Wanneer schiep God eigenlijk Zijn engelen?

Of waren die er altijd al, net zoals God zelf er altijd al was? Of staat daarover niks in de Bijbel?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De schepping of geboorte van Engelen (en de mensheid) is in min of meer fragmentarische vorm in verschillende oude teksten te lezen. Niets meer en niets minder! De meeste zijn van Joodse oorsprong, zoals het boek "genesis"en andere geschriften als de apocriefen en pseudepigrafen waar veel info over engelen voorkomt. in latere Joodse en Christelijke teksten is het verhaal verder aangepast of uitgewerkt. Oude joodse overlevingen vertellen vertellen over engelen als de eerste intelligente wezens die god schiep waarbij vaak wordt beweerd dat ze op de tweede dag van de schepping werden geschapen. Vertelsels dus! Korter samengevat: Uit flarden van oude vertellingen en latere geschriften zijn er ideeën gevormd over het bestaan van engelen die later tot een verhaal zijn uitgewerkt. Op de keper beschouwd, zijn de engelen aan het brein van de mens ontsproten; ofwel geschapen. Wat als je nu een stapje terug gaat in de ontstaansgeschiedenis met de ontwikkeling van de vele goden, tot op heden naar één God? Heeft zich hier niet hetzelfde proces plaatsgevonden? Er rest dus een mogelijkheid dat niet alleen de engelen; maar óók onze god in het brein van de mensheid is geschapen! Dit was maar een overweging van mij waar bij ik zeker niemand mee wil treffen. Voor de diepgelovigen met de vinger op de minpunten-knop nog dit: Alleen uw God mag straffen!

De Bijbel spreekt over de schepping van de engelen, dat houdt dus in dat ze niet eeuwig hebben bestaan (Neh. 9:6; Psalm 148:2,5). Col. 1:16-17 explains: "want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemel en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. En Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem." De tijd van hun schepping staat nergens definitief vermeld, maar het is heel waarschijnlijk dat het was bij de schepping van de hemelen, vermeld in Genesis 1:1. Het zou kunnen dat God de engelen schiep onmiddellijk nadat hij de hemelen schiep en voordat hij de aarde schiep - want volgens Job 38:4-7, " juichten de morgensterren tezamen" toen Hij de aarde grondvestte.

Bronnen:
http://www.christiananswers.net/dutch/q-ac...

Jezus was „de eerstgeborene van heel de schepping”, of „het begin van de schepping door God” (Kolossenzen 1:15; Openbaring 3:14). Deze eerste geschapen persoon was uniek. Hij was de enige rechtstreeks door God voortgebrachte schepping, en hij werd met grote wijsheid begiftigd. Een latere schrijver, een koning die beroemd was om zijn wijsheid, beschreef deze Zoon zelfs als „een meesterwerker”, die bij alle daaropvolgende scheppingswerken werd gebruikt (Spreuken 8:22, 30; zie ook Hebreeën 1:1, 2). Over hem schreef de eerste-eeuwse leraar genaamd Paulus: „Door bemiddeling van hem werden alle andere dingen in de hemelen en op de aarde geschapen, de zichtbare en de onzichtbare.” — Kolossenzen 1:16; vergelijk Johannes 1:1-3. Alle geestelijke schepselen die engelen worden genoemd, werden dus afzonderlijk door God geschapen door tussenkomst van zijn eerstgeboren Zoon. Uit de bijbel blijkt dat er honderden miljoenen engelen werden geschapen, die allemaal heel machtig zijn. — Psalm 103:20. Dit geschiedde vóór de grondlegging der aarde, zoals God onthulde toen hij Job de vraag stelde: „Waar bevondt gij u, toen ik de aarde grondvestte . . . toen de morgensterren te zamen een vreugdegeroep aanhieven, en alle zonen Gods voorts juichend hun instemming betuigden?” (Job 38:4-7) Pas na de schepping van deze hemelse, geestelijke schepselen werden de stoffelijke hemel en de aarde en alle elementen gemaakt of tot bestaan gebracht.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100