Welke religieuze stroming in Nederland is het meest vrijzinnig en het minst dogmatisch?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het Boeddhisme: Het vermijden van al het foute gedrag, Het ondernemen van het goede, En het ontwikkelen van je eigen geest; Dit is de leer van de Boeddha's. De vier nobele waarheden in haar klassieke definitie zijn: Er is lijden en ontevredenheid in het leven Er is een oorzaak voor dit lijden: verlangens Er is een einde aan dit lijden mogelijk En er is een weg die hier naartoe leidt: Het Achtvoudige Pad. Dat achtvoudige pad komt er op neer dat je juist en goed handelt en leeft.

Binnen het Christendom is dat de Vrijzinnige geloofsgemeenschap. Ook de Remonstrantse Broederschap is niet dogmatisch. http://www.vrijzinnigen.nl/generalinfo.aspx?lIntNavId=7&lIntNavLeftId=1&lIntEntityId=33 http://www.remonstranten.org/site/index.php?page=waar_staan_wij_voor