werden lots dochter gestraft voor hun daden? (bijbel)

in genesis 19 misbruiken lots dochters hun vader lot, ik heb een keer gehoord dat deze dochters hier nog wel voor gestraft werden. staat dit ook ergens in de bijbel of een andere informatiebron?

alvast bedankt

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dit was de tijd voordat God´s wet was geopenbaard aan Mozes. Het geweten van de mens en God´s leiding stond voorop. Hun handeling was echter niet correct. En zo werden ze allebei zwanger van hun vader en de oudste dochter beviel van een zoon die ze Moab noemde, de vader van de Moabieten, en de jongste beviel ook van een zoon die ze Ben-Ammi noemde, de vader der kinderen Ammonieten Het gevolg van de zonde was dat de Moabieten en Ammonieten een zondig volk werden en niet tot Israel behoorden. Hoewel de beide volkeren aan elkaar verwant waren, maakt de Bijbel melding van strijd tussen Moab en Ammonieten en Israël De Ammonieten voerden veel oorlogen met de Israëlieten en in de 10e eeuw leden ze een grote nederlaag tegen koning David,

Je bedoelt het verhaal uit genesis 19:30-38 In de bijbel is er voor zover ik kan vinden niets over terug te vinden of de beide dochters gestraft zijn. Zag God het door de vingers dat Lot dronken werd en bij zijn beide dochters een zoon verwekte? God ziet noch bloedschande, noch incest noch dronkenschap door de vingers (Leviticus 18:6, 7, 29; 1 Korinthiërs 6:9, 10). Lot zelf betreurde de „wetteloze daden” van Sodoms inwoners en hij was klaarblijkelijk bedroefd over het verkeerde gedrag waarin hijzelf betrokken was geraakt, want de Onderzoeker van harten bezag hem als ’rechtvaardig’ (2 Petr. 2:8). Alleen al het feit dat Lots dochters hem dronken voerden, doet veronderstellen dat ze beseften dat hij in nuchtere toestand geen seksuele betrekkingen met hen zou willen hebben. Maar omdat Lot en zijn dochters vreemdelingen in het land waren, meenden zijn dochters dat dit de enige manier was om Lots nageslacht voor uitsterving te behoeden. Het verslag staat in de bijbel om aan te tonen dat de Moabieten (via Moab) en de Ammonieten (via Ben-Ammi) verwant waren aan Abrahams nakomelingen, de Israëlieten. God hechte veel belang aan deze verwantschapsverhouding van de israelieten met de ammonieten, zoals blijkt uit het gebod dat hij aan de Israëlieten gaf om de zonen van Ammon niet lastig te vallen, noch de strijd met hen aan te binden, aangezien zij zonen van Lot, Abrahams neef, waren. — De 2:19;

Je vraagt ook om een andere informatiebron. Welnu, in de islaam wordt dit verhaal niet erkend. God heeft nooit een profeet in zulk een lastige situatie gebracht dat zijn dochters hem dronken zouden voeren en ontucht zouden laten plegen. Dus, vanuit een andere inforamtiebron, H. Qur'aan, tafsir en Hadiths wordt het gehele verhaal verworpen en hebben de dochters van Loet (vzmh) nooit dit gedaan en zijn er dus ook niet voor gestraft.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100