De islam is een voortzetting vanuit het jodendom, waarom zijn er dan zoveel moslims die dit ontkennen en joden haten.

Mijn gidsdienst docent zegt dit en ik vraag me af waarom moslims dit ontkennen, terwijl ze als moslim moeten weten dat dat waar is.

Weet jij het antwoord?

/2500

Moslims geloven dat de Profeet Mohammed hun een nieuwe boodschap van God bracht. De oudere zijn niet meer geldig: de christelijke en de joodse. Moslims zijn boos op Joden omdat er een strijd is tussen Joden en Palestijnen. Moslims hebben sterke broedergevoelens met andere moslims en verdedigen ze door dik en dun. Daarom vind je geen enkele moslim die de Joodse zijde kiest. Wij bekijken dat meer op afstand. Bij ons vind je mensen die de Palestijnen verdedigen en andere mensen die de Joden verdedigen.

Ook het christendom is voortgekomen uit het jodendom. En toch zijn er een heleboel christenen die joden haten. En dan heb je binnen het christendom ook nog heel wat afsplitsingen en die haten elkaar ook heel erg. Al was dat vroeger erger dan nu. Bij een geloof gaat het niet om "wat waar is". Bij een geloof gaat het er om wat men gelooft. En wat de leiders van dat geloof zeggen dat goed is. En hoe sterk die leiders er in geslaagd zijn om dat wat in hun geloof "goed" is, als het enige en ware en echte goede te verkondigen en er in te stampen bij hun volgers. Het antisemitisme is niet alleen iets van moslims. Waarom er jodenhaat is, en eigenlijk al heel erg lang, kun je verder lezen hier: http://etsel.infoteur.nl/specials/jodenhaat.html Toegevoegd na 2 minuten: De Koran bevat enigszins tegenstrijdige aanwijzingen voor het gedrag van Moslims ten opzichte van Joden. In de ene passage worden Moslims opgedragen om de Joden als broers te behandelen, in een andere passage worden Moslims bevolen om Joden, die weigeren zich tot de Islam te bekeren, aan te vallen. http://www.gotquestions.org/nederlands/Joden-Arabieren.html

Ik geloof zelf ook dat Islam gekopieerd is van Jodendom/Christendom! Mohammed (de stichter van Islam) was iemand die in zijn tijd veel in aanraking kwam met Christen/Joodse handelaars en zodoende ook met die religies! En slim als hij was stichtte hij daarop zijn eigen religie met zichzelf als eerste en laatste profeet. En Moslims ontkennen dat omdat dat de profeetschap van Mohammed in gevaar brengt! Moslims geloven immers dat Jodendom en Christendom ook gewoon Islam is maar dan is vervalst.

Volgens mij zijn er geen moslims die ontkennen dat joden en moslims dezelfde achtergrond hebben. Sterker nog, het oude testament uit het christendom komt sterk overeen met vergelijkbare boeken uit het Jodendom en de Islam. Maar ondanks dat zit er kwaad bloed. Tussen Christenen en Joden omdat Joden Jezus gekruisigd hebben. (dat is uiteraard de schuld van het hele joodse geloof, niet van die paar mensen..) Tussen Moslims en Joden momenteel voornamelijk omdat ze elkaar geografisch in de weg zitten. Maar simpel gezegd komt het gewoon omdat mensen bang zijn voor wat ze niet begrijpen. En je begrijpt je eigen groep wel, als die iets slechts overkomt moet het dus wel door die andere groep komen. Jouw eigen groep doet namelijk nooit/zelden iets fout (want zo denken mensen). Het anders zijn een groep wordt in dit geval opgehangen aan een godsdienst, maar kan net zo goed iets anders zijn.

Moslims noemen Joden, Christenen en Moslims de volkeren van het Boek verwijzend naar het Oud Testament. De oorsprong van de negatieve gevoelens tegenover Joden moet je ver in het verleden zoeken: in het begintijdperk van de Islam werden de rechten van de Joden beperkt, niet omwille van godsdienst maar om politieke redenen. De clans in kwestie waren nl betrokken bij een samenzwering tegen de profeet Mohammed. Later zijn er nog verschillende incidenten geweest tussen Moslims en Joden. Helaas kan ik je niet veel details meer vertellen omdat ik veel vergeten ben.

