaan. Het komt er dus eigenlijk op neer dat inhoudelijk de orthodox-gereformeerden en de bevindelijken hetzelfde geloven, alleen dat de bevindelijken daarbij ook nog geloven dat je pas zeker weet dat je gered wordt, als je een soort buitennormale ervaring hebt gehad waarmee God je duidelijk maakt dat dat zo is.

De kennis van de Bijbel en de aanvaarding daarvan als waarheid wordt belangrijk geacht. De bevindelijk gereformeerden noemen dit een historisch geloof. Daarnaast echter is beleving van de Bijbelse boodschap noodzakelijk. Niet alle christenen kennen ook werkelijk de beleving van de Bijbelse boodschap. De bevinding betekent dat een mens zich werkelijk zondaar weet en voelt voor God en uit zichzelf geen weg tot ontkoming meer ziet uit de zonden. Het betekent ook dat iemand weet dat hij persoonlijk behouden is door Jezus als enige Gerechtigheid en als enige Borg. Het gaat om de echtheid van het geloof. Dan wordt gesproken over het zaligmakend geloof. Dit laatste is voor het heil en de redding doorslaggevend.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100