Waarom is het christelijk geloof monotheïstisch?

Terwijl er wordt geloofd in God én Jezus én de Heilige Geest?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Daar is een hele mooie oplossing voor, de heilige drie-eenheid. Dat is de opvatting dat God (in zijn eentje) bestaat in drie heilige personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drie-eenheid

Monotheïsme= het geloven in één (1!) god. Jezus en de heilige geest zijn geen goden.

Er wordt alleen geloofd in God, Jezus is een profeet, ook wel de Zoon van God, en de Heilige Geest is de geest van God.

Er word ook maar in 1 god geloofd jezus en heilige geest zijn geen goden

Jezus was een jood, door joodse ouders onderwezen in de geschriften van het Oude Testament. Zijn leer was door en door joods; weliswaar een nieuw evangelie, maar geen nieuwe theologie. . . . En als zijn eigen geloofsovertuiging aanvaardde hij de tekst bij uitstek van het joodse monotheïsme: ’Hoor, o Israël, de Heer onze God is één God.’” De christelijke apostel Paulus gaf evenmin te kennen dat er iets veranderd was in het wezen van God, zelfs niet nadat Jezus naar de aarde was gekomen. Hij schreef: „God is slechts één.” Galaten 3:20; zie ook 1 Korinthiërs 8:4-6.

DE BIJBELSE leer dat God één is, wordt monotheïsme genoemd. En L. L. Paine, hoogleraar in de kerkgeschiedenis, geeft te kennen dat het monotheïsme in zijn zuiverste vorm geen ruimte laat voor een Drieëenheid: „Het Oude Testament is strikt monotheïstisch. God is een op zichzelf staand persoon. De gedachte dat daar een drieëenheid te vinden zou zijn . . . is volkomen ongegrond.” Werd er van het monotheïsme afgestapt na Jezus’ komst op aarde? Paine antwoordt: „Op dit punt is er geen breuk tussen het Oude en het Nieuwe Testament. De monotheïstische traditie wordt voortgezet. Jezus was een jood, door joodse ouders onderwezen in de geschriften van het Oude Testament. Zijn leer was door en door joods; weliswaar een nieuw evangelie, maar geen nieuwe theologie. . . . En als zijn eigen geloofsovertuiging aanvaardde hij de tekst bij uitstek van het joodse monotheïsme: ’Hoor, o Israël, de Heer onze God is één God.’” Die woorden staan in Deuteronomium 6:4. Volgens de katholieke New Jerusalem Bible luidt die tekst: „Luister, Israël: Jahweh onze God is de ene, de enige Jahweh.” Grammaticaal staat het woord „ene” in dat vers zonder meervoudige bepalingen die zouden aanduiden dat het iets anders betekent dan één afzonderlijke persoon. De christelijke apostel Paulus gaf evenmin te kennen dat er iets veranderd was in het wezen van God, zelfs niet nadat Jezus naar de aarde was gekomen. Hij schreef: „God is slechts één.” — Galaten 3:20; zie ook 1 Korinthiërs 8:4-6. Duizenden malen door de hele bijbel heen wordt er over God gesproken als over één persoon. Wanneer hij spreekt, spreekt hij als één onverdeelde, afzonderlijke persoon. De bijbel kon op dit punt niet duidelijker zijn. (Jesaja 42:8 Exodus 20:2, 3, WV. Waarom zouden alle door God geïnspireerde bijbelschrijvers over God spreken als over één persoon als hij in werkelijkheid in drie personen bestond? Welk doel zou daarmee gediend worden, behalve dat mensen erdoor worden misleid? Als God uit drie personen bestond, zou hij dit beslist door zijn bijbelschrijvers volkomen duidelijk hebben laten maken, zodat er geen twijfel over kon bestaan. Op zijn minst zouden de schrijvers van de christelijke Griekse Geschriften die persoonlijk contact met Gods eigen Zoon hadden, dit gedaan hebben. Maar dat is niet het geval! Het Ware christelijke geloof is dus Monotheïstisch ! Omdat Jezus Gods Zoon is en de Heilige geest Gods werkzame kracht en niet een drieeënheid zijn zoals sommigen willen doen geloven?

Bronnen:
brochure: Moet u geloof stellen in de...