Welke overeenkomsten hebben godsdiensten met elkaar?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat ze een fictieve figuur aan de hemel aanbidden.

Dat ze allemaal vinden dat zij gelijk hebben.

profeten. Geloven in een hoger iets.

Zou het kunnen zijn dat de Babylonische spraakverwarringen van weleer en de verspreiding van de mens over de aarde er voor hebben gezorgd dat bijvoorbeeld het “oorspronkelijke” scheppingsverhaal en andere bekende overleveringen, zoveel verschillende versies kennen? Misschien door het ontstaan van verschillende talen ontstonden er ook verschillende culturen met net zoveel verschillende -op hun eigen wijze geïnterpreteerde- overleveringen. Een vervelende bijkomstigheid is alleen dat zij allen pretenderen de waarheid te verkondigen. Dit met het gevolg dat verschillend gelovigen vaak een welles nietes strijd voeren, met soms heilige oorlogen als uitkomst. De overeenkomsten zullen je nooit opvallen als je maar kennis neemt van één heilig geschrift, religie, mythe, of desnoods kleitablet. Als je de verschillende verhalen met elkaar vergelijkt zijn er, mijns inziens, opvallende overeenkomsten. Het verhaal, de overlevering of mythe komen in een heleboel gevallen ongeveer overeen, er zit eigenlijk alleen verschil in taal en/of de herkomst.

Bronnen:
http://www.dossierx.nl/content/view/182/57/

Alle godsdiensten hebben volgelingen. Zonder volgelingen geen godsdienst. Iedere godsdienst heeft geestelijken, al heten ze overal anders. En godsdiensten hebben leefregels. Deze zorgen voor normen en waarden en geven de gelovigen duidelijkheid over gewenst gedrag. Ook hebben ze gebeden om zich tot het grote opperwezen te richten. Verder hebben godsdiensten rituelen om hun geloof te beleiden en vieringen voor de mijlpalen van het leven.

Geen enkele, er zijn alleen maar verschillen, was je dat niet al opgevallen...

Veel overeenkomsten, omdat ze allemaal veel van elkaar hebben geleend. Maar veel later werden de interpretaties geformaliseerd en toen kwam de stammenstrijd, en leek het dat ze helemaal niet overeenkwamen. Dat moet wel, omdat iedere religie zegt dat hij de beste is en de anderen allemaal ketterij zijn.

Dat ze tot op heden nog nooit een bewijs hebben geleverd,dat "hun" God bestaat!

Gewoon, heel simpel, de overeenkomst is de dienst aan God. Alleen, wij hebben het nogal gecompliceerd gemaakt, wat zo eenvoudig is bedoeld.

Alle godsdiensten zeggen ( A M E N )

Een deel van dit antwoord zit al opgesloten in het woord 'godsdienst': het betreft een gebruik waarin een dienst (samenkomst in kerk, moskee, tempel oid) een centrale plek inneemt, en waarin een (of meerdere) god wordt geeerd. Maar er zijn meer overeenkomsten: alle godsdiensten geven leefregels voor de gelovigen, en bij alle godsdiensten heb je een onderscheid tussen leken en priesters.

Godsdiensten zijn onder te verdelen in 2 groepen. De (1) christelijke en (2) niet-christelijke. Beiden zijn weer onderverdeeld in diverse stromingen en denkwijzen. (1) Christelijke godsdiensten zijn weer onder te verdelen in meerdere groepen en stromingen. Het woord christen is afgeleid van Christus, wat volgeling van Christus betekent. 1 grote overeenkomst is n.l. de Drie-eenheidsleer. De meeste godsdiensten geloven dat God uit 3 personen bestaat. God-de Vader, God-de Zoon en God-de Heilige Geest. Zij baseren hun redenen op het feit dat in enkele passages in de Bijbel ze bij elkaar of achterelkaar genoemd worden. Het geloof in een Drie-eenheid kwam vroeger ook voor bij de zgn. heidenen. Zelfs meerdere vormen van 3 delige goden. Degenen die niet in een Drie-eenheid geloven zijn Jehovah's Getuigen. Zij zien God (Jehovah) en de zoon (Jezus Christus) als 2 afzonderlijke personen. De heilige geest zien zij als Gods werkzame kracht. Een deel van dit verschil ligt in de vertaling van de Bijbel uit de oorspronkelijke talen. Van de eerst genoemde groep die veel overeenkomsten vertonen, alleen veel opzet veranderd hebben en daardoor niet hetzelfde zijn, verschillen ze degelijk weer van Jehovah's Getuigen, die daardoor ook meer opvallen. (2) Van de niet christelijke godsdiensten zijn de verschillen veel groter. Zelfs de Islam is weer onderverdeeld in diverse stromingen. Ook al gebruiken ze de Koran als het boek. Vaker heeft dit tot bloedige strijd geleid. Zij volgen Mohammed als profeet en volger. Islam (Ismael) was een zoon van de in de Bijbel genoemde Abraham. Als eerste boek had Mohammed ook de Bijbel tot zijn beschikking. Dan zijn er weer de Hindoes. Zij gebruiken de Sanskriet als het Boek. Dan zijn er nog boeddhisten, confucianisten, en zo zou ik nog door kunnen gaan. Ruimte ontbreekt mij. Met de jaren zijn zelfs godsdiensten inhoudelijk aangepast en gewijzigd, soms door de invloed van politieke heersers en eigen opvattingen. riten en ideeën. De verschillen zijn zo uit elkaar liggend dat er van overeenkomsten soms weinig terecht komt. Slecht ten dele.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100