Wie trouwde Maria en Jozef . En wat was hun geloof voor de geboorte van hun zoon ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

het waren joodse mensen dus hun huwelijk zal door een rabbijn zijn voltrokken Toegevoegd na 5 minuten: t Nieuwe Testament vermeldt dat Maria nog niet samenwoonde met Jozef maar wel verloofd was, toen ze zwanger werd en dat ze nog geen geslachtsgemeenschap hadden gehad. Maria was dus nog een maagd. Volgens de christelijke theologie is Jezus in de schoot van Maria ontvangen door de kracht van de Heilige Geest. De verloving gaf in het jodendom reeds de rechten in het huwelijk. Toch bleef de bruid in het ouderlijk huis wonen, totdat de bruidegom haar plechtig zijn woning binnenleidde. Hiermee werd het huwelijk als voltrokken beschouwd.

Dat ligt er maar net aan welke versie danwel welke interpretatie je gelooft ;-) In de meeste versies waren ze Joods, en hoe dat trouwen 2000 jaar geleden ging weet ik niet ; ze waren vrijwel ongetwijfeld aan elkaar uitgehuwelijkt, en een stuk jonger dan de meeste 'jonge' ouders van tegenwoordig.

Marion heeft dit duidelijk beantwoord hoe het huwelijk destijds werd voltrokken. Zij beoefenden dus beiden het Judaisme,en moesten na verloop van tijd van geloof veranderen en 'christen 'worden. Veel mensen zeggen soms:"Ik verander niet van geloof,ik blijf aan mijn geloof vasthouden zoals ik het geleerd heb van mijn ouders"! Maar Maria en Jozef moesten van geloof veranderen,dat zou voor hen van levensbelang zijn!

Zij zullen wel door een priester zijn getrouwd. Zij waren gewoon Joden, net als hun zoon Jezus. En leefden volgens de Joodse leer. Toegevoegd na 1 minuut: ik wilde eerst priester veranderen in rabbijn, Maar het begrip priester kende men ook. Priesters kwamen uit het geslacht van Levi.

Waarschijnlijk zijn ze door een priester getrouwd. Jozef en Maria waren Joden en hingen het Joodse geloof aan. Er blijkt nergens uit de bijbel dat dit anders was. Daarvoor hadden ze ook geen reden, ze hoorden immers tothet volk waarvan God gezegd heeft in Richteren 2: 1 Toen ging de Engel des HEREN van Gilgal naar Bokim en zeide: Ik heb u uit Egypte doen trekken en gebracht in het land dat Ik uw vaderen onder ede beloofd had, en Ik heb gezegd: Ik zal mijn verbond met u in eeuwigheid niet verbreken, Meer zekerheid heeft een mens niet nodig.