Staat er in de Bijbel dat de aarde plat is?

In de middeleeuwen zijn er nogal wat mensen op de brandstapel beland voor de bewering dat de aarde rond is. In hoeverre had dat met het geloof te maken? Staat er iets over in de Bijbel?

Weet jij het antwoord?

/2500

In Jesaja 40:22 staat niet dat de aarde plat is, zoals velen hebben beweerd, maar het beschrijft de aarde als een cirkel en de hemel als een tent die 'uitgestrekt' is. Als je om je heen kijkt zie je de horizon als een cirkel, dus dat klopt. Als je dat 'uitstrekken' letterlijk zou nemen is het nog steeds correct, want meerdere waarnemingen bevestigen het vermoeden dat het heelal uitdijt (een observatie die wetenschappers er toe gebracht heeft om Big Bang theorieën op te stellen). Toegevoegd na 3 minuten: 22 Hij troont op het gewelf dat de aarde overspant, Hij, voor wie de bewoners als sprinkhanen zijn; Hij spreidt de hemelen uit als een sluier, en spant ze als een tent waarin men wonen kan,

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Jesaj...
http://www.schepperenzoon.nl/02-bijbel.html

in de bijbel staat er eigenlijk niks duidelijks over.

In de Bijbel wordt gesproken over 'de vier uithoeken der aarde'. Daar hoef je niet persé uit af te leiden dat dat hetzelfde is als beweren dat de aarde plat is, maar het idee dat de aarde een bolvorm heeft dat is de Bijbel vreemd.

Zo’n 3500 jaar geleden stond al in de Bijbel dat de aarde „aan niets” hangt (Job 26:7). In de achtste eeuw voor onze jaartelling had Jesaja het duidelijk over „het rond [de bol] der aarde” (Jesaja 40:22). „Er is er Een die woont boven het rond der aarde — waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn” (Jes 40:22). Een bolvormige aarde die in een lege ruimte hangt zonder zichtbare ondersteuning dus. De bijbel zegt: „Hij [God] heeft een kring getrokken over het watervlak” (Job 26:10). Hij heeft door zijn verordening paal en perk gesteld aan de wateren, zodat ze op hun plaats blijven. Ze stijgen niet zo hoog dat ze het land overstromen; ook vliegen ze niet weg in de ruimte (Job 38:8-11). Van God’s standpunt uit bezien is het aardoppervlak, of het oppervlak van de wateren, natuurlijk cirkelvormig, net zoals de maan er voor ons cirkelvormig uitziet. Voordat er landoppervlak verscheen, was het oppervlak van de gehele aardbol één cirkel- of bolvormige massa onstuimige wateren. — Ge 1:2. Bijbelschrijvers spreken vaak vanuit het standpunt van een waarnemer op aarde of verplaatsen zich in diens geografische positie, zoals ook wij dat thans onwillekeurig doen. De bijbel spreekt bijvoorbeeld over „de opgang der zon” (Nu 2:3; 34:15). Sommigen hebben de bijbel op grond daarvan als wetenschappelijk onnauwkeurig betiteld en beweerd dat de Hebreeën de aarde als middelpunt van het heelal beschouwden en geloofden dat de zon om de aarde draaide. Maar nergens hebben de bijbelschrijvers uiting aan een dergelijke gedachte gegeven. Diezelfde critici zien over het hoofd dat zij het precies zo zeggen en in al hun almanakken dezelfde taal bezigen. Het is heel gewoon iemand te horen zeggen: „De zon komt op”, of „de zon is ondergegaan”, of „de zon reisde langs de hemel”. De bijbel spreekt ook over „het uiteinde der aarde” (Ps 46:9), de „einden der aarde” (Ps 22:27), „de vier uiteinden der aarde” (Jes 11:12), „de vier hoeken van de aarde” en „de vier winden van de aarde” (Opb 7:1). Deze uitdrukkingen kunnen niet als bewijs worden opgevat dat de Hebreeën dachten dat de aarde vierkant was. Het getal vier wordt vaak gebruikt om iets aan te duiden dat als het ware volledig afgerond is, net zoals wij over vier windrichtingen spreken en soms uitdrukkingen gebruiken als „tot aan de einden der aarde” of „tot aan de vier hoeken van de aarde” en daarmee de gehele aarde bedoelen. — Vgl. Ez 1:15-17; Lu 13:29.

Job 26: 7 Hangt de aarde op aan niets. Jesaja 40:22 Er is er een die woont boven het rond der aarde. Dus hieruit zou je kunnen opmaken dat de aarde wel degelijk rond is. de aarde hangt aan niets het is een bal die nergens aan ophangt. En Jehovah God woont boven het Rond der aarde.

Mythe: De Bijbel zegt dat de aarde plat is. Feit: Als de Bijbel het over „het uiteinde” van de aarde heeft, wordt daar „de verst verwijderde streek der aarde” mee bedoeld; hiermee wordt niet geïmpliceerd dat de aarde plat is of een rand heeft (Handelingen 1:8, vtn.). Zo wordt ook de uitdrukking „de vier uiteinden der aarde” als beeldspraak gebruikt voor het hele aardoppervlak (Jesaja 11:12; Lukas 13:29).

Bronnen:
https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/...