De islaam is volgens eigen zeggen de oorspronkelijke godsdienst. Adam (vrede zij met hem) en alle profeten die na hem kwamen waren moslim. De H. Qur'aan stelt uitdrukkelijk dat ze geen jood of christen waren, maar gebruikt er de term hanif voor, vrij vertaald, monotheïst. Omdat de islaam niet geopenbaard was zoals wij deze nu kennen, is dat dus de oervorm van moslim. Volgens de islaam verdraaiden de joden en de christenen onopzettelijk óf opzettelijk de woorden die de profeten zeiden en creëerden zo het jodendom en het christendom. In de pure oervorm worden het jodendom en het christendom niet afgewezen, omdat het hetgeen was dat God openbaarde. Echter, de hedendaagse vormen kennen dus afwijkingen van wat God wil, maar er zit wel een Goddelijke oorsprong aan én er zit ook goeds in deze religies. In islamitisch opzicht is de islaam dus geen voortzetting van het jodendom en het christendom, maar de Goddelijke correctie. Toen Mohammed (zvmh) met deze boodschap kwam, wezen de joden hem af als profeet. Dat maakte in de eerste instantie niet uit, want zij waren wel gebonden aan een verdrag waarin stond dat ieder zijn religie behield, maar dat men wel samen de stad Medina zou verdedigen bij een aanval. Volgens islamitische overleveringen hielpen de joden echter de aanvallers van de stad. Mohammed (zvmh) liet hen daarop berechten volgens de joodse wetten. Uit deze tijd zijn verzen geopenbaard tegen de joodse gemeenschap. Deze verzen worden soms weer aangehaald als het gaat om de toewijzing van Palestina door de VN (op basis van wat werden de Palestijnen Palestina uitgezet na WO II?!) aan de joden. Als we kijken naar de geschiedenis van Al-Andalus en het Osmaanse Rijk, dan zien we dat joden en christenen vrij konden wonen in islamitische rijken en bescherming genoten, zolang als dat zij met de moslims samen leefden, op basis van dat eerste verdrag van Medina. In het bezette Palestina hebben de joden feitelijk dat verdrag geschonden door er een joodse staat te vestigen. Vergeet niet, Palestina was geen leeg land op het moment dat de staat Israël werd uitgeroepen in 1948. Dat roept een bepaalde woede op. Er is een islamitische overlevering die zegt dat als een lichaamsdeel pijn heeft, het hele lichaam pijn heeft, d.w.z. als een moslim onrecht wordt aangedaan, wordt alle moslims onrecht aangedaan.

Je stelt verschillende vragen: a. islam voortzetting uit jodendom: ja deels, ook christelijke invloeden. b. waarom moslims dit ontkennen: omdat er taboe is op kritiek: iedereen moet hetzelfde denken en doen, zoals bij elke sekte en religie (dus inclusief deze religie). Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Religion c. waarom ze joden haten: omdat elke sekte (d.w.z. wanneer de groep afsplitters nog maar bestaat uit een handvol mensen en nog niet een religie is) natuurlijk wel een reden moet hebben om zich af te splitsen anders kunnen ze net zo goed bij de grote bulk blijven hangen. Om evenwichtig te zijn, voorbeeld Christendom 387AD (lang voor islam er was) : de grote st. ambrosius (van "when in rome do as the romans do") : vernietigde synagogen met groepen pre-PVV'ers met de opmerking "waarom zou dit fout zijn, een huis waar elke dag christus wordt bla bla", verbood interhuwelijken met joden, en wenste elke synagoge vernietigd. Maar omdat het christendom niet volledig gebaseerd is op het Jodendom maar ook op het oudere Egyptische geloof ( e.g. "de ziel", "het eten van dode vijand of het eten van een dode god om speciale krachten te krijgen (kannibalisme) (sacrament), het primitieve (stenen tijdperk) "opoffering" geloof, de boom der kennis, het boek van papyrus (de vertaling van "bijbel" afkomstig uit de stad byblos - die papyrus vanuit egypte verwerkte en waar de voorvaderen van de joden leefden en waar natuurlijk papyrus heel belangrijk was etc...) (waar de oorspronkelijke "God" woonde: de dictator die wou dat hij als een god vereerd werd en werd opgenomen in het pantheon van goden waar o.a. jahweh en el in zaten en waar naar verloop van tijd alleen jahweh voorzittter van werd en uiteindelijk overbleef als enige god ... het christendom heeft uiteindelijk het complete oudere 5000 jaar oude geloof in Osirus e.d. uitgemoord. Zie wikipedia. Same case maar dan 2000 jaar oudere parallele ontwikkeling. Niets nieuws onder de zon dus. zie ook Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Religion en dan het kopje "religie en geweld". Als je goed op je heen kijkt zie je dat ook nu, vandaag, er tienduizenden sektes bestaan vanuit allerlei religies (e.g. christendom, jodendom, islam). als je goed kijkt naar een aantal van die sektes waarvan ongetwijfeld over 2000 jaar enkele ervan tot religie bomen zijn uitgegroeid dan zie je diezelfde "afzetting" tegen de tak waaruit ze zijn voortgekomen. Ze werkt een sekte. Maar het werkt ook goed binnen de politiek.

Ten eerste hebben we de jodenhaat hier in nederland geleerd. In marokko leefden joden en moslims eeuwen met elkaar. Dus ff vergeten die propaganda. De reden waarom er vanuit de Koran kritiek is op de joden is omdat zij, in de tijd van de profeten, God verloochende. God heeft zoveel profeten uit hen gekozen en toch wilden ze niet geloven. Lees maar wat er in de tijd van Mozes gebeurde. Toen hij hen bevrijde van Farao en vervolgens keerden zij God de rug toe... Als laaste voorbeeld is Christus. Wie wilden per sé dat hij geexecuteerd werd? De joden zelf.. Misschien moeten jullie eens de Talmoed lezen, dan zal je het antwoord vinden op deze vraag Toegevoegd na 8 minuten: En lees ook eens de Koran en de Bijbel. Dan zullen jullie zien wat de waarheid is.