Waarom antwoordde Johannes de doper dat hij niet de Elia was, en zei Jezus dat Johannes wel de Elia was?

Ik heb het altijd al een raar stukje gevonden, Jezus zei van wel. Wat zit hier achter? Johannes kreeg de taak om Jezus voor te gaan, en verkondigen over de Messias. {Kennelijk dachten deze er heel anders over.} Was het nou Johannes die het niet begreep? (Johannes 1:21)

Of had Jezus het over een soort sfeer van Elia? Hij sprak al tot Elia en Mozes, die verdween in een wolk, waardoor de discipelen verschrokken waren. Bedoelde hij die Elia dan, of Johannes de doper? (Mat. 11:13,14)

Zie; Johannes 1:21 & Mattheus 11:13, 14

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Johannes de Doper, die net als Elia een haren kleed en een leren gordel om zijn lendenen droeg, ontkende dat hij Elia in eigen persoon was. De engel had Zacharias, de vader van Johannes, niet gezegd dat Johannes Elia zou zijn, maar dat hij „de geest en de kracht van Elia” zou hebben, „om voor Jehovah een toebereid volk gereed te maken” . Jezus gaf te kennen dat Johannes dit werk gedaan had, maar dat de joden hem niet hadden herkend.

Maleachi 4:5 Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. 6 Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban. De Here Jezus sprak over deze profetie in Mattheus 17. Hij toonde aan dat het werk van Johannes de Doper een voorafgaande vervulling van Maleachi’s profetie was: Mattheus 17:10 En de discipelen vroegen Hem en zeiden: Hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen, dat Elia eerst moet komen? 11 Hij antwoordde en zeide: (17-12a) Elia zal wel komen en alles herstellen, 12 (17-12b) maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Zo zal ook de Zoon des mensen door hen moeten lijden. 13 Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johannes de Doper tot hen gesproken had. Ook Lukas werd geïnspireerd om over het werk van Johannes te schrijven. Lukas 1:17 En hij (Johannes de Doper) zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden. Lukas zei dat Johannes "in de geest en de kracht van Elia" was, niet dat hij letterlijk Elia was. Elia was eeuwen eerder opgenomen in de hemel. Johannes de Doper was evenwel vervuld met dezelfde geest die de Elia van weleer ertoe had geleid de ogen van Israël op de ware God te richten, en wel voor praktisch hetzelfde doel. Er zal evenwel nog een Elia komen, zei Christus nadat Johannes reeds gestorven was. Precies zoals Johannes de Doper de voorloper was van Jezus Christus bij Zijn eerste komst, zo zal er vóór de Wederkomst nog iemand komen als voorloper van Jezus Christus. Hij zal, evenals Johannes, in de geest en de kracht van Elia komen om de opdracht uit Maleachi 4:5-6 te vervullen, "opdat Ik niet kome", zegt God, "en het land treffe met de ban" en hij zal een groot deel van Israel tot bekering brengen. Hij lijkt deel uit te maken van de twee getuigen tijdens de grote verdrukking beschreven in Openbaring 11

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100