Staat er in de bijbel dat satan de gedachten van de mens wel/ niet kan lezen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De bijbel zegt niet dat Satan het hart en de geest van mensen kan onderzoeken. Dat is belangrijk, want de apostel Paulus verzekert ons dat christenen ’niet onwetend zijn van [Satans] bedoelingen’ (2 Korinthiërs 2:11). We hoeven dus niet bang te zijn dat Satan een bijzonder vermogen heeft waar we helemaal niets vanaf weten. Toch wil dit niet zeggen dat onze Tegenstander onze zwakheden niet kan waarnemen. Satan heeft eeuwenlang menselijk gedrag kunnen bestuderen. Hij hoeft onze gedachten niet te kunnen lezen om te onderscheiden welke gedragspatronen we hebben, om te zien op wat voor amusement we uit zijn, of om te horen waar we over praten, enzovoorts. Onze gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal geven misschien ook aanwijzingen over wat we denken of voelen.

Ik ben het eens met het antwoord van aimeetje. Een kleine toevoeging. Satan kan onze gedachten niet lezen, in tegenstelling tot God die wel in ons hart kan kijken. Satan kan wel verkeerde gedachten naar voren brengen in de menselijk geest. zo zou hij koning David aangezet hebben tot een volkstelling wat niet naar de wens van God was (1 Kronieken hoofdstuk 21). David dacht dat dit zijn eigen gedachten waren en had moeten weten dat God het hier niet mee eens was. Dit zijn ook lessen voor ons, daarom moet een gelovige de dingen toetsen aan het Woord van God. God brengt ons daarintegen goede gedachten. Wij als mens kunnen kiezen uit goed en kwaad. Ons geweten is al een goede raadgever.