Als God alles weet en ziet...wat is dan het doel van ons bestaan?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Je hebt gelijk. God weet alles en ziet alles maar je bent iets vergeten. God doet ook alles. Het doel van ons bestaan is ons daarvan gewaar te worden. Als ons dat lukt dan zijn onze wil en God's wil synchroon en leven we in gelukzaligheid. Als je de vraag stelt, wat weerhoudt ons ervan dat gewaar te worden, dan is het antwoord. Zolang we gefascineerd zijn door de wereld, zijn we in onze beleving ook afgescheiden van God.

God bestaat niet, get over it! het doel van ons bestaan is niet anders dan dat van alle andere organismen: Zo lang mogelijk in leven zien te blijven, ontwikkelen en voortplanten..

Ik denk niet dat je kan zeggen dat God niet bestaat. Zolang er geen bewijs wordt gegeven staat dit niet vast. Het is gewoon zelf wat je nu gelooft. Het is een beetje zoals de ruimte en oneindigheid, dat kan je ook zelfs nog niet verklaren en toch kan je het zelfs al zien. Dus zeg niet zo snel dat iets niet bestaat. Eerst bewijs en dan zien we wel. Doel van ons bestaan is wat je er zelf in legt. Je kan de wereld zelf een beetje veranderen als je maar wil. Maar dat hangt van jezelf af. En verder is het doel : voorplanting (zie Darwin)

God bestaat alleen maar als je er in gelooft! Als God je helpt een beter en meer christelijk leven te leiden dan is het een goed iets. Het statement dat God alles weet en ziet is bedacht door mensen voor mensen, zodat het je geloof sterkt. Het doel van ons bestaan is om onze genen voort te planten naar de volgende generatie. In God geloven helpt daarbij om op een christelijke wijze je leven door te komen.

Leedvermaak. Maar god bestaat niet, dus niets om je zorgen over te maken. Het doel van ons bestaan bestaat ook niet, je bent er toevallig.

Wie bedoel je met God, ik ken niemand die God heet. Ook ken ik niemand die alles weet en ziet.

Je zult je eigen leven een doel moeten geven. Het moet voor jou een zinvol bestaan zijn. Het doel van jou leven hangt niet af van het feit of God jou wel of niet ziet.

Vroeger leerden we uit de Cathegismus o.a. de vraag: "Waartoe zijn wij op aarde?" met als antwoord "Wij zijn op aarde om God te dienen en hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn." Voor een gelovig mens is het dus duidelijk :)

Denk je eens in hoe eenzaam God zich niet moest voelen als hij zelfs ons niet had.

God heeft de mens geschapen als het pronkstuk van de schepping, tot Zijn eer en heerlijkheid. En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze! Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo. En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. Genesis 1 vers 26 - 31.

Een goede aardse CV op te bouwen

God bestaat niet of God omvat alles en bestaat derhalve wel... Er is geen doel van het bestaan of Alles dat is zoals het is, is het doel van het bestaan en er is derhalve wél een doel van het bestaan... Wat ik net zei klopt of klopt niet... Aan u de keuze, voor zover u keuze als (on)mogelijkheid ziet, de waarheid in te kleuren volgens uw eigen pallet en vervolgens de ervaringen te moeten ondergaan die die (on)mogelijke keuze met zich meebrengt...

GOD = G(enerator)+O(nderhouder)+D(estructor)

Het doel van ons bestaan is om in dit leven een relatie op te bouwen met God. God heeft de mens geschapen met het doel de aarde te onderhouden en daarvan dagelijks verantwoording af te leggen aan Hem. In het Paradijs, toen alles nog harmonieus was op aarde, kwam God elke avond om met Adam de dag door te nemen. Omdat Adam en Eva ongehoorzaam werden aan God, moesten ze uit het Paradijs vertrekken. We zien nu dagelijks om ons heen wat de gevolgen zijn. In plaats van voor de aarde te zorgen wordt zij uitgebuit door mensen die alleen uit zijn op eigen macht en bezit. Gelukkig is er de belofte dat er een herkansing komt voor ieder mens. Deze aarde zal niet altijd zo blijven. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid is. Geen ziekte, geen onrecht, geen oorlog, geen geweld. Op deze nieuwe aarde zal God alleen maar mensen toelaten waarvan Hij van tevoren weet dat ze Hem zullen gehoorzamen. Daarom moeten we de korte tijd dat we op deze oude aarde zijn benutten om een relatie met God op te bouwen. Dat kan door te geloven in Jezus Christus. Mijn advies aan ieder die dit leest: Ga op zoek naar iemand die je meer over Jezus kan vertellen.