Wie (of wat) is de uitverkoren edele vrouw van 2 Johannes hoofdstuk 1 (volgens de leer van de jehova getuigen?), en wie zijn haar kinderen?

wordt met haar de 144000 uitverkorenen bedoeld die synoniem staan als de bruid van christus? opb 20,

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Johannes zou kunnen doelen op een individuele vrouw die met Kyria wordt aangesproken, Grieks voor „edele vrouw”. Het kan ook zijn dat hij zich tot een bepaalde gemeente richt en daarbij gebruikmaakt van een stijlfiguur met de bedoeling vervolgers op een dwaalspoor te brengen. Als het laatste het geval was, zouden haar kinderen de leden van die gemeente zijn en zouden met „de kinderen van [haar] zuster” de leden van een andere gemeente bedoeld worden. Er wordt niet naar de 144000 verwezen.