Wie is nou de tegenpool (vijand) van god?

Is dat de duivel, satan,....

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De vijand van god is Satan, AKA lucifer AKA de morgenster. Heel nauwkeurig uitgewerkt staat het hier: http://www.vergadering.nu/satan/index.html, de eerste paragraaf van die pagina: Het woord satan komt van het Hebreeuwse sãtãn en betekent tegenstander. Hij is de vorst van de gevallen engelen (demonen). Satan is de bron van alle kwaad. Hij heeft slechts één doel: afbreuk doen aan de glorie van Gods schepping. Daarin staat de mens hoog op zijn lijst van prioriteiten. Hij strijdt om onze ziel, simpel omdat God van ons houdt. Omdat satan wil voorkomen dat wij ons eens, na ons sterven, bij God voegen en de heerlijkheid beërven. Menselijk geluk is satans ellende en elke afbreuk daarvan ziet hij als een persoonlijke overwinning.

Op wikipedia (http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Satan) staat uitgelegd dat Satan de tegenpool van God is. Ik heb echter een interessante pagina gevonden, terwijl ik op zoek was naar een naam voor een karakter in een videospelletje. Hierin staan een hoop namen, waarbij Lucifer de hoogste rang heeft. De meningen verschillen nogal. Ik heb ook ooit eens ergens gelezen dat Satan de vader is van Lucifer, maar ik weet niet meer waar.

ja dat is de duivel, ook wel de satan genoemd. De duivel was eerst een engel, maar hij heeft zich tegen God gekeerd, daarom heeft God hem uit de hemel gezet. De duivel wilde gelijk of hoger dan God zijn. en sinds ze uit de hemel zijn, zijn ze een tegenstander van God.

Satan betekent: tegenstrever / lasteraar. Satan staat inderdaad tegen de wil van God in, maar is absoluut niet gelijk aan God, aangezien hij zijn schepping is. Dat betekent niet dat God dus iets slechts heeft geschapen, maar God heeft engelen en mensen met een eigen wil geschapen en de keuze is dus aan ons hoe we daarmee omgaan. Satan heeft heeft het dus gebruikt om tegen de wil van God in te gaan. Kijk anders maar in de bron, het staat allemaal in het boekje: ''Wat leert de bijbel echt?'', daar staat alles heel overzichtelijk in met aanhalingen uit de bijbel. (wel eerst de Nederlandse taal selecteren als dat nodig is)

Bronnen:
http://www.jw.org/

Satan betekend tegenstrever of lasteraar. Jehovah God heeft engelen geschapen en sommige engelen zijn afvallig geworden waaronder dus Satan. Satan stelt de soevereiniteit van God aan de kaak dus het alleen recht om te regeren. Jehovah heeft in 1914 de hemel gereinigd van satan en zijn volgelingen. Dit is dan ook de reden dat er op dit moment op aarde zoveel problemen zijn.

God kan geen tegenpool hebben, omdat Hij geen gelijke heeft, dus ook geen tegenovergestelde. De duivel of hoe je hem ook noemt (satan, lucifer, iblis, sjeitaan) is een creatie van God die afvallig werd. God heeft geen tegenpool geschapen, wel creaties met een vrije (en soms opstandige) aard. De duivel is niet tot hetzelfde in staat als God, dus is geen tegenpool. God stond de duivel toe om de mens te verleiden tot het kwaad, dus ik denk niet dat de duivel de vijand van God is, maar wel de vijand van de mens. Als God zou willen, zou de duivel al weggevaagd zijn. Als je de kans had om je vijand weg te vagen, dan zou je dat logischerwijs doen. Daarvoor is het je vijand. God heeft dus geen tegenpool en als Hij vijanden zou hebben, dan denk ik dat deze vijanden niet langer bestaan, omdat Hij ze wegvaagt.