Hoe kun je een christen definiëren? En hoe een katholiek?

Opgelet, ik vraag niet het verschil of gelijkenissen, enkel een soort definitie voor beide woorden!

Weet jij het antwoord?

/2500

Een Christen is een persoon die na wil doen wat Christus deed... Een Katholiek is een persoon die bij een club wil of is die mensen bevat die christus na willen doen... in simpele taal...

dit zegt het online Van Dale woordenboek: chris·ten [kriste(n), griste(n)] de; m,v -en belijder (vd leer) van Jezus Christus 1ka·tho·liek bn de kerk van Rome toegedaan; in overeenstemming met het rooms-katholiek geloof 2ka·tho·liek de; m,v -en iemand die tot de rooms-katholieke kerk behoort

Bronnen:
http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woo...

volgens mij is een christen iemand die gelooft in de heilige drie-eenheid van god, zijn zoon jezus christus, en de heilige geest. een christen gelooft dat jezus voor ons aan het kruis is gestorven, en na drie dagen opgestaan en ten hemel is gegaan. een christen volgt de 10 geboden. een katholiek is een christen die de leer van rome volgt. katholieken worden ook wel roomsen genoemd.

christen is geen kerkgenootschap, de katholieke kerk wel. het is lastig een christen precies te typeren omdat christen onderling elkaar niet altijd voor christen verslijten. de simpelste deenitie is: iemand die geloofd en belijd dat Jezus voor zijn of haar zonden is gestorven en alleen via Jesus vrijgemaakt kan worden van die zonden om later met God in de hemel te kunnen zijn. maargoed dit is de uitleg van de christen in orthodoxe zin, een vrijzinnige christen zal de Godheid van Jesus misschien weer in twijfel trekken en de feitenlijkheid van de bijbel ook. de katholieke kerk is een kerkgenootschap met een eigen visie die op punten afwijkt van de protestante visie. over de katholiek is ook niet veel te zeggen omdat de pleuniformiteit binnen die kerk erg groot is: van vrijzinnge denkers tot orthodoxie.

Een christen is iemand die gelooft dat Jezus de zoon van God is. Een katholiek is een lid van de katholieke kerk die het christelijk geloof aanhangt. De West-Europese katholieken zijn Roomskatholiek en de Oost-Europeaanse katholieken noemen zich Orthodoxkatholiek.

Een christen is een gelovige en een katholiek is aanhanger van een bepaald geloof.

Een christen(katholieken zijn trouwens ook christenen) ge looft in wat de bijbel zegt,tegenwoordig niet meer letterlijk. Katholieken geloven dat ook,alleen heeft de RK kerk er allerlei vehaaltjes bij verzonnen! De belachelijkste daarvan is vindt ik,dat het opperhoofd oftewel de paus onfeilbaar is!

Tegenwoordig denkt men dat geloven gelijk is aan een mandje vullen bij de C1000 of bij een webshop. Ik heb het al eerder hier geschreven: 1. je moet gedoopt zijn, 2. je moet belijdenis hebben afgelegd (in principe bepaalt de inhoud van je belijdenis tot welke christelijke stroming je behoort, 3. je moet de bijbel beschouwen als de lijdraad van je leven, alhoewel dit volgens de katholieke leer zeker niet nodig is. Je moet wel de kerkregels volgen om tot een geloofsorganisatie te horen. Mijn docent van een Jezuiten universiteit noemt de kerk een company, waar je bij indienst treedt. B.t.w.: iedereen hier weet, dat ik een (militant) atheist ben. Je kunt niet van jezelf zeggen, dat je christen bent zonder aan bovenstaande punten te hebben voldaan.

Zie hieronder een bronvermelding. Ik heb veel hieruit overgenomen, omdat dit de duidelijkste manier is om het uit te leggen. Ik ben zelf wel protestants-christelijk, maar vindt het altijd moeilijk om in eigen taal de verschillen met R.K. uit te leggen behalve dan te zeggen dat zij aan maria-verering doen en wij niet.... Gelovigen die zich christenen noemen, zijn aanhangers van het christendom: volgelingen van Jezus Christus. De Rooms-Katholieke Kerk is één van de stromingen in het christendom. Het is de grootste (en oudste, namelijk al sinds de 4e eeuw) geloofsrichting: Wereldwijd zijn er zo'n 1,1 miljard katholieke gelovigen, ongeveer 17% van de wereldbevolking. De andere hoofdstroming zijn de protestantse kerken. De nieuwe stroming, het protestantisme (pas ontstaan in de 16e eeuw na de bekende stellingen van Luther die zich verzet tegen de aflatenhandel in de RK kerk), kent drie belangrijke kernpunten: alleen Jezus en de Bijbel, waarmee ze 'katholieke' heiligenverering en de plaats van Maria afwijst. Twee sacramenten (doop- en avondmaal) in plaats van zeven en geen erkenning van het moreel en bestuurlijk gezag van de paus. Doordat er geen centraal gezag is ontstaan vele varianten van het protestantisme, zoals de Lutherse kerk, de calvinisten, de Anglicaanse kerk, de methodisten, de pinkstergemeenten en de baptisten. De reformatorische stromingen hebben gemeen, dat zij Jezus en de Schrift centraal stellen (en de plaats van Maria en de heiligen verwerpen). Ook kan alleen door het geloof genade worden verkregen (tegenover de goede werken in de katholieke kerk, vergeving van zonden en het vagevuur).

Bronnen:
http://www.isidorusweb.nl/

De Christenen zijn afvalligen van de Katholieke kerk.En een Katholiek gelooft niet en gaat twijfelen en hoopt dat er nog meer is tussen hemel en aarde buiten de gebakken lucht.