Wat of wie wordt er bedoeld met de twee getuigen van openbaring 11 ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De Bijbel maakt duidelijk dat er tijdens de grote verdrukking tijdens de Antichirst twee speciale getuigen in Israël zullen zijn en tot taak hebben de Joden tot inkeer te brengen en de Here Jezus als de verwachte Messias te aanvaarden Openbaring 11:3-4-5-6 En Ik zal mijn twee getuigen last geven om, met een zak bekleed te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang. Maleachi 3 vers 23 23 Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia. De Here Jezus vertelde echter dat Johannes de Doper Elia was die terug zou komen volgens Maleachi 3 vers 23 en dat hij nogmaals zal komen en alles herstellen zie Mat 17 vers 10 De leerlingen vroegen hem: ‘Hoe kunnen de schriftgeleerden dan zeggen dat eerst Elia moet komen?’ 11 Jezus zeide : Elia zal komen en alles herstellen (Mattheüs 17:11 ) zie ook Marcus 9 vers 1212 Hij antwoordde: ‘Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles Veel Christenen en Joden verwachten de komst van Elia in de eindtijd, of een persoon in de geest van Elia, zoals Johannes de Doper dit was. Men verwacht dat de tweede getuige Henoch of Mozes zal zijn. Vele gelovigen hebben zich daarover een mening gevormd en denken dat het om Elia en Henoch gaat, omdat beiden zonder te sterven in de hemel zijn opgenomen. (andere apocriefe geschriften verwijzen hier ook naar ) Ipv Henoch wordt er ook aan Mozes gedacht Dit gezien de verschijning van Mozes en Elia op de berg der verheerlijking Matteus 17. Zij zullen met woord en daad tonen wie de Here Jezus was en het volk van Israël oproepen om tot berouw en bekering te komen. Als hun getuigenis is volbracht zullen ze op gewelddadige wijze ter dood worden gebracht.

Deze twee getuigen staan niet voor twee specifieke personen. Het zijn profeten van God die, volgens een bepaalde christelijke opvatting, zullen verschijnen in de eindtijd, tijdens de regeerperiode van de antichrist. Daarnaast zijn er verschillende andere opvattingen over, waaronder die waarin de getuigen symbolisch worden gezien als het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In de twee bronnen op Wikipedia kun je het uitgebreider lezen.

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Two_witnesses
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_twee_getuigen

Door Jehovah's Getuigen is een boek uitgegeven (in 1988), getiteld 'De Openbaring, haar grootste climax is nabij!' In dat boek gaat hoofdstuk 25 geheel over 'de twee getuigen'. Dat is dus geen onderwerp dat even in een paar woorden is weer te geven. Kort gezegd komt het erop neer, dat de twee getuigen symbool staan voor dezelfde personen als de 144.000 (Openbaring 7:4; 14:1, 3). Alleen gaat het in hoofdstuk 11 over hun activiteit wanneer ze op aarde leven en in hoofdstuk 14 over hun functie in de hemel (waar ze koningen en priesters zijn samen met Jezus Christus).

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100