waarom word Jezus de zoon van god genoemd?

God heeft niet een "vrouw", waardoor er een kind word gebaard. Dus ik vraag me af, waarom Jezus de zoon van god is en niet iets anders, zoals een belangrijke engel,

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In de bijbel wordt Jezus de zoon van God genoemd. God heeft inderdaad geen vrouw, maar volgens de bijbel was Maria "zwanger door de Heilige Geest". In die zin is Maria de moeder van Jezus, en God de vader. De vraag wat er zo anders is aan Jezus en waarom hij niet gewoon een belangrijke engel is, is een andere. In het oude testament wordt gesproken over "de engel des heren", die volgens veel uitleggers dezelfde is als Jezus. Maar een belangrijk verschil met gewone engelen, is dat God de engelen heeft geschapen om hem te dienen. Jezus is niet door God gemaakt. In de christelijke leer was God er altijd al, en dus was Jezus er ook altijd al. Daarnaast heeft juist de menswording van God een belangrijke plaats in het christendom. Jezus is hier op aarde gekomen, en geboren zoals ieder mens, en heeft alles hier op aarde ondervonden zoals wij mensen dat ook ervaren. Hij heeft vriendschap ervaren, maar ook eenzaamheid, pijn, en lijden. Zoals de schrijfster Sayers zegt, betekent dit dat "God takes his own medicine". Oftewel: hij neemt een koekje van eigen deeg. Dat klinkt voor sommige christenen misschien weinig respectvol, maar zo bedoel ik dat niet: het gaat erom dat je als christen júist mag weten dat God ook alle moeilijke dingen begrijp die wij als mensen tegenkomen op aarde: hij heeft het zelf immers ondergaan. Tenslotte spreekt de bijbel ook in overdrachtelijke zin over God als "vader". Volgens de bijbel wil God voor ons mensen zorgen zoals een vader zorgt voor zijn kinderen. De gelovigen spreken elkaar aan als "broeders en zusters", zoals je ziet in bijvoorbeeld de brieven van Paulus, en zoals nu in veel kerkelijke gemeenten nog wordt gedaan. Op een andere plek noemt de Bijbel de kerk "bruid van Christus". Er zit dus veel gezins- en liefdessymboliek in de hele bijbel. De gelovigen worden ook "kinderen van God" genoemd. Omdat christenen geloven dat Jezus als zoon van God degene is die het contact met God ook voor de mensen heeft hersteld, betekent dit dat, omdat Jezus de zoon van God is, wij als mens hierdoor ook kinderen (zonen en dochters) van God mogen zijn. Als geadopteerde kinderen eigenlijk, terwijl Jezus Gods "eniggeboren zoon" (bijbelse term) is.

Hij wordt zo genoemd omdat hij de wil van god vertegenwoordigt. Maar elke man of vrouw is een "zoon" of "dochter" van god.

Omdat Jezus de eerste engel was die God zelf heeft geschapen. Daarbij os hij als engel geboren op aarde, waardoor hij ook in die zin Gods zoon is. Toegevoegd na 58 seconden: Os = is In de bijbel worden rechtvaardige mensen ook zonen van god genoemd. Toegevoegd na 4 minuten: Zoon betekent niet per sé dat het om een geboren persoon gaat. Het kan ook volgeling betekenen.

Bronnen:
http://www.woorden-boek.nl/woord/zoon

Jezus is dan ook niet een biologische zoon van God, maar een figuurlijke; dat is iets wat niet reëel bestaat maar in de gedachte van de beschouwer.

Om antwoord te geven op je "hoofdvraag" --> Omdat God de Vader dit over Jezus zegt in de bijbel. Bv in 2 Petrus 1:17: Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde.’ Ook zij Jezus dit over zichzelf en zo zijn er nog tal van onder voorbeelden te noemen over mensen die hem de zoon van God noemde. Over dat het andere deel "God heeft niet eens vrouw waardoor er een kind gebaard word" De God van de bijbel, of je het gelooft of niet ( dat is een andere discussie ), is de schepper van hemel en aarde. Hij is dus niet 'zomaar even iemand' Hij is God! ( en geen mens ) Ook God is niet geboren, Jezus ook niet. God was er al voordat er ook maar iets was. Jezus zegt over zichzelf '..en de Vader en ik zijn één' ( Johannes 10:30 ) En ook zegt Hij in Johannes 1:1 'In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God'. Het Woord verwijst naar Jezus. Uit deze tekst kun je dus opmaken dat Jezus God is en dat hij er dus in het begin er ook al bij was! Ik hoop zo een beetje antwoord te hebben gegeven op je vraag! ;)