in welk jaar werd de eerste bijbel gelezen en door wie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het woord bijbel heeft twee betekenissen die vaak door elkaar gebruikt worden. Het is in de eerste plaats de verzameling geschriften (bijvoorbeeld in "het staat in de Bijbel", met bepaald lidwoord en officieel met hoofdletter[1][2]) en in de tweede plaats een gedrukt exemplaar daarvan ("ik heb mijn bijbel niet bij me", officieel zonder hoofdletter[1]). De Bijbel bevat twee verschillende verzamelingen van teksten: Het Oude Testament, ook wel de Hebreeuwse Bijbel of Tenach genoemd. Deze werd geschreven over een periode van vele eeuwen, voor het grootste deel in het Hebreeuws met een paar passages in het Aramees. Het Nieuwe Testament, geschreven gedurende de eerste (en volgens sommigen gedeeltelijk in de tweede) eeuw na Christus, in toen alledaags Grieks (koinè-Grieks). De Bijbel is niet in één keer tot stand gekomen, maar is in de loop van duizenden jaren samengesteld. Het Oude Testament is in feite de Hebreeuwse Joodse Tenach. Deze omvat 39 boeken. Daarnaast is rond 150 v.Chr. een Griekse vertaling van de Tenach, de zogenaamde Septuagint, gepubliceerd, die veel meer boeken omvatte, en van sommige boeken een uitgebreidere versie van wat in de Hebreeuwse Tenach stond. De 39 boeken van de Tenach worden door alle christelijke kerken als canoniek geaccepteerd. De teksten die wel in de Septuagint, maar niet in de Tenach stonden, worden door de meeste protestantse kerken als apocrief beschouwd, terwijl de Rooms-katholieke Kerk 13 ervan als deuterocanoniek (‘later aan de canon toegevoegd’) in de Bijbel heeft opgenomen. In het artikel Canon van de Bijbel staat zowel voor het Oude als voor het Nieuwe Testament een overzicht van welke kerken welke boeken als canoniek beschouwen. Als je bedenkt na bovenstaande te hebben gelezen dat sommige gedeeltes uit het Oude Testament al vele eeuwen voor Christus zijn geschrven, zijn deze dus ook vele eeuwen voor Christus gelezen, en herschreven. Een precies antwoord zullen we hier dus nooit op weten. Wel is bekend dat de bijbel vanaf de laat Romeinse tijd niet alleen voor religie, maar ook voor taal, wetenschap en cultuur zeer belangrijk is geweest en voor veel mensen nog steeds heel inspirerend is.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)

De bijbel zijn allemaal verschillende boeken, uit andere jaren. Het begint al ver voor Christus` geboorte tot ongeveer 100 n.C. In de tussentijd zijn er al veel lezers geweest die enkele boekrollen hebben gelezen, maar nog niet de complete bijbel. later zijn de boeken samengevoegd tot 1 boek. Dat hebben heel veel mensen samen gedaan, er is dus (volgens mij) geen eerste lezer.

Dit antwoord is niet te achterhalen. De bijbel bestaat uit het Oude Testament: de Thora van de Joden, dit zijn de boeken Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium en Numeri. Daarnaast heb je de boeken van de Profeten, de Koningen en de Richteren, het Hooglied, de Klaagliederen en de Psalmen. In het Nieuwe Testament vindt je de Evangelien, de Handelingen van de Apostelen, de Brieven en de Openbaring van Johannes. In totaal bestaat de bijbel uit 66 kleinere boeken van kaft tot kaft. De Bijbel is samengesteld door de kerk van Rome uit allerlei geschriften en boekrollen. Er waren ook een heleboel boekrollen die niet goed genoeg bevonden werden om in de bijbel te komen, dit noem de de apocriefe boeken. In de rooms-katholieke bijbel zijn meer boeken opgenomen dan in de protestantse. Wanneer de eerste bijbel gelezen is, is dus niet te zeggen en door wie? Waarschijnlijk door de eerste kerkvaders en geestelijken van de kerk van Rome, de gewone mensen konden niet lezen of schrijven, dus zij konden de Bijbel ook niet lezen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100