werden lots dochter gestraft voor hun daden? (bijbel)

in genesis 19 misbruiken lots dochters hun vader lot, ik heb een keer gehoord dat deze dochters hier nog wel voor gestraft werden. staat dit ook ergens in de bijbel of een andere informatiebron?

alvast bedankt

Weet jij het antwoord?

/2500

Je bedoelt het verhaal uit genesis 19:30-38 In de bijbel is er voor zover ik kan vinden niets over terug te vinden of de beide dochters gestraft zijn. Zag God het door de vingers dat Lot dronken werd en bij zijn beide dochters een zoon verwekte? God ziet noch bloedschande, noch incest noch dronkenschap door de vingers (Leviticus 18:6, 7, 29; 1 Korinthiërs 6:9, 10). Lot zelf betreurde de „wetteloze daden” van Sodoms inwoners en hij was klaarblijkelijk bedroefd over het verkeerde gedrag waarin hijzelf betrokken was geraakt, want de Onderzoeker van harten bezag hem als ’rechtvaardig’ (2 Petr. 2:8). Alleen al het feit dat Lots dochters hem dronken voerden, doet veronderstellen dat ze beseften dat hij in nuchtere toestand geen seksuele betrekkingen met hen zou willen hebben. Maar omdat Lot en zijn dochters vreemdelingen in het land waren, meenden zijn dochters dat dit de enige manier was om Lots nageslacht voor uitsterving te behoeden. Het verslag staat in de bijbel om aan te tonen dat de Moabieten (via Moab) en de Ammonieten (via Ben-Ammi) verwant waren aan Abrahams nakomelingen, de Israëlieten. God hechte veel belang aan deze verwantschapsverhouding van de israelieten met de ammonieten, zoals blijkt uit het gebod dat hij aan de Israëlieten gaf om de zonen van Ammon niet lastig te vallen, noch de strijd met hen aan te binden, aangezien zij zonen van Lot, Abrahams neef, waren. — De 2:19;