Waarom zijn zoveel mensen Godvrezend? Van een rechtvaardige vader heb je toch niets te vrezen?

Weet jij het antwoord?

/2500

De Bijbel leert ouders hun kinderen te tuchtigen. Wellicht is de verwachting van de Godvrezende mens dat hun Hemelse Vader hen zal tuchtigen voor hun begane fouten en zonden. En als die fouten en zonden fors zijn, is de verwachting dat de straf ook niet mals zal zijn.

Veel mensen willen alles met hun menselijke geest proberen te verklaren. Dat gaat niet met een godheid, welke godheid dan ook. God is onvatbaar. Daarom vindt de ene groep mensen God eng, terwijl een andere groep mensen heel hard roept dat God niet bestaat. Overigens wil ik met dit antwoord niet wéér de hele God bestaat wel/niet-discussie aanzwengelen. Die groep die roept dat God niet bestaat, zoals hierboven genoemd staat, is een groep die stiekem wel gelooft. Voel je dus niet aangesproken als je helemaal niet gelooft.

angst voor het onbekende/ongrijpbare ?

Omdat je volgens de bijbel in het hiernamaals afgerekend wordt op de "fouten"die tijdens het leven hebt gemaakt.

Goede vraagstelling. Iemand liefhebben en vrezen gaat nooit samen. Zoiets leidt tot angst en frustraties. Iemand die je vertrouwt, die respecteer je. Geen reden hem te vrezen. Je kunt duidelijk waarnemen dat mensen die gebukt gaan onder het juk van gevreesde God, meestal door anderen ook gevreesd worden.

misschien zien de mensen in hun naaste omgeving iets gebeuren bij iemand vb. ziekte en relateren ze het aan wat die bepaalde persoon in zijn leven wel heeft 'mispeuterd' . Misschien willen de meeste mensen wel vroom door het leven gaan en vloeken deze 'vrome ' mensen dan bijvoorbeeld eens én er gaat dàn wat mis bij de vrome vloeker, dan steken ze het misschien al te vlug op een God die rechterlijk beslist met goed en kwaad. plaatje is het oog van God genomen met de Hubble.

omdat een grote groep christenen er vanuitgaat dat de mens in principe zondig is en dus slechte dingen doet. daarom vrezen zij god.

Naar mijn mening is het woordje vrezen in dit verband ordinaire bangmakerij, die nog uit de middeleeuwen stamt. Toen was men, onwetend als de middeleeuwers in die tijd waren, vrijwel overal bang voor

Een kind wat snoepjes steelt is vaak bang voor de vader die de rechtvaardigheid belichaamt, omdat het weet dat het foute dingen heeft gedaan en weet dat de vader hem/haar daarvoor aansprakelijk stelt.

Als je niks te vrezen heb dan vrees je ook niet. En als je vreest...

Het woord 'vrezen' betekent in de dagelijkse taal 'bang zijn voor'. Het wordt ook gebruikt als: ik vrees dat ik mijn examen niet gehaald heb. In de taal van de Bijbel betekent vrezen: 'respect hebben voor, ontzag hebben voor'. Dus als er van iemand gezegd wordt dat hij Godvrezend is, wordt er bedoeld dat hij beseft dat hij respect voor God moet hebben. Dat hoeft niet te betekenen dat hij bang is voor God. Ook voor bijvoorbeeld je liefhebbende ouders of grootouders heb je respect